Nové normálne – uzdravovanie sa z dôsledkov vyrastania v dysfunkčnej rodine

Nikto nemal dokonalé detstvo, dokonca ani to dieťa, ktorého rodina sa zdala úplne v poriadku. Každý z nás vyrastal v určitom druhu dysfunkcie a kvôli tomu sme dnes tým, kým sme. No dysfunkcia neurčuje náš osud. Musíme sa naučiť ako sa uzdraviť zo zlého detstva a prevziať osud do vlastných rúk. Zisti, ako sa začať uzdravovať z bolesti dysfunkčnej rodiny. Okrem toho máš možno depresiu ..

Ako vyzerala tvoja dysfunkčná rodina? Jej charakteristiky môžu zahŕňať rodičov alkoholikov alebo drogovo závislých, fyzicky, emocionálne či sexuálne zneužívajúcich rodičov, psychicky narušených rodičov, nadmerne prísnych či kontrolujúcich rodičov, rozvody alebo rodičov, ktorí sa do rodinného života nezapájali. Dopad takejto rodiny môže byť zdrvujúci a trvalý. Medzi jeho účinky patria: problémy s emocionálnou či sexuálnou intimitou, zneužívanie alkoholu alebo drog, problémy s dôverou, zlé komunikačné zručnosti, „priľnavosť“ vo vzťahoch, precitlivenosť, posadnutosť perfekcionizmom, pocity opustenosti či izolácie, pocity bezmocnosti, pocity bezcennosti.

Rodinu si nemôžeme vybrať. No deti z dysfunkčných rodín môžu prekonať pocity zo zlého detstva pomocou novej perspektívy v dospelosti. Potrebujete vedieť nasledovné:

Nemôžete zmeniť druhých ľudí.

Bez ohľadu na to, ako budete prosiť alebo žobroniť, väčšina dospelých nezmení svoju osobnosť alebo správanie. Vo svojom živote musíte dosiahnuť bod, v ktorom po tom prestanete túžiť alebo prestanete veriť rodičovi, keď bude hovoriť, že sa zmení – často budete sklamaní. Takisto nemôžete donekonečna hľadať súhlas či prijatie od niekoho, kto nikdy tieto potreby nenaplní. Ak dysfunkčný rodič, ktorý sa nezmení, ničí tvoj život deštruktívnym správaním, je v poriadku udržiavať si od neho odstup alebo s ním celkom prerušiť kontakt. Krv nie je hustejšia ako voda. Mal by si dovoliť, aby súčasťou tvojho života boli iba tí, u ktorých sú zrejmé dobré, konzistentné činy. Máš právo stanoviť si hranice, aby si chránil svoje zdravie.

Nikdy to nezískaš späť, tak sa prestaň snažiť.

Čo bolo urobené, už sa stalo. Nikdy sa nemôžeš vrátiť späť v čase a zmeniť svoje detstvo, tak prečo sa o to stále snažíš? Veľa ľudí verí, že môže minulosť napraviť tým, že sa snažia zachrániť nenapraviteľný vzťah v súčasnosti. Často sú však na to prikrátki a je pre nich ťažké prijať to. Vždy budeš zápasiť s tým, aby si svoju minulosť zmieril s prítomnosťou, no je to tvoja osobná sila, ktorej sa dnes chopíš a ktorá spôsobí, že uskutočnenie tohto zmierenia bude oveľa prijateľnejšie.

Prestaň opakovať rovnaký cyklus vo svojej vlastnej rodine.

Keď zotrvávaš v bolesti, vzdore a hneve, ktoré majú koreň v tvojom detstve, pravdepodobne tým ničíš svoju vlastnú rodinu. Ešte horšie je, že čas, ktorý tráviš posadnutosťou nad svojou minulosťou, ti berie čas, ktorým by si mohol rozvíjať zdravú budúcnosť so svojimi deťmi. Hoci by si mal ešte pred uzavretím manželstva otvorene hovoriť so svojím partnerom o svojej minulosti, tvoja rodina si nezaslúži neustále opätovne prežívať tvoju bolesť. Tým, že na nich nakladáš toto neférové bremeno, môžeš tým vo svojej rodine vytvárať trhliny.

