Výskumy ukazujú, že zneužívanie alkoholu môže spôsobovať genetické zmeny

Výskum ukazuje, že nadmerné pitie môže upraviť tvoje gény a viesť k poruche užívania látok – hoci to môže v niekom vyvolať otázky, prečo to stojí za písanie článkov, že ľudia, ktorí začínajú ako ťažkí pijani, sa stanú sa alkoholikmi. No náznaky pre ďalší výskum, ktorý by mohol poskytnúť základné informácie pre liečbu ľudí s poruchou užívania alkoholu, ako aj rozpoznať tých, ktorí sú ňou ohrození a následne primerane zasiahnuť, sú veľmi sľubné.

Zneužívanie alkoholu

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie každý rok zomrú v dôsledku zneužívania alkoholu 3 milióny ľudí, čo z celosvetového hľadiska predstavuje 5,3 percenta úmrtí. Hoci porucha užívania alkoholu je charakterizovaná rizikovým a impulzívnym správaním, ktoré môže viesť k ochoreniam, zraneniam či smrti, tieto negatívne dôsledky sú takisto rozšírené medzi nárazovými a ťažkými spoločenskými pijanmi, ktorí sa vystavujú nebezpečenstvu z genetického hľadiska – spúšťajúc dlhodobú genetickú zmenu, ktoré zvyšujú baženie po alkohole ešte viac – čím sa zvyšuje ich riziko rozvoja poruchy užívania alkoholu.

Podľa Dipaka K. Sarkara, vedúceho autora štúdie, uverejnenej po názvom „Alkoholizmus: Klinický a experimentálny výskum“, „tento výskum môže pomôcť vysvetliť, prečo je alkoholizmus taká silná závislosť a jedného dňa môže pomôcť nájsť nové spôsoby na liečbu alkoholizmu alebo pomôcť pri prevencii rizikových skupín, aby sa nestali závislými.“ Výskumníci na Rutgersovej univerzite a na univerzite v Yale sa zamerali na dva gény, súvisiace s kontrolou pitia: POMC, ktorý reguluje systém reakcie na stres, a PER2, ktorý ovplyvňuje telesné biologické hodiny.

Porovnávali skupiny striedmych, nárazových a ťažkých spoločenských pijanov a zistili, že obidva gény sa zmenili cez metyláciu, alkoholom ovplyvnenú génovú modifikáciu, ktorá je viac známa ako epigenetická zmena. Pri metylácii sa do génu pridáva molekula a expresia génu je pozmenená, hoci genetický kód pozmenený nie je.

Epigenetické zmeny môžu byť výsledkom množstva enviromentálnych faktorov vrátane alkoholu a v tomto prípade zmeny narastajú s vyššou konzumáciou alkoholu. Je však pozoruhodné, že tieto gény mohli byť zdedené od rodičov alebo potlačené stresom.

Náznaky pre ďalší výskum

Výskumníci priznali, že slabosťou tohto výskumu bol jeho malý rozsah a že výskum neukázal jasnú príčinu a dopad. Rozsiahlejšia štúdia môže ukázať akékoľvek rozdiely, ktoré môžu existovať. Okrem toho výsledky boli výrazne nevyvážené smerom k mužom.

Avšak vzorky krvi potvrdili náchylnosť voči metylácii génov POMC a PER2 u nárazových a ťažkých spoločenských pijanov. Okrem toho predchádzajúce zistenia ukazujú na vysokú pravdepodobnosť, že ťažké pitie môže vyústiť do genetických zmien, ktoré poháňajú baženie až do bodu závislosti.

Kvôli čiastočne spoločenskej akceptácii alkoholu môže byť pre ľudí ťažké porozumieť jeho dopadu na spoločnosť a tomu, ako sa dá porovnávať s nepovolenými návykovými látkami. Takisto mnohí ťažko chápu dôležitosť genetického výskumu, ako súvisí s alkoholizmom a ťažkým pitím.

Iní môžu mať pocit, že tieto zistenia im neposkytujú viac než to, čo už vedia: ak niekto naďalej nekontrolovane pije, je u neho veľký predpoklad rozvoja závislosti. Hodnota tohto výskumu však nie je tak veľmi v prepojení ťažkého pitia s rizikom závislosti, ale skôr o podpore úsilia o paralyzovanie rozšíreného zneužívania alkoholu.

https://www.soberrecovery.com/addiction/research-shows-that-alcohol-abuse-may-cause-genetic-changes/?utm_source=newsletter&utm_campaign=CO_592514/