Prečo sa ťa spoluzávislosť tak pevne drží

O spoluzávislosti sa nehovorí tak zoširoka ako o závislosti. V skutočnosti väčšina ľudí, ktorí nepoznajú rodinnú dynamiku závislosti, tento výraz ani nepočuli. Dokonca tí, ktorí zažili správanie súvisiace so spoluzávislosťou, pravdepodobne o nej nevedia nič – čo to vlastne je alebo ako sa rozvíja – až na to, aké to je prežívať ju.

Napriek tomu spoluzávislosť a závislosť obyčajne kráčajú ruka v ruke. Napr. akékoľvek fungujúce vzťahy, ktoré ešte zostanú v živote jednotlivca zápasiaceho s aktívnou závislosťou, sú spoluzávislé. V tom zmysle sú aj „umožňujúce“ (tzn. umožňujú závislému naďalej pokračovať v jeho závislosti).

To je dôvod, prečo sa jednotlivci, ktorí sa začnú uzdravovať, obyčajne učia o spoluzávislosti a deštruktívnej prirodzenosti spoluzávislých vzťahov. Táto informácia sama osebe však obyčajne nestačí na to, aby zabránila postupu existujúcich alebo budúcich spoluzávislých vzťahov, v dôsledku čoho sú títo jednotlivci často zraniteľní voči iným, náhradným závislostiam a recidíve.

Čo teda potrebujú vedieť uzdravujúci sa jednotlivci o spoluzávislosti? Na začiatok je dôležité vedieť, čo to je, ako sa vyvíja, prečo sa ťa tak pevne drží a ako predchádzať, zasiahnuť a vyliečiť spoluzávislé vzťahy a samotnú spoluzávislosť. Tu je niekoľko kľúčových vecí, ktoré potrebuješ vedieť o tomto nezdravom cykle.

Čo je spoluzávislosť?
Slovník definuje spoluzávislosť ako „psychologický stav či vzťah, v ktorom je jedna osoba kontrolovaná alebo manipulovaná inou, ktorá je ovplyvnená patologickým stavom (napr. závislosťou od alkoholu či heroínu)“. Širšia definícia jednoducho znie „závislosť od potrieb alebo kontroly iného“.

Ako sa spoluzávislosť vyvíja?
Spoluzávislosť sa typicky vyvíja v detstve alebo prvých štádiách života a iniciuje sa v pôvodnej dysfunkčnej rodine. Typicky boli jednotlivci, ktorí zápasia so spoluzávislosťou, vychovávaní ľuďmi, u ktorých sa takisto prejavovali klasické príznaky spoluzávislosti. Inými slovami – spoluzávislosť je naučené správanie. Okrem toho je spoluzávislosť prítomná u jednotlivcov, ktorí sú dospelé deti alkoholikov/závislých. Napokon rodinná dynamika závislosti takmer vždy plodí spoluzávislosť.

Prečo sa ťa spoluzávislosť tak pevne drží?
Obyčajne je to tak kvôli podstate a vzniku tohto stavu. Spoluzávislosť prirodzene v sebe nesie prvok kontroly a s tým súvisí veľmi silné puto. Kvôli tomu, že tento stav typicky vzniká v detstve alebo v počiatočných fázach vývoja a je výsledkom dysfunkčných vzorcov správania v pôvodnej rodine, má silný emocionálny, psychologický a dokonca spirituálny dopad.

Napríklad jednotlivci, ktorí sú dospelé deti alkoholikov, možno zažili rôzne stupne a kategórie zneužívania, ako aj zanedbávanie a opustenie (emocionálne a/alebo fyzické). Takže keď vstúpia do vzťahu, najmä do takého, kde je prítomné látkové zneužívanie či závislosť, dysfunkčné správanie a pocity, ktoré sa dostanú na povrch, sú tie, ktoré prežívali v detstve. Následne sa pokúšajú zmeniť alebo kontrolovať svojho partnera v snahe vyriešiť tieto emocionálne, fyzické, psychologické a spirituálne traumy z minulosti.

A silné emocionálne či psychické reakcie sprevádzajú aj fyzické symptómy – napr. vysoký stupeň úzkosti, strata chuti do jedla, prejedanie sa, nevoľnosti, žalúdočné kŕče, hnačka, nespavosť atď.
Inými slovami sa to týka celého človeka a preto (podobne ako pri závislosti) jednotlivci so spoluzávislosťou jednoducho nedokážu prestať byť spoluzávislí. Vyžaduje si to profesionálnu pomoc a holistický prístup k uzdravovaniu.

