Postakútny abstinenčný syndróm: čo môžem očakávať

Postakútny abstinenčný syndróm (PAS) je stav, ku ktorému môže dochádzať celé týždne, mesiace či dokonca roky potom, čo si prestal užívať drogy či alkohol. Práve vtedy, keď si si myslel, že už máš to najhoršie za sebou, zrazu na teba doľahne celkom nová sada okolností, cez ktoré musíš prejsť. PAS ovplyvňuje 90 percent ľudí, ktorí sa uzdravujú zo zneužívania heroínu a opiátov a môže trvať od jedného roka po celé dekády. Zhruba 75 percent tých, čo sa uzdravujú zo zneužívania alkoholu, metamfetamínu a iných drog budú takisto určitý čas prežívať tieto príznaky a v menšej miere aj tí, ktorí zneužívali psychotropné drogy ako je marihuana a LSD.

Symptómy PAS

PAS má svoje vlastné príznaky a niekedy môže byť taký intenzívny ako prvé fyzické príznaky hneď potom, čo si prestal brať/užívať. Hoci tvoje telo nemusí trpieť úporným zvracaním, horúčkou a vyčerpanosťou, budeš prežívať novú sadu príznakov, ktoré môžu byť prekážkou v tvojom napredovaní k ďalšiemu kroku tvojej triezvosti. PAS sa môžu prejavovať pri akejkoľvek závislosti od drog. Keď budeš vedieť, čomu čelíš, pomôže ti to obísť tieto zradné vody. Väčšina z týchto príznakov sa prejavuje emocionálnym alebo duševným narušením ako je neschopnosť pociťovať radosť, depresia, úzkosť, panika, obsesívno-kompulzívne správanie, sociálna úzkosť alebo dysfunkcia, prehnané reakcie na emócie alebo neschopnosť prežívať emócie, negatívne myšlienky, beznádej, hlboké pocity viny.

Tieto príznaky môžu byť pomerne intenzívne a môžu rôznym spôsobom jeden druhý zintenzívňovať. Medzi ďalšie príznaky, ktoré môžu ovplyvňovať niekoho s PAS, patria poruchy spánku, cravingy (baženie), problémy s pamäťou, problémy s fyzickou koordináciou, častý stres, zvýšená citlivosť na bolesť, neschopnosť sústrediť sa. Keď sa všetky tieto príznaky skombinujú, môžu predstavovať veľmi ťažké obdobie v uzdravovaní. Niektoré z nich sa rozptýlia a úplne zmiznú. Iné si môžu vyžadovať aspoň dočasnú farmaceutickú pomoc, aby ti pomohli túto situáciu zvládnuť. Keď ide o PAS, len čas ukáže, koľké z týchto príznakov sa u teba budú prejavovať krátko a ktoré možno po celý život.

Ako sa posunúť ďalej

Mnohé z týchto príznakov sa môžu objaviť a potom zmiznúť, zhoršiť sa alebo sa objavovať znova počas stresujúcich situácií alebo skúseností, ktoré sú obyčajne spúšťačmi tvojej závislosti. Pochop, že tento proces je počas uzdravovania normálny a v skutočnosti ti môže pomôcť identifikovať, čo sa deje v tvojom tele a mysli. Naučiť sa akceptovať a riešiť tieto príznaky bude nevyhnutnou súčasťou tvojho rehabilitačného programu a nového života.

Pamätaj, že uzdravovanie nekončí samotnou triezvosťou. Schopnosť identifikovať a liečiť tieto príznaky je to, čo spôsobí v tvojom živote rozdiel. Tí z vás, ktorí trpíte PAS, vyzbrojte sa vedomosťami a zostaňte sústredení na veci, ktoré môžete kontrolovať a tiež buďte proaktívni v súvislosti so svojím zdravím a osobnou pohodou.

https://www.soberrecovery.com/addiction/post-acute-withdrawal-syndrome-what-to-expect/