Ženy a zneužívanie opiátov: Čo by ste mali vedieť

Hoci v minulosti platilo, že muži sa dostávali do pasce závislosti viac než ženy, v nedávnych rokoch sa táto medzera medzi pohlaviami zužuje. Ženy sú v súčasnosti najrýchlejšie napredujúcim segmentom látkových zneužívateľov v tejto krajine. Z odhadovaného počtu 4,5 milióna žien s poruchou užívania látok 77 percent zneužíva lieky na predpis a 68 percent pravidelne užíva nezákonné drogy. V jadre tohto problému je opiátová epidémia tohto národa.

Ženy a závislosť od opiátov

Táto závislosť je jednou z najhorších zdravotných kríz tejto krajiny bez ohľadu na pohlavie. Kým na predávkovanie súvisiace s opiátmi zomiera viac mužov ako žien, čísla predávkovania opiátmi medzi ženami raketovo narastajú. Správa CDC uvádza, že od roku 1999 zomrelo v tejto krajine na predávkovanie opiátmi viac než 71.800 žien. V období medzi rokmi 1999 a 2010 úmrtnosť v dôsledku predávkovania medzi ženami narástla o 400 percent u žien v porovnaní s 237 percentami u mužov.

Prečo je u žien vyššie riziko

U žien je nielen vyššia pravdepodobnosť zažívania chronickej bolesti než u mužov, čo podporuje predpisovanie opiátov, ale takisto majú sklony užívať ich odlišne ako muži. U žien je vyššia pravdepodobnosť užívania opiátov dlhšie obdobie a vo vyšších dávkach, čo môže veľmi rýchlo spôsobiť závislosť. U žien sú takisto vyššie rizikové faktory závislosti, ktoré zahŕňajú veci ako je depresia a ďalšie psychologické záležitosti. V súčasnosti, keď dochádza k ohraničeniu v predpisovaní opiátov zo strany niektorých štátov a miestnych programov, veľa žien závislých od liekov na predpis sa obracia namiesto nich k heroínu.

Prekážky pre liečbu závislosti od opiátov u žien

V minulosti ženy čelili jednako stigme a tiež ťažkostiam pri stanovovaní primeranej a efektívnej liečby. Štúdia v Americkom časopise zneužívania drog a alkoholu v roku 2011 odhalila, že ženy, ktoré sa liečia zo závislosti od opiátov, trpia v porovnaní s mužmi početnejšími zdravotnými problémami. Ženy môžu odsúvať liečbu kvôli rodinným záväzkom alebo problémom súvisiacim s ďalšími poruchami. Našťastie v súčasnosti existuje oveľa viac podpory pre ženy, ktoré chcú pomoc pri poruche užívania látok.

Možnosti liečby závislosti u žien

Hoci rodiny a trpiaci závislosťou rozumejú tejto chorobe, je ťažké vedieť, kde hľadať pomoc. Dobrou správou je, že k dispozícii je nie len kvalifikovaná liečba závislosti, no aj to, že ženám, ktoré dostanú túto liečbu, sa darí dlhodobo a že recidivujú menej ako muži.

https://www.therecoveryvillage.com/recovery-blog/women-opioid-misuse-know/