Orthorexia

Orthorexia je emocionálne narušený, sebatrestajúci vzťah s jedlom, ktorý zahŕňa progresívne sa zmenšujúci svet jedla, ktoré je považované za prijateľné. Dochádza k postupnému zoškrtávaniu mnohých iných dimenzií života, takže rozmýšľanie o zdravom jedle sa môže stať centrálnou témou takmer každého okamihu dňa, mečom a štítom proti každému druhu úzkosti a primárnym zdrojom sebavedomia, hodnoty a zmyslu. Môže to vyústiť do sociálnej izolácie, psychologickej poruchy a dokonca aj fyzického poškodenia.

Inými slovami povedané – snaha o zdravé jedenie sa môže stať nezdravou.

(úryvok)

http://www.orthorexia.com/