Progresívna prirodzenosť pitia

O pití je známe, že je to progresívna choroba. Časom sa pitie alkoholika dostáva stále viac mimo jeho kontrolu. Či si to uvedomuje alebo nie, jeho pitie je to, čo nad ním nakoniec prevezme kontrolu. Alkoholici si možno myslia, že „to majú pod kontrolou“ alebo že môžu túto chorobu kontrolovať, no v skutočnosti je to presne naopak – choroba alkoholizmu a závislosť ovláda človeka. Je možné, že alkoholik zostane na určitej úrovni pitia dlhý čas, no nakoniec to bude tak, že aby svoju chorobu „nakŕmil“, bude potrebovať piť stále viac, aby dokázal otupiť svoje stresujúce myšlienky a bolesť. Tento návyk sa postupne prejaví v každom aspekte života alkoholika. Táto progresívna prirodzenosť pitia je dôvodom, prečo sa mnohí alkoholici nachádzajú v liečebniach alebo chodia na stretnutia. Možno už narazili na dno, zažili „okná“ (výpadky pamäte), dostali sa do problémov so zákonom, mali diagnostikovanú nejakú chorobu alebo si zničili vzťahy, kariéru a finančný život – a to menujeme len niekoľko.

Nekonečný kruh

Je známe, že mnohí ľudia sú geneticky predisponovaní k alkoholizmu a je pre nich ťažké bojovať s touto chorobou. No alkoholizmus je jedinečný v tom, že šanca dotyčného na úplné zotavenie môže byť veľmi ovplyvnená prispôsobením sa prostrediu a rozhodnutiam na rozdiel od iných chorôb, akými je Alzheimer či rakovina. Stres súvisiaci s rodinou, spoločenským či pracovným životom sú len niektoré z hlavných dôvodov, prečo majú alkoholici tendenciu zvyšovať svoje pitie. Mnohí alkoholici hovoria, že pijú preto, aby „odplavili“ svoje problémy, upokojili svoje úzkosti, nervozitu či depresiu. V podstate je to tak, že keď sa veci komplikujú, pitie sa stupňuje. Alkohol poskytuje mnohým alkoholikom pocit eufórie, ktorý znova a znova vyhľadávajú. No tento začarovaný kruh sa iba ďalej opakuje, keďže útlmová prirodzenosť alkoholu spôsobuje, že sa cítia viac deprimovaní, čo ich opätovne privádza k pitiu.

Štádiá alkoholizmu

Mnohí alkoholici prešli rovnakými štádiami alkoholizmu. Počiatočné štádium môže začať tým, že alkoholik skrýva pitie, je ním posadnutý, nehovorí o ňom pravdu a buduje si na alkohol toleranciu. No časom sa pitie stáva neodbytným. Alkoholik potrebuje piť. Môže sa snažiť prestať, snažiť sa chvíľu nepiť a potom piť. Môže mať ranné triašky a jeho vzťahy a zamestnanie začnú strádať. Môže sa uňho zhoršovať depresia, pijácke ťahy a úzkosť. A nakoniec, keď sa pitie naplno rozvinie, alkoholik si môže všímať, že upadá jeho zdravie. Môže začať fyzicky aj emocionálne slabnúť a nad všetkým vníma mrak úzkosti, strachu a depresie. Možno sa už viac nedokáže starať o príbuzných, deti či prácu.

Ako to ukončiť

Aby človek zmenil vzorec závislosti, musí zámerne zmeniť existujúce vzorce žitia a myslenia. Aby to dosiahol, musí si najprv priznať, že uviazol v pasci tohto cyklu a musí mať ochotu urobiť všetko potrebné, aby z tohto rozbehnutého vlaku vyskočil. Pamätaj, že alkoholizmus sa zhoršuje a bez vynaloženia úsilia na jeho zastavenie sa to časom nezlepší. Vystúpiť z tohto cyklu je však veľmi ťažké. Keď sa choroba stane neznesiteľnou, tí, ktorí hľadajú pomoc, môžu zvýšiť svoje šance, aby to zvládli a začali sa uzdravovať. Mnohí nachádzajú pomoc v svojpomocných skupinách. Iní si môžu vyžadovať hospitalizáciu či určitý druh liečby. Dôležité je dozvedieť sa čo najviac o dostupných možnostiach uzdravovania a nájsť to, čo je pre vás najvyhovujúcejšie.

https://www.soberrecovery.com/addiction/the-progressive-nature-of-drinking/