Prečo je recidíva príležitosťou a nie zlyhaním

K recidíve dochádza vtedy, keď človek, ktorý dokončí liečbu, začne opäť užívať svoju drogu. Takže čo je recidíva, ak to nie je zlyhanie v tom, že človek nezostal triezvy? Názor dotyčného je veľmi dôležitým faktorom v procese uzdravovania a je kľúčové vnímať recidívu ako príležitosť „poučiť sa“ a nie ako zlyhanie. Recidívy sú oveľa bežnejšie než si väčšina ľudí myslí. Správny pohľad na vec môže často viesť k efektívnejšiemu uzdravovaniu. Šok z opätovného návratu k nebezpečnému životnému štýlu môže byť konečným posunom, ktorý človek potrebuje, aby sa skutočne začal uzdravovať.

Pochopiť recidívu a to, prečo k nej dochádza
Látkové zneužívanie hlboko ovplyvňuje správanie a vytvára vzorce, ktoré sa veľmi ťažko prekonávajú. Zmena prostredia počas liečby s jej ohraničeným prístupom k stresorom a spúšťačom môže po jej ukončení napomôcť k návratu do závislosti. Recidíva je preto taká bežná kvôli náhlemu návratu do „normálneho“ života, pretože je to často návrat k tým istým spúšťačom a stresorom a dotyčný už nemá podporu, ktorú mal počas liečenia. Tieto situácie môžu dotyčného vyslať späť na cestu k starým návykom.

Počty recidív v USA
Zhruba polovica ľudí, ktorí ukončia liečbu, sa v priebehu roka vráti k užívaniu a takmer 70 – 90 % sa opäť pošmykne a užije. Ak ste zrecidivovali a máte pocit, že ste zlyhali, je dôležité pamätať, že ste vo väčšine. Uzdravovanie nie je ľahké a každého skúsenosť počas liečby je iná. Pre niekoho môže byť ľahké vyhýbať sa nebezpečnému prostrediu a osvojiť si nové správanie, kým druhý nemusí mať na výber a musí sa vrátiť do atmosféry, kde môže opäť prežívať pokušenie vrátiť sa späť k užívaniu.
Mnohí ľudia zápasiaci so závislosťou sa obávajú procesu detoxifikácie; ten je veľmi nepríjemný a bez medicínskej pomoci môžu byť abstinenčné príznaky veľmi stresujúce. No tento proces je tou najľahšou časťou uzdravovania. Odstrániť škodlivé drogy z organizmu je relatívne priamy proces. Skutočnú výzvy predstavuje zmena správania, rozvíjanie nových techník pre zvládanie stresu, riešenie tráum a s nimi súvisiacich porúch z minulosti a konfrontácia tých životných prvkov, ktoré je potrebné zmeniť.

Riziko recidívy
Recidíva môže byť nebezpečná a je dôležité, aby si každý uvedomil riziká návratu k opätovnému užívaniu. Niektorí ľudia, ktorí sa rozhodnú opäť užívať, si nedávajú pozor a hrozí im riziko predávkovania, keďže naraz užijú viac než dokážu zvládnuť; predávkujú sa. Iní sa môžu dostať do nebezpečných situácií alebo sa pod vplyvom zapojiť do rizikového správania.
Pre niekoho, kto zrecidivuje, je ľahké upadnúť do depresie a desiť sa myšlienky na opätovné uzdravovanie. Takáto situácia však môže byť tým konečným posunom, ktorý človek zápasiaci so závislosťou potrebuje, aby vo svojom živote urobil skutočné pozitívne zmeny. Je dôležité recidívu vnímať ako novú príležitosť, z ktorej sa môžem „poučiť“. Náhly šok z recidívy môže dotyčnému pomôcť uvedomiť si potrebu ďalších výraných zmien v jeho živote.

Cenné prebudenie
Recidíva môže viesť k tomu, že sa dotyčný prebudní v cele, v nemocničnej posteli, v cudzom dome či dokonca na ulici. V niektorých prípadoch môže alkoholická recidíva vyústiť do závažného, život ohrozujúceho ochorenia. K recidívam často dochádza kvôli konkrétnym spúšťačom či vplyvom a tieto skúsenosti môžu dotyčnému pomôcť rozpoznať ľudí, miesta a stresory, ktoré ho tlačia späť k užívaniu. Napr. si dotyčný nemusí chcieť priznať, že jeho partner má na neho zlý vplyv, kým ho nepodporí v jeho recidíve. Následne si uvedomí, že tento partner pre neho nie je spoľahlivým zdrojom podpory ani zdravého vplyvu.

Vyčistenie perspektívy počas uzdravovania
Recidíva môže spustiť pocity viny, hanby, výčitiek a iných negatívnych pocitov. Priatelia a rodina môžu vnímať všetko svoje predošlé úsilie, ktoré vložili do toho, aby sa dotyčný liečil, ako zbytočné, no nemusí to byť tak. Keď človek zrecidivuje, jeho blízki by mali zostať pevní vo svojom povzbudzovaní smerom k liečbe a mali by dotyčného skôr podporovať než kritizovať.

Rozpoznanie stresorov a spúšťačov
Počas liečby sa dotyčný učiť analyzovať prvky vo svojom prostredí, ktoré súvisia s užívaním. Napr. ak navštevoval domov rovnakého kamaráta, kde sa zakaždým opil/bral, môže si uvedomiť, že najlepšie bude v budúcnosti tohto kamaráta nenavštevovať. Pozerať sa na náčinie súvisiace s užívaním, návšteva starých miest a starých kamarátov, s ktorými bral/pil, to všetko sú potenciálne spúšťače recidívy.
Recidívu môže spustiť aj stres. Návrat do práce a k požiadavkám každodenného života môže byť pre niektorých príliš ťažké bremeno. Počas liečby sa môže naučiť nové techniky na zvládanie stresu, no uviesť ich do praxe si vyžaduje značné úsilie a oddanosť.

Rozvoj plánu na triezvy život
Recidíva môže byť výraznou príležitosťou na zlepšenie plánu pre triezvy život v budúcnosti. Ak dotyčnému ukáže na veci v živote, ktoré potrebuje zmeniť, potom môže byť dôležitým krokom smerom k uzdravovaniu. Mať prístup k neustálej odbornej podpore po absolvovaní liečby môže byť kľúčom k rozvíjaniu pevného základu pre uzdravovanie.

Monitorovanie uzdravovania po liečení
Liečebňa „Family First Intervention“ ponúka monitorovací program uzdravovania, ktorý má pomôcť pri prevencii recidívy a pokračujúcej následnej liečbe. Rozumieme tomu, že návrat do normálneho života po liečení môže byť veľmi stresujúci, ak človek nemá správnu podporu, preto pracujeme s celonárodnou sieťou odborníkov v uzdravovaní, ktorí poskytujú pokračujúcu podporu a povzbudenie v rámci doliečovacieho procesu.

https://family-intervention.com/blog/why-addiction-relapse-is-an-opportunity-not-failure/