Osem tipov ako pomôcť zastaviť sebazničujúce správanie

Pre mnohých ľudí je sebazničujúce správanie príčinou väčšiny negatívnych aspektov v živote. Sú dôvody, ktoré motivujú každý čin, ktorý v živote robíme a pri látkovom zneužívaní to nie je iné. Z toho dôvodu uvažovanie o našom životnom štýle môže odhaliť predtým nerozpoznané stránky nášho správania. Následne ťa môžu tieto „objavy“ odkloniť od toho, aby si upadal do pasce sebasabotovania.

Tu je osem vecí, ktoré je potrebné zvážiť pri skúmaní svojho správania:

  1. Uvažuj o svojom životnom štýle. Čo ti naozaj dáva sebazničujúce správanie a činy? Je to negatívna pozornosť? Dôvod vrátiť sa späť k užívaniu drog a alkoholu? Čo z toho máš? Odpovede na tieto otázky odkryjú koreň tvojej závislosti. Ak na tieto otázky nedokážeš odpovedať alebo je to pre teba ťažké, je možné, že si uvedomuješ dôsledky svojich činov.
  2. Vyhýbaj sa situáciám, ktoré spúšťajú extrémne emocionálne reakcie. Nestále reakcie môžu vyvolať extrémne emocionálne reakcie. V dôsledku toho môžu uzdravujúci sa závislí zrecidivovať do závislosti kvôli svojej neschopnosti zvládať emocionálny stres. Ak sa nedokážeš vyhnúť stresovej situácii, aspoň sa pokús získať na ňu realistický pohľad. Polož si otázku: „Aké je to naozaj dôležité?“ Možno zistíš, že nad niektorými situáciami máš väčšiu kontrolu než si si pôvodne myslel.
  3. Stručne sa pozri na svoju minulosť. Je celkom normálne vrátiť sa do minulosti – každý to z času na čas robí. Len tam neuviazni. Snaž sa identifikovať príčinu svojho sebazničujúceho správania. Keď rozpoznáš, odkiaľ vychádzajú tieto postoje, ktoré ťa porážajú, vzdaj sa ich. Je v poriadku uznať minulosť, no nepoužívaj ju ako výhovorku preto, aby si pokračoval vo svojom zničujúcom životnom štýle.
  4. Nanovo získaj svoju skutočnú identitu. V rozpoznávaní minulosti nepopierame zlé veci, ktoré sa nám stali. Snaž sa opäť získať svoju skutočnú identitu využitím svojich skúseností ako zdroja sily. Proces uzdravovania sa pri závislosti je o opätovnom získaní sily. Pamätaj na to, že nie každý prešiel tým, čo ty a ty si to zvládol.
  5. Prestaň obviňovať druhých. Hrať sa na obeť a obviňovať druhých často plodí ľstivý, sebazničujúci postoj – postoj, ktorý odmieta potrebu meniť sa. Celé uzdravovanie je o zmene. No ak je vždy všetko chyba niekoho iného, prečo by si sa mal meniť? S týmto postojom obete je to vždy: „Ja chudák, pozrite sa, čo mi urobili, nemohol som to nijako zastaviť.“ Kvôli takémuto negatívnemu nastaveniu mysle sa budeš vyhýbať tomu, aby si niečo urobil a stále budeš „obeťou“.
  6. Polož si otázku: „Čo sa tu naozaj deje?“ Môj sponzor mi to hovoril neustále. Ľudia žijúci v seba-sabotáži musia prijať, že ich nikdy nerozrušujú dôvody, ktoré im prídu na myseľ ako prvé. Prvá myšlienka je nesprávna. Keď sme rozrušení alebo zneužívame látky, potrebujeme sa pozrieť, čo je za tým a položiť si otázku: „Čo sa tu naozaj deje?“ Za týchto okolností máme tendenciu ponoriť sa do negatívnych myšlienok a spôsobiť, že sa zrealizujú a to tým, že urobíme niečo naozaj deštruktívne. V podstate tým naplníme toto negatívne „proroctvo“.
  7. Zmeň to, ako sa na seba pozeráš. Prestaň o sebe pochybovať a začni odkrývať, odkiaľ vychádzajú tvoje presvedčenia a názory. Neodsudzuj sa za to, ale buď ochotný vzdať sa týchto negatívnych myšlienok. Prestaň hájiť svoje právo mýliť sa. My, uzdravujúci sa závislí, musíme zmeniť svoje myšlienky, ktoré máme o sebe, aby sme sa skutočne ponorili do uzdravovania a triezvosti.
  8. Odpovedz si na otázku: Už som skoncoval s vlastným utrpením? Táto otázka je kľúčovým motivátorom posunúť sa ďalej od závislosti k uzdravovaniu. Preto môže odpoveď na ňu vyvolať zmenu v sebazničujúcom správaní a činoch. Nič sa nezmení, ak nič nezmeníš. Preto sa sám seba pýtaj, ako dlho si budeš ešte stúpať na vlastnú nohu, potkýňať sa a padať? Možno je už čas zastaviť tento cyklus bolesti.

https://www.soberrecovery.com/recovery/8-tips-to-help-stop-self-defeating-and-self-sabotaging-behavior/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CO_400321/