Pochopiť alkoholizmus a strach

Som presvedčená, že strach je motor, ktorý poháňa alkoholizmus. Keď som intenzívne pila, môj život ovládal strach a alkohol som používala k tomu, že som sa pokúšala tento strach kontrolovať. Presne by som vám nedokázala povedať, čoho som sa bála; neboli to pavúky ani tma. Bol to hlboký des, ktorý prenikal každú moju myšlienku. Strach je univerzálna skúsenosť. Každý cíti strach, no len veľmi málo z nás o tom hovorí. Ľudia sa veľmi zriedkavo otvoria, aby hovorili o tom, z čoho majú naozaj strach, čo je zvláštne, pretože všetci sa bojíme viac-menej tých istých vecí.

Tu je niekoľko najbežnejších strachov; to, čoho sa najviac bojíme:
• odmietnutia
• zraniteľnosti
• osamelosti
• druhých ľudí
• že nie som dosť dobrý
• že nie som milovaný
• rozprávania na verejnosti
• čo si o mne myslia druhí
• že niekto uvidí, aký naozaj som
• zlyhania
• úspechu
• že sa zo mňa budú smiať
• že vyzerám hlúpo
• že druhí zistia, čoho sa bojím

Koľko z týchto vecí je ti povedomých? Je toho oveľa viac, ale tento zoznam slúži ako príklad strachov, ktoré prežíva väčšina ľudí. Skrátila by som to na dva dominantné strachy:
Nie som dosť dobrý, preto ma nebudú mať radi. Strach sa stáva pre alkoholika štandardným nastavením. Alkoholik neustále žije v strachu, bojí sa sveta a neustále sa snaží nachádzať spôsoby ako riešiť strach. Ak chceme pochopiť alkoholizmus, musíme pochopiť, ako alkoholici reagujú na strach a ako môže strach ovládať ich život. Strach je taká nepríjemná emócia, že sa jej chceme čo najrýchlejšie zbaviť, preto si vyberáme riešenie, ktoré funguje najrýchlejšie. Často pritom robíme veľkú chybu, pretože si vyberáme niečo, čo je v konečnom dôsledku deštruktívne. No keďže je naša potreba okamžitá, nie sme schopní brať do úvahy dlhodobé dôsledky. Ak máme strach, chceme, aby to skončilo OKAMŽITE!

Tu je niekoľko bežných spôsobov ako sa dá „riešiť“ strach:
• piť alkohol
• brať drogy
• fajčiť
• prejedať sa
• gemblovať
• meniť prácu/bývanie
• kupovať nepotrebné veci
• mať nezmyselný sex
• podstupovať riziko
• mať nevhodné vzťahy
• ignorovať fakty
• robiť čokoľvek, aby som nebol sám
• všetko popierať
• hnevať sa

Väčšinu z nás nikto nenaučil aké sú zdravé stratégie pre zvládanie strachu, a tak ho maskujeme a otupujeme.
Pravdou je, že strachu sa nikdy celkom nezbavíme. Pokiaľ budeme žiť, budeme prežívať strach. No môžeme sa naučiť to, ako na strach reagovať, aby nás viac neochromoval. Uzdravovanie zo závislosti nám vie poskytnúť zdravé mechanizmy pre zvládanie premáhajúcich pocitov a emócií.

Strach sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi a vo vzťahu k alkoholizmu myslím najmä na skryté strachy. Sú to strachy, o ktorých nikto nehovorí, pretože sa toho bojí. Sú to strachy, ktoré človeka úplne zablokujú a ovládnu, preto hľadá úľavu v pití.
Keď človek v pití napreduje, pomyslenie na to, že by mal riešiť svoje strachy spôsobuje, že myšlienka na to, aby s pitím prestal, že veľmi ťažká.

Alkoholik obyčajne nikomu presne nepovie, ako sa cíti, pretože je to takmer nemožné vyjadriť slovami. No je vystrašený. Aj keď vie, že alkohol jeho život ničí, má obrovský strach z toho, že by mal žiť bez jeho podpory. Je presvedčený, že alkohol je jediná vec, ktorá mu pomáha zvládať strach.

Pochopiť to a podporovať alkoholika v tom, aby našiel nové spôsoby ako zvládať strach, je nevyhnutnou zložkou pre uzdravovanie z alkoholizmu. Som presvedčená, že ak alkoholik nenájde lepší spôsob ako zvládať strach, buď sa k pitiu vráti alebo jednoducho alkohol nahradí inou látkou či nezdravým správaním, pretože strach sa jednoducho ignorovať nedá.

Ak ty alebo niekto z tvojich blízkych zápasí s alkoholizmom, nečakaj a zisti, aké sú možnosti liečby alkoholizmu v tvojej oblasti.

Veronica Valli pracuje viac ako desať rokov ako terapeutka a koučka špecializujúca sa na závislosti; má skúsenosti s prácou s mladými ľuďmi v nápravno-výchovných zariadeniach, s liečbou dospelých a s privátnou praxou v Londýne. Pre viac informácií navštívte: veronicavalli.com.

https://www.veronicavalli.com/about/

http://www.rehabs.com/alcoholism-and-fear/