Päť dôvodov, prečo alkoholik nedokáže milovať

Ako spirituálna koučka a poradkyňa som pracovala s mnohými klientmi, ktorí majú romantický vzťah s niekým, kto sa považuje za dospelé dieťa alkoholika alebo sa takto identifikuje. Väčšinou majú rovnakú skúsenosť, cítia sa nemilovaní alebo „milovaní nie ideálnym spôsobom“.

To druhé vyjadrenie je typicky „krycí príbeh“ toho reálneho – spôsob, ako naďalej popierať premáhajúci pocit straty a smútku nad familiárnym alebo romantickým vzťahom, ktorý buď zahynul alebo nikdy neexistoval. Zľahčuje skutočnosť, že bez ohľadu na to, či im niekto povedal, že ich miluje alebo nie alebo či dostali to, čo k životu potrebovali, necítili úprimné spojenie, emocionálnu intimitu ani blízkosť. Inými slovami – nikdy nezažili „lásku v akcii“.

Tu je skutočný dôvod, prečo majú alkoholici ťažkosti s reciprocitou:

  1. Sú spoluzávislí

Spoluzávislosť nie je láska. V skutočnosti je založená na dysfunkčných potrebách a nedostatku lásky alebo rešpektu voči sebe rovnako ako aktívny alkoholizmus. V spoluzávislom vzťahu je ten druhý alebo člen rodiny skôr ako prostriedok na dosiahnutie cieľa (rukojemník alebo droga) než cítiaca a mysliaca ľudská bytosť. Hoci sa slovo „láska“ môže veľa používať, typicky sa využíva ako nástroj manipulácie či viktimizácie a preto je skôr vnímaná ako zbraň než ako prostriedok náklonnosti.

Ako táto dynamika pokračuje, je pravdepodobné, že aktívni alkoholici nikdy z toho vzťahu neodídu, ale zároveň v ňom nikdy skutočne nebudú prítomní. Okrem toho, ak k tomu budú mať príležitosť, nikdy ti nedovolia odísť. Odtiaľ pochádza aj príslovie: „Alkoholici nemajú vzťahy; majú rukojemníkov.“

  1. Nemajú radi seba

Bolo povedané, že aktívna závislosť je čin, kedy sa človek obráti sám proti sebe a až keď sa dotyčný uzdravuje, učí sa ako milovať. Uzdravovanie sa je v podstate posun preč od ega smerom k láske voči sebe a iným.

Keďže skutočnosť je taká, že vzťah, ktorý má aktívny alkoholik so sebou, je vzťah, v ktorom je najviac zneužívajúci a ľahostajný – fyzicky, emocionálne, psychicky aj spirituálne – je veľmi jasné, že mu celkom chýba láska k sebe. Okrem toho to zneužívanie a zanedbávanie, ktoré spôsobuje samému sebe, sa projektuje a odráža aj v iných vzťahoch, preto sú zneužívajúci a zanedbávajúci vo všetkých vzťahoch; romantických, platonických, profesionálnych aj familiárnych.

  1. Sú emocionálne nedostupní

Keďže aktívny alkoholik užíva látky, aby otupil bolesť, unikol jej alebo sa jej vyhol, typicky je prázdny od akýchkoľvek emocionálnych podnetov. Presnejšie povedané, vyhýba sa situáciám či rozhovorom (intímnym), ktoré by mohli spustiť neželané emocionálne reakcie.

Okrem toho keďže je aktívna závislosť odpojením sa od seba, nie je v kontakte s vlastnými emocionálnymi či spirituálnymi potrebami a nemôže sa spojiť s týmito potrebami u druhých.

Inými slovami, hoci sa slovo láska vyslovuje ľahko, vyžaduje si posun preč od ega a strachu, aby ju dotyčný mohol skutočne ponúkať a plne akceptovať. Aktívni alkoholici sú v neustálom stave egoizmu a strachu; sú to tehly a malta, ktoré tvoria ten najzávažnejší múr, ktorý bráni emocionálnej dostupnosti.

  1. Zdá sa, že viac milujú fľašu

Kľúčové slovo (samozrejme) je „zdá sa“.

Všetci vieme, že alkoholici v skutočnosti fľašu nemilujú. Opäť ide skôr o spoluzávislý vzťah s fľašou, ktorý nedokážu opustiť, no ktorý ich zároveň zabíja.

Aj napriek tomu sa fľaša stáva v manželstve „milenkou“ a má prednosť pred rodinou, priateľmi a inými zodpovednosťami, ako aj pred sebou. Aj s ohľadom na funkčných alkoholikov, ktorí si dokážu udržať úspešnú kariéru, alkohol je prvý, komu sa dostáva pozornosť v ktoromkoľvek okamihu, kedy mu ju môžu venovať. Je to ich najcennejší a najochraňovanejší vzťah. A to druhé vysvetľuje stupeň defenzívnosti, s ktorým sa stretávame, keď ktokoľvek hovorí proti nemu alebo ho ohrozuje.

  1. Majú syndróm „kráľovského dieťaťa“

Aktívni alkoholici sú sebastrední a egoistickí až do bodu, v ktorom sa dajú ľahko označiť ako narcistickí. Hoci sa v skutočnosti nemajú radi, vyžadujú všetku pozornosť cez viktimizáciu, manipuláciu a dramatické scény. Z toho dôvodu sa celý svet musí krútiť okolo nich.

Okrem toho sú impulzívni a chcú okamžité uspokojenie. Preto si „pásku neprehrajú až do konca“, čo je iný spôsob vyjadrenia, že nemyslia na dôsledky svojich činov a na to, ako to v budúcnosti ovplyvní druhých.

Učiť sa, ako milovať – opätovne alebo po prvý raz, si vyžaduje oveľa viac než len vytriezvieť. Osobný rast, uzdravovanie a spirituálne opätovné spojenie – to všetko je nevyhnutnou súčasťou tohto procesu. Sú to prejavy lásky v akcii voči sebe a cesta vpred je o tom, naučiť sa milovať seba.

https://www.soberrecovery.com/recovery/5-reasons-why-an-alcoholic-cannot-love?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CO_516761/