Ako môžeš predísť spoluzávislosti?
Najlepšie sa jej dá predísť v detstve. Spoluzávislosť sa týka celkového zdravia a duševnej pohody dieťaťa (ktoré raz bude dospelé) a riešením je vyriešenie alebo odstránenie akýchkoľvek toxických či dysfunkčných vzťahov a zároveň uplatňovanie a učenie zdravej sebalásky a starostlivosti o seba.
U tých, ktorí už boli vystavení dysfunkčným rodinám alebo vychovávaní spoluzávislými jednotlivcami, je nevyhnutná intervencia (vo forme odbornej pomoci). Pomocou poradenstva je prevencia s ohľadom na odstránenie spoluzávislých vzťahov stále možná.

Čo ak spoluzávislý vzťah už existuje?
Ak taký vzťah už existuje, skutočne je najlepšie hľadať individuálne a – ak s tým súhlasí aj druhá strana – párové poradenstvo. No ak po tom druhá strana netúži, treba tieto hranice rešpektovať a začať pracovať na sebe – napokon práve tam sa začína zmena.

Ako sa vyhnúť spoluzávislým vzťahom?
Vyhnúť sa im dá naozaj iba vtedy, ak má človek zdravý vzťah sám so sebou a ak je pre neho tento vzťah prioritou. Preto je najlepší spôsob, ako sa im vyhnúť, dať si na prvé miesto vzťah so sebou a usilovať sa o holistickú rovnováhu. Neustály rozvoj a uzdravovanie seba od minulých tráum a zároveň začleňovanie zdravého životného štýlu a starostlivosť o seba (fyzická, emocionálna, psychologická a spirituálna) je najlepší spôsob ako predísť vstupu do spoluzávislých vzťahov.

Ako môžem prestať byť spoluzávislý?
Uzdravovanie sa zo spoluzávislých vzťahov si vyžaduje prácu a čas. Obyčajne je nevyhnutná odborná pomoc v závislosti od trvania a vzniku problému. Podobne ako pri chorobe závislosti, aj spoluzávislosť si vyžaduje holistické uzdravovanie. Jednoducho zostať sám stav spoluzávislosti nevylieči rovnako, ako zostať triezvym nevylieči závislosť. Potrebné je úsilie o uzdravenie minulých emocionálnych a psychických tráum a rovnako je potrebné úsilie o nápravu zničeného alebo neexistujúceho vzťahu so sebou samým.
Okrem toho sú nevyhnutné spirituálne komponenty, aby si sa spojil so svojím vnútorným ja a Vyššou silou. Samozrejme, je potrebné aj fyzické uzdravenie, aby sa telo uzdravilo z vysokých úrovní stresu a úzkosti, ktoré spoluzávislosť sprevádzajú.

Pamätaj, že spoluzávislosť je príbuzná závislosti. Jej objatie je rovnako pevné (niekedy ešte pevnejšie) a má podobné cravingy a „dráždenia“, ktoré však súvisia skôr s ľuďmi než s látkami. Preto tí, ktorí sa uzdravujú zo závislosti, môžu určite byť alebo sa stať spoluzávislými v snahe nahradiť svoju drogu vzťahom.
To je dôvod, prečo je pre uzdravujúcich sa závislých nevyhnutné úprimne sa pozrieť na súčasné vzťahy – najmä na tie romantické – a určiť povahu každého z nich. Ak je tam prítomná spoluzávislosť, musí sa riešiť.

A pre tých, čo zápasia so spoluzávislosťou – bez ohľadu na to, či sa uzdravuješ zo závislosti alebo nie – vedz, že pomoc existuje. Poradcovia, duchovní kouči, odborníci na otázky DDA (dospelých detí alkoholikov) a iní odborníci ti môžu pomôcť objaviť pomoc, ktorú potrebuješ. Nájdi si toho, kto ti vyhovuje a začni proces uzdravovania sa zo spoluzávislosti – čo je celoživotná cesta zameraná na osobné uzdravovanie, rast a zmocnenie.

https://www.soberrecovery.com/recovery/holding-on-why-codependency-has-such-a-tight-grip-on-you/?utm_source=newsletter&utm_campaign=CO_472019/