PODPORNÉ SKUPINY

zbz-clanky-13

PODPORNÉ SKUPINY: ČO TO JE A AKO TO FUNGUJE

Skupiny, ktoré používajú program 12 Krokov, sú podporné skupiny, ktoré pomáhajú ľuďom uzdraviť sa. Používaný slogan „Ty sám to musíš urobiť, ale nemusíš to robiť sám” je dobrým zobrazením obidvoch strán mince pri zotavovaní zo závislosti. Na jednej strane je rozhodnutie a možnosti, ktoré môže urobiť len dotyčný jednotlivec ochotný urobiť čokoľvek preto, aby sa mohol oslobodiť z pút závislosti. Druhou stranou mince je nevyhnutná podpora potrebná k prekonaniu niečoho, čo ovláda a ohrozuje život daného človeka.

Existujú dve kategórie podporných skupín. Jedna je neformálna a pozostáva z rodiny a priateľov, ktorí nám naozaj môžu pomôcť. No tento druh skupiny je medzi závislými ľuďmi zriedkavý, pretože ľudia blízki závislému sa takisto stávajú chorými a napriek svojmu presvedčeniu, že závislému pomáhajú, často robia veci, ktoré mu naopak pomáhajú zostať závislým. Čokoľvek, čo bráni závislému v tom, aby na vlastnej koži prežíval dôsledky svojej závislosti, je zbytočné.

Formálne podporné skupiny sa skladajú z ľudí, ktorí prežívajú podobný problém alebo čelia vo svojich životoch určitej chronickej situácii. V tomto stave im pomáha podpora iných ľudí, ktorí prechádzajú tým istým. Tí, ktorí majú viac skúseností s riešením daného problému dokážu pomáhať tým, ktorí ešte veľa skúseností nemajú. Všetci môžu získať silu, nádej a pomoc od tých, ktorí sa s daným problém už úspešne vysporiadali.

Tieto podporné skupiny sa stretávajú v pravidelnom čase na určenom mieste. Majú určité pravidlá alebo smernice. Základné pravidlá skupiny hovoria, že to, kto skupinu navštevuje a o čom sa v nej hovorí, sa zo skupiny nevynáša. V tom spočíva anonymita týchto skupín. Akékoľvek konflikty, ktoré sa v skupine vyskytnú, rieši skupina.

Vo všeobecnosti majú podporné skupiny svoje vytlačené materiály. Niekto zo skupiny je zodpovedný za vedenie stretnutia – dotyčný stretnutie otvára, zabezpečuje, aby každý vedel o pravidlách stretnutia a dodržiaval ich, aby udržiaval diskusiu správnym smerom a aby stretnutie uzatváral.

Na podporných skupinách nie je nič magické, ale sú veľmi účinné. Sú efektívne zvlášť z nasledujúcich dôvodov:

1) Skupina vytvára viac potenciálnych riešení problémov pre členov skupiny, než by ktorýkoľvek z členov vytvoril sám.

2) Každý člen tam pravdepodobne nájde niekoho iného, kto je menej vyrušený podnetmi vyvolávajúcimi úzkosť a depresie ako je on sám.

3) Členovia skupiny si môžu navzájom pomáhať meniť svoje správanie aj udržiavaním kontaktov mimo stretnutí.

4) Povzbudzovanie k zmene, ktoré prichádza od celej skupiny ľudí je efektívnejšie než povzbudzovanie od jednotlivca. Toto platí hlavne vtedy, keď sa členovia zotavujú z rovnakej situácie alebo stavu.

5) Keďže členovia skupiny napredujú vo svojom zotavovaní svojím vlastným tempom, každý si tu nájde niekoho, kto je na tejto ceste v určitých ohľadoch ďalej ako je on sám, a v iných ohľadoch to môže byť naopak.

6) Skupina poskytuje spoločenskú interakciu počas svojich stretnutí a často je to tak, že neformálne aktivity sa dejú aj mimo stretnutí skupiny.

Pre mnohých ľudí je tento druh podpornej skupiny dobrým odrazovým mostíkom pre rozvíjanie dôvery a preto, aby sa jej členovia naučili ako hovoriť o svojich vlastných skúsenostiach. Ľudia môžu v takýchto skupinách zostať aj natrvalo.

Joyce De Ridder, Ph. D.