Príčiny závislosti od internetu

Nikto nevie, čo spôsobuje, že sa u človeka rozvinie závislosť od internetu, no existuje niekoľko faktorov, ktoré boli navrhnuté ako také, ktoré prispievajú k príčinám tejto závislosti. Čo spôsobuje závislosť od internetu?

Závislosti od internetu môžeme porozumieť, keď ju porovnáme s inými typmi závislostí. Napríklad jednotlivci, závislí od alkoholu alebo drog, si rozvíjajú vzťah so „svojou drogou“ – vzťah, ktorý má prioritu pred všetkými ostatnými aspektami života. Závislí zisťujú, že drogu potrebujú jednoducho kvôli tomu, aby sa cítili normálne. Pri internetovej závislosti existuje paralelná situácia. Internet – podobne ako jedlo či drogy pri iných závislostiach – poskytuje pocit eufórie a dotyční sa stávajú závislí od tohto pocitu, aby sa cítili normálne. Nahrádzajú nezdravé vzťahy za zdravé. Volia si dočasný pôžitok namiesto hlbších kvalít „normálnych“ intímnych vzťahov. Závislosť od internetu nasleduje rovnakú progresívnu prirodzenosť iných drogových závislostí. Závislí od internetu majú problém s kontrolou svojho správania a prežívajú zúfalstvo kvôli svojmu neustálemu zlyhávaniu. Narastá ich strata sebahodnoty, čo podporuje potrebu unikať ešte viac do svojho návykového správania. Ich život preniká pocit bezmocnosti.

Samoliečba: Príčina závislosti od internetu

Ďalšia možná príčina závislosti od internetu je, že niekto, kto má jednu závislosť, môže byť náchylný k tomu, aby sa stal závislým od iných látok alebo aktivít, vrátane používania internetu. Ľudia s inými duševnými poruchami alebo príznakmi, ako je depresia, pocity izolácie, stresu či úzkosti, môžu realizovať „samoliečbu“ používaním internetu rovnakým spôsobom ako niektorí používajú alkohol či zneužívajú drogy, aby si sami liečili príznaky svojej duševnej poruchy.

Jedna otázka ohľadom závislosti od internetu, ktorá ešte nebola zodpovedaná znie, či ide o osobitný druh závislosti alebo jednoducho o príklad novej technológie, ktorá sa používa na podporu iných závislostí. Napr. na internete existujú kasína, ktoré by mohli zosilňovať už existujúcu závislosť od gamblingu. Podobne niekto, kto je závislý od nakupovania, by si mohol preniesť svoju závislosť z miestneho nákupného centra do obchodov online. Ľudia závislí od určitých foriem sexuálneho správania, môžu navštevovať porno stránky na internete alebo využívať čety ako spôsob stretávania sa s inými, ktorí by mohli byť ochotní zúčastňovať sa na týchto formách správania. Výskumníci budú musieť určiť, či existuje taká porucha, akou je „čistá“ závislosť od internetu.

https://www.healthyplace.com/addictions/internet-addiction/causes-internet-addiction/