Príznaky závislosti od internetu

Znepokojuje ťa závislosť od internetu? Tu sú znaky a symptómy tejto závislosti.

Behaviorálne príznaky závislosti od internetu

Nedá sa povedať, že jeden konkrétny vzorec správania definuje závislosť od internetu. Medzi takéto druhy správania alebo príznaky internetovej závislosti, ktoré keď prevezmú kontrolu nad životom závislého a stávajú sa neovládateľné, patrí:

 • kompulzívne používanie internetu
 • zaujatosť byť online
 • klamanie alebo ukrývanie rozsahu či prirodzenosti tvojho správania online
 • neschopnosť ovládať alebo držať na uzde tvoje správanie online

Ak vzorce tvojho používania internetu narušujú tvoj život v akejkoľvek podobe (t. j. ovplyvňujú tvoju prácu, rodinný život, vzťahy, školu atď.), uvedom si, že môžeš zažívať znaky závislosti od internetu a môžeš mať problém. Okrem toho ak si uvedomíš, že používaš internet ako prostriedok na pravidelnú zmenu svojej nálady, môže sa u teba rozvíjať problém. Je dôležité všimnúť si, že nie čas, ktorý tráviš online určuje, či máš problém, ale to, ako tento čas ovplyvňuje tvoj život.

Kľúčové znaky a príznaky závislosti od internetu

Ako vieš, či si závislý od internetu? Odborníčka na závislosť od internetu Dr. Kimberly Young identifikovala 8 hlavných symptómov závislosti od internetu. Navrhuje, že ak sa na teba vzťahuje 5 alebo viac z týchto znakov závislosti od internetu, mal by si v súvislosti s tým zvážiť návštevu odborníka na duševné zdravie:

  1. Zaujatosť – neustále myslíš na predchádzajúcu online aktivitu alebo sa nevieš dočkať tej ďalšej. Niektorí ľudia majú craving/baženie po čase trávenom na internete rovnako, ako má fajčiar craving na cigaretu.
  2. Zvýšené používanie – aby si dosiahol uspokojenie, potrebuješ tráviť narastajúce množstvo času online. Rodič, ktorý trávi 50 hodín týždenne na čete, môže zanedbávať základné zodpovednosti, ako je napr. pranie alebo príprava večere pre deti.
  3. Neschopnosť prestať – ani po niekoľkých pokusoch nedokážeš používanie internetu obmedziť. Niektorí ľudia nedokážu prestať s četovaním ani v práci, hoci vedia, že ich šéfovia monitorujú navštívené stránky.
  4. Abstinenčné príznaky – si nepokojný, náladový, deprimovaný či podráždený, keď sa pokúšaš prestať alebo obmedziť používanie internetu. Niektorí ľudia sa v práci, kde nemôžu ísť online, cítia takí podráždení, že vyhľadávajú výhovorky, aby mohli ísť domov a použiť tam počítač.
 1. Strata pojmu o čase – Každý, kto je na internete, občas pozabudne na čas. Považuj to za problém, ak sa ti to stáva stále, keď si online a takisto zažívaš niektoré z ďalších príznakov na tomto zozname.
 2. Rizikové správanie – Kvôli používaniu internetu ohrozuješ dôležitý vzťah, prácu, vzdelávanie či kariéru. Jeden muž sa rozhodol opustiť po 22 rokoch svoju manželku kvôli niekomu, s kým si pár mesiacov dopisoval cez internet.
 3. Lži – Klameš rodine, terapeutovi alebo iným, aby si zatajil rozsah tvojho zapojenia sa na internete. Niekto, kto chodí za terapeutom kvôli depresii, mu nemusí povedať o svojom používaní internetu.
 4. Únik na internet – Internet používaš ako spôsob vyhnutia sa premýšľaniu o problémoch alebo upokojenia depresie či pocitov bezmocnosti. Jeden riaditeľ si neustále sťahoval pornografiu, aby zmiernil stres, ktorý v práci zažíval.

Ak ťa znepokojuje stupeň používania internetu, urob si test a výsledky prines svojmu lekárovi alebo odborníkovi na duševné zdravie. Tento článok si prečítaj, ak si rodič a znepokojuje ťa závislosť tvojho dieťaťa od internetu – child or teenager is addicted to the Internet (tento článok uverejníme nabudúce).

Poznámka: Porucha závislosti od internetu nie je uvedená v odbornej príručke pre duševné zdravie, v diagnostickom a štatistickom manuále duševných chorôb (DSM IV).

https://www.healthyplace.com/addictions/internet-addiction/symptoms-internet-addiction/