Pred odchodom z liečenia si urob plán pre doliečovanie

Alkoholizmus a závislosť sú choroby na celý život. Nie je to niečo, z čoho sa človek môže vyliečiť a to je dôvod, prečo je častokrát liečebný proces pre dosiahnutie triezvosti dlhodobý. Znamená to, že 30 dní v liečebni, hoci je veľmi nápomocných, často nebude stačiť, aby poskytli závislému nástroje potrebné pre produktívny triezvy život. Tu vstupuje do hry plán pre doliečovanie, pretože poskytuje človeku, ktorý práve vytriezvel, nástroje a ďalšiu podporu, ktorú potrebuje, aby zvládol svoje počiatočné uzdravovanie s neporušenou triezvosťou.

Pochopiť dôležitosť plánu pre doliečovanie

Jedno z najnebezpečnejších období v počiatočnej triezvosti je obdobie ihneď potom, čo človek odíde z liečenia. Počas tohto obdobia je vystavený slobode, ktorú na liečení nemal a veľakrát je nútený riešiť stresy každodenného života. Potrebuje si nájsť prácu, ak ju nemá, nájsť si miesto na bývanie a veľakrát aj celkom novú sieť priateľov. Všetky uvedené veci zodpovedajú významným životným zmenám a bez primeranej podpory majú alkoholici a závislí tendenciu nechať sa týmito zmenami premôcť a vrátiť sa späť k užívaniu drog či pitia ako prostriedkov pre zvládanie svojho života. Keď má dotyčný pripravený plán pre doliečovanie, šance na úspešné uzdravovanie a úspešné napredovanie počiatočnej triezvosti výrazne narastajú, pretože dotyčný má k dispozícii podporu a nástroje potrebné na to, aby dokázal čeliť akejkoľvek situácii, ktorá sa vyskytne. Dostane usmernenie ako naprávať vzťahy s rodinou a priateľmi a môže sa naučiť, ako si udržať prácu a zvládať medziľudské vzťahy bez potreby piť či brať drogy. Všetko toto sa deje v reálnom čase, ako sa to vyskytuje, pretože dotyčný teraz žije v normálnom svete, kde má vzťahy s druhými. Toto je zrejme najdôležitejší aspekt doliečovania v tom zmysle, že situácie sa riešia tak, ako sa vyskytnú.

Čo sa deje počas doliečovania?

Plán pre doliečovanie pozostáva z mnohých prvkov, vrátane poradenstva, terapeutických služieb, doliečovacích stratégií špecifických pre tento proces, rekreačných aktivít, prevencie recidívy atď. Tieto prvky sa dajú pridávať, eliminovať, prispôsobovať a upravovať presne podľa potrieb dotyčného, ktoré má v doliečovaní. Počet dní, ktoré potrebuješ každý mesiac venovať doliečovaniu, závisí od tvojej dostupnosti, vernosti voči plánu pre doliečovanie ako aj tvojich minulých tendencií k recidíve. Čím je vyšší počet recidív, ktoré sa udiali v minulosti, tým vyšší počet dní venovaných doliečovaniu bude každý mesiac potrebný. Počas prvého roka uzdravovania by si sa mal venovať doliečovaniu minimálne raz do mesiaca, no tí, ktorí riešia serióznu závislosť, budú mať úžitok z doliečovania minimálne raz za týždeň. K doliečovaniu sa môžeš dostať prostredníctvom mnohých organizácií ako aj priateľov a rodiny. Liečebne ti môžu poskytnúť zoznam služieb pre doliečovanie a takisto môžeš hľadať online, kde nájdeš množstvo dostupných služieb.

Ako doliečovanie zlepšuje dlhodobé uzdravovanie a úspešnú triezvosť?

Prvý spôsob, akým doliečovanie zlepšuje tvoju úspešnú triezvosť je, že otvára dvere pre liečbu aj počas recidívy. Bez ohľadu na to, aká cesta viedla k tvojmu uzdravovaniu, liečeniu či neliečeniu, pravdepodobnosť, že zrecidivuješ aspoň raz, sa pohybuje v rozmedzí od 40 – 60 percent. Ak sa počas alebo po recidíve nemáš na koho obrátiť, tvoja šanca na to, že budeš opäť čistý, je veľmi malá. Doliečovanie ti poskytuje vystretú ruku, ktorá ťa pozdvihne, keď padneš späť do svojich starých návykov. Ďalší spôsob, ako doliečovanie pomáha zaistiť dlhodobé uzdravovanie, na ktoré môžeš byť hrdý, je tým, že ťa spojí s druhými ľuďmi a podpornými zdrojmi. Od špecialistov na látkové zneužívanie po jednotlivcov, ktorí sú dobre oboznámení s tým, čo to znamená byť závislým, je doliečovanie tvojím dostupným efektívnym miestom pre odpovede a rady týkajúce sa všetkého súvisiaceho s prežívaním zmysluplného života po naštartovaní uzdravovania.

Doliečovanie takisto zabezpečuje uzdravujúcemu sa závislému určitú formu zúčtovateľnosti/zodpovedania sa. Ako asi veľmi dobre vieš, závislí sú úžasní v tom, že sa vyhýbajú zúčtovateľnosti/zodpovednosti. Majú dokonalú schopnosť lietať mimo dosah radaru alebo vinu zvaľovať na niekoho iného. Pri doliečovaní sa vysoko oceňuje úprimnosť a zúčtovateľnosť/zodpovedanie sa niekomu. Ak má niekto, kto je súčasťou tvojho doliečovania podozrenie, že užívaš, často sa robia náhodné testy na prítomnosť drog/alkoholu. Ak je test pozitívny alebo dotyčný sa k užívaniu sám prizná, budú podniknuté potrebné kroky, ktoré pomôžu dotyčného priviesť späť k triezvemu životnému štýlu.

Hľadáš služby, ktoré ti môžu pomôcť dosiahnuť triezvosť? Ak je to tak, celý proces začína detoxifikáciou, po ktorej nasleduje následná starostlivosť. Ak je to potrebné, medzi tým môžeš prejsť liečebným programom. Pamätaj, že detoxifikácia je obyčajne najnepríjemnejšou súčasťou vytriezvovania a hoci doliečovanie nemusí vždy znamenať pokojnú plavbu, zlepšuje tvoje poznanie a schopnosť zostať čistým.

https://elevationshealth.com/aftercare-plan-before-leaving-rehab/