Päť krokov k tomu, ako pokojne ukončiť deštruktívne vzťahy

Pre uzdravujúceho sa závislého je jednou z najťažších vecí ukončenie deštruktívneho vzťahu. Existujú však užitočné tipy, ktoré je možné nasledovať, aby sme zabezpečili pokojné ukončenie toxického vzťahu.

  1. Buď si istý. Skôr než ukončíš vzťah, najmä ak ide o člena rodiny alebo o dlhodobé priateľstvo, je dôležité, aby si si bol istý, že tým najzdravším riešením je práve ukončenie tohto vzťahu. Pokúsil si sa o všetky možné riešenia na nápravu tohto problému? Nespôsobí ukončenie tohto vzťahu narušenie iných vzťahov? Existuje nejaká predvídateľná zmena, ktorá by mohla tento vzťah obnoviť? Pred ukončením vzťahu je potrebné dôkladne preskúmať všetky tieto otázky.
  2. Uvažuj o neformálnom ukončení. Niekedy sa priatelia od seba vzdialia, keď sa zmenia osobné okolnosti. Sťahovanie, manželstvo, rozvod, deti, práca a zmeny v životnom štýle môžu spôsobiť, že dvaja ľudia budú mať menej vzájomného kontaktu. Ak majú zdravé vzťahy pokračovať, potrebujú „palivo“, bez ktorého jednoducho uvädnú. Napr. ak je vzťah živený pravidelnými telefonátmi a postupne sa z nich stanú menej časté telefonáty, tento vzťah prirodzene ochabne. Výhodou neformálneho ukončenia je, že je to ľahké. Má to však aj niekoľko dôležitých nevýhod, ktoré je potrebné zvážiť. Po prvé, ukončeniu chýba jasnosť. Ten druhý vo vzťahu si nemusí uvedomovať, že vzťah končí a môže vynakladať úsilie na jeho záchranu. Takisto ak je vzťah nezdravý a bráni osobnému rozvoju, tieto problémy môžu aj naďalej pokračovať, keď vzťah pomaly upadá. Neformálne ukončenie môže byť aj neláskavé. To, že niekomu jednoducho nebudeme odpovedať na telefonáty, je chladné a nepodporuje pokojné a zdravé oddelenie. Obmedzenie kontaktu láskavým a taktným spôsobom si môže vyžadovať reakciu na telefonáty sms-kami alebo e-mailom, iniciovanie kontaktu iba počas zvláštnych príležitostí ako sú narodeniny alebo dohoda, že sa budete kontaktovať iba v určitom čase.
  3. Priprav sa na formálne ukončenie. Ak sa zdá, že primerané je vzťah ukončiť formálne, správna príprava môže byť kľúčová. Najprv identifikuj, kde a kedy by malo k ukončeniu vzťahu dôjsť. Odporúča sa neutrálne miesto, napr. kaviareň alebo park, aby ani jedna strana nemala pocit, že je na území toho druhého. Načasovanie je takisto dôležité, pretože diskusia môže trvať dlhšie, než ste čakali. Vyhraďte si radšej viac času než si myslíte, že bude potrebné. Takisto dbajte na okolnosti. Naplánovať „formálne ukončenie“ týždeň pred sviatočným rodinným obedom alebo deň po pohrebe nemusí byť tým najlepším načasovaním. Priprav sa tým, že si nacvičíš, čo budeš chcieť komunikovať. Počúvaj sa ako tie slová hovoríš. Predstavuj si, ako bude reagovať ten druhý. Rozmýšľaj, ako prevezmeš zodpovednosť za chyby, ktoré si urobil. Ako chceš, aby vzťah vyzeral v budúcnosti? Precvič si, ako o tom budeš hovoriť. Sú nejaké podmienky, za akých by si bol ochotný vzťah obnoviť? Napíš si ich zoznam. Ako budeš reagovať na prosby, slzy, nadávky či pobúrenie? Priprav sa na to dopredu, aby si zmenšil pravdepodobnosť reagovania spôsobom, ktorý by si neskôr mohol ľutovať.
  4. Buď láskavý. Účelom ukončenia nezdravého vzťahu je dovoliť obom stranám, aby sa posunuli ďalej a žili emocionálne zdravý život. Láskavosť môže napomôcť k tomu, aby sa to stalo rôznymi spôsobmi. Zhrnutím dobrých vecí vo vzťahu a dobrých kvalít toho druhého sa podporuje sebaúcta a zachovávajú pozitívne spomienky. Vyhradiť si čas na to, aby si sa s tým druhým stretol osobne ukazuje, že si ho ceníš. Ukončenie pomocou e-mailu či telefonátu by sa malo brať do úvahy iba v tom prípade, keď ide o bezpečnosť alebo si to vyžaduje vzdialenosť. Hoci môže byť potrebné uviesť udalosti, ktoré prispievajú k ukončeniu vzťahu, nie je nevyhnutné sa kvôli nim hádať. Dohodnite sa, že sa na tom nezhodnete a posuňte sa ďalej. Dovoľ tomu druhému, aby sa vyjadril bez toho, aby si ho prerušoval. To znižuje pravdepodobnosť, že ťa bude v budúcnosti kontaktovať, aby sa ešte vyjadril. Takisto ti to poskytne príležitosť počuť druhú stranu. Daj si záväzok, že o dotyčnom budeš v budúcnosti rozmýšľať a hovoriť len pozitívne. Môžeš mať pokušenie po ukončení vzťahu o ňom klebetiť. Klebety ťa však držia uväzneného v starom vzťahu, môžu sa dostať k dotyčnému a spôsobiť ďalšie problémy a tiež ti môžu brániť v zameraní sa na nové vzťahy, ktoré chceš rozvíjať.
  5. Pracuj na rozvíjaní nových zdravých vzťahov. Jedným z najlepších spôsobov, ako sa posunúť ďalej po ukončení nezdravého vzťahu, je rozvíjanie nových vzťahov s múdrosťou, ktorú si získal zo vzťahu, ktorý si ukončil. Nové vzťahy nemusia byť rovnakého typu. Napr. ak niekto ukončí vzťah s priateľkou, odpoveďou nemusí byť to, že si nájde inú. Namiesto toho zváž, že sa zapojíš do dobrovoľníctva ako mentor, posilníš svoj vzťah s bratrancami či sesternicami alebo sa lepšie spoznáš so svojím nesmelým kolegom.

Ukončenie nezdravého vzťahu môže vyvolať rozvoj pekných a zdravých vzťahov. S dobrou prípravou a ohľaduplnosťou voči pocitom toho druhého môže človek vytvoriť situáciu, kde obidvaja dokážu odísť z nezdravého vzťahu a začať sa uzdravovať.

https://www.soberrecovery.com/recovery/how-to-end-destructive-relationships-peacefully/