Prečo sa niektorí ľudia stanú závislými a iní nie?

Neexistuje jeden jediný faktor, ktorý by mohol určiť, či sa človek stane závislým od drog. Riziko závislosti predstavuje kombinácia určitých faktorov. Čím viac ich človek má, tým väčšia je šanca, že užívanie drog bude viesť k závislosti. Napríklad:

Biológia: Gény, s ktorými sa človek narodí, majú asi polovičný vplyv na to, že dotyčný je ohrozený závislosťou. Pohlavie, etnikum a prítomnosť ďalších duševných porúch môže taktiež ovplyvňovať riziko pre užívanie drog a závislosť.

Prostredie: Prostredie, kde človek žije, zahŕňa veľa rôznych vplyvov začínajúc rodinou a priateľmi až po ekonomické postavenie a všeobecnú kvalitu života. Faktory ako tlak rovesníkov, fyzické a sexuálne násilie, skorý kontakt s drogami, stres a výchova môžu výrazne ovplyvniť pravdepodobnosť, či dotyčný bude užívať drogy a stane sa závislým.

Vývoj: Genetické a enviromentálne faktory v interakcii s rozhodujúcimi vývojovými štádiami v živote človeka majú vplyv na riziko závislosti. Hoci užívanie drog v akomkoľvek veku môže viesť k závislosti, čím skôr dotyčný začne užívať, tým je vyššia pravdepodobnosť, že to povedie k závislosti. Toto je problematické najmä pre tínedžerov. Keďže oblasti v ich mozgu, ktoré ovládajú rozhodovacie procesy, úsudok a sebakontrolu sa stále vyvíjajú, tínedžeri sú obzvlášť náchylní na rizikové správanie vrátanie experimentovania s drogami.

(úryvok)

https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/understanding-drug-use-addiction