Progresívna prirodzenosť pitia alkoholu

Pitie alkoholu je progresívna choroba. Po čase sa pitie dostáva alkoholikovi stále viac mimo kontrolu. Bez ohľadu na to, či to vie alebo nie, jeho pitie sa postupne ujíma kontroly nad jeho životom. Alkoholici si môžu myslieť, že „to majú pod kontrolou“ alebo že môžu túto chorobu ovládať, no v skutočnosti je to celkom naopak – choroba alkoholizmu a závislosť kontrolujú ich.

Je možné, aby si alkoholik dlhodobo udržal rovnaký stupeň pitia, no nakoniec sa stane to, že bude potrebovať piť stále viac, aby otupil svoje stresujúce myšlienky a bolesť. Tento návyk sa postupne prepracuje do každého aspektu alkoholikovho života.

Táto progresívna prirodzenosť pitia je dôvodom, prečo mnohí alkoholici idú na liečenie alebo chodia na stretnutia. Možno narazili na dno, prežívali okná, dostali sa do problémov so zákonom, mali diagnostikovanú nejakú chorobu alebo si zničili svoje vzťahy, kariéru či financie – a to sme vymenovali len niekoľko problémov.

Podporovanie cyklu

Všeobecne sa myslí, že veľa ľudí má genetické predispozície na alkoholizmus a preto je pre nich ťažšie s touto chorobou bojovať. No alkoholizmus je jedinečný v tom zmysle, že šanca človeka na úplné uzdravenie môže byť veľmi ovplyvnená prispôsobovaním sa jeho prostrediu a osobným rozhodnutiam na rozdiel od iných ochorení, akými je napr. Alzheimer alebo rakovina.

Stres z rodinných, sociálnych či pracovných problémov patrí medzi niekoľko hlavných dôvodov, prečo majú alkoholici tendenciu stupňovať svoje pitie. Mnohí z nich hovoria, že pijú, aby „odplavili“ svoje problémy, upokojili svoje úzkosti, znepokojujúce myšlienky či depresiu. V podstate je to tak, že keď sa veci zhoršujú, pitie sa stupňuje.

Alkohol poskytuje mnohým alkoholikom eufóriu, ktorú neustále vyhľadávajú. No tento začarovaný kruh iba naďalej podporuje depresívnu náladu a alkoholici sa cítia ešte viac deprimovaní, čo ich opäť privádza k pitiu.

Štádiá alkoholizmu

Mnohí alkoholici prechádzajú rovnakými štádiami alkoholizmu. Počiatočné štádium môže začať tým, že alkoholik pije tajne, stále sa ním zaoberá a svojim blízkym klame, buduje si toleranciu na alkohol.
Po čase sa však pitie stane naliehavejšie. Alkoholik už pitie potrebuje. Môže sa snažiť prestať s tým a pohybuje sa medzi pitím a nepitím. Môže mať ranné triašky a jeho vzťahy a práca začnú trpieť. Zhoršuje sa depresia, pitie a úzkosť.

Keď sa nakoniec pitie rozvinie naplno, alkoholik si môže začať všímať zdravotné problémy. Môže slabnúť fyzicky aj emocionálne a prežívať úzkosť, strach a depresiu, v dôsledku čoho nemusí byť schopný starať sa o príbuzných, o deti alebo vykonávať prácu.

Prelomiť cyklus

Aby tento cyklus závislosti prelomil, musí zámerne zmeniť existujúce vzorce fungovania a myslenia. Aby to dosiahol, musí najprv priznať, že uviazol v pasci závislosti a musí byť ochotný s tým prestať. Pamätaj, že alkoholizmus sa zhoršuje a bez vynaloženia úsilia prestať sa to časom nezlepší. No bez pomoci sa to ťažko podarí. Keď sa choroba stane neznesiteľnou, tí, ktorí sa rozhodnú vyhľadať pomoc, zvyšujú svoje šance na uzdravenie. Pre mnohých táto pomoc prichádza vo forme podporných skupín. Pre iných si vyžaduje hospitalizáciu či iný konkrétny druh liečby. Dôležité je vedieť o všetkých dostupných možnostiach uzdravovania a nájsť si tú, ktorá je pre teba najlepšia.

www.soberrecovery.com/addiction/the-progressive-nature-of-drinking/