Mať svoju vlastnú rodinu je drobný, ale silný spôsob, aký môžeš svoje detstvo „vykúpiť“. Tým, že svojím deťom zabezpečíš láskavé, stabilné a bezpečné prostredie, v ktorom môžu vyrastať, vytváraš koniec dysfunkčnému cyklu. Vieš, že svoje detstvo nemôžeš nanovo prežiť a úplne sa zbaviť bolesti a traumy. No niečo z tej bolesti môžeš uzdraviť tým, že budeš sledovať, ako sa v budúcnosti darí tvojmu vlastnému manželstvu a deťom.

Už viac neobviňuj za svoje zlé správanie svoje detstvo.

Úžasná vec na dozrievaní je, že získavaš perspektívu, vhľad a automóniu a s tým prichádza schopnosť lepšie spracovať svoje zlé detstvo. Určite si náchylnejší robiť zlé rozhodnutia, keď si bol okradnutý o zdravý rámec, v ktorom si mal žiť. No v dospelosti to už závisí od teba. Môžeš byť nahnevaný, okradnutý a zatrpknutý, no nemusí sa to odrážať v tvojom postoji. Správanie tvojich rodičov nenesie zodpovednosť za to, ako sa správaš teraz a kým si. To, čo sa ti v detstve stalo, nebola tvoja voľba, ale to, čo sa stane dnes, tvoja voľba je. Už viac nemôžeš ospravedlňovať svoje súčasné sabotérske správanie. Keď si uvedomíš, aké silné je, keď opäť prevezmeš kontrolu do svojich rúk, nájdeš viac pokoja v skutočnosti, že tvoji rodičia už viac nemôžu kontrolovať to, čo sa deje teraz.

Zabudni na mentalitu obete alebo chudáčika.

V detstve si určite prišiel o zdravú rodinnú dynamiku a aj napriek tomu si sa mohol stať dospelým, ktorý sa tomu dobre prispôsobil. Je ľahké privlastniť si postoj obete alebo chudáka, no tieto nálepky ti nemusia dobre slúžiť. Môžu sa stať celou tvojou identitou. Ak samého seba vnímaš ako obeť, znamená to, že minulosť má kontrolu nad tvojou prítomnosťou a myslíš si, že sa môžeš vyžívať v sebaľútosti a pesimistickom postoji. Ak samého seba vnímaš ako chudáka, ktorý to musel prežiť, tak jednoducho svoj život iba prežívaš a nežiješ ho naplno. To, ako samého seba vnímaš ovplyvňuje skutočnosť, ako svoj život žiješ.

Je rozumné odpustiť?

Odpustenie nemusí byť posledným krokom v tvojom procese uzdravovania. Niektoré skúsenosti môžu byť jednoducho príliš bolestivé, aby sa dali odpustiť, a to je v poriadku, aj keby si nikdy celkom nedokázal svojej rodine odpustiť. Ak dokážeš odpustiť aspoň niekomu, rob to tak, ako to zvládaš a uisti sa, aby ten, komu si odpustil, prevzal zodpovednosť za svoje chyby a tiež sa snažil o nápravu. Často je tým najefektívnejším spôsobom uzdravovania sa terapia. Ak si myslíš, že potrebuješ pomoc, porozprávaj sa o tom s odborníkom. Navždy zostaneš spojený so skúsenosťami zo svojho detstva a je to niečo, čo musíš zniesť. No tvoj konečný úspech a šťastie je niečo, za čo nesieš zodpovednosť ty sám. Keď tento koncept pochopíš, už budeš mať boj o uzdravovanie napoly vyhratý.

Môžeš mať depresiu?

Podobne ako Picasso každý občas prežíva melancholické obdobie. No ak máš depresiu, prežívaš oveľa viac než len príležitostnú zlú náladu či ťažký deň. Depresia ovplyvňuje 19 miliónov ľudí v roku a je vážnou poruchou kompromitujúcou schopnosť človeka fungovať normálne. Zisti, či máš len melancholické obdobia alebo trpíš klinickou depresiou.

https://www.everydayhealth.com/healthy-living/healthy-home/new-normal-healing-from-dysfunctional-family