Vytváranie návykov, cravingy, abstinenčné príznaky a spúšťače recidívy: Dopad závislosti na amygdalu

A. TOM HORVATH, PH.D., ABPP, KAUSHIK MISRA, PH.D., AMY K. EPNER, PH.D., AND GALEN MORGAN COOPER, PH.D.

Ľudia často opisujú závislosť ako návyk – taký, od ktorého sa veľmi ťažko odúča. Je to preto, lebo keď sa ľudia pokúšajú prestať s návykovým správaním (užívaním drog či návykovými aktivitami), prežívajú abstinenčné príznaky. Keďže tieto príznaky sú veľmi nepríjemnou skúsenosťou, slúžia ako silný motivátor pre pokračovanie v návykovom správaní. Nakoniec sa úľava od abstinenčných príznakov (pokračovaním v užívaní) stáva sama o sebe príjemnou. Pre ilustráciu, ako k tomu dochádza, si na minútu stiahnite rameno škrtidlom – nie príliš silno, ale tak, aby to bolo dosť nepríjemné. Potom s tým prestaňte. Všimnite si, akou príjemnou je pre vás náhla absencia tejto bolesti. Rovnakým spôsobom sa stáva príjemným (cez návrat k závislosti) odstránenie účinku abstinenčných príznakov. Keďže je to príjemné, poskytuje nám to pocit odmeny. A keďže pociťujeme odmenu, budeme to opakovať. Pri niektorých drogách, ako je alkohol či opiáty, sú účinky abstinenčných príznakov fyzické aj emocionálne. Iné drogy či návykové aktivity môžu primárne zahŕňať emocionálne príznaky. K tejto charakteristike závislosti dochádza kvôli niekoľkým zmenám v mozgu.

Keď užívanie drog či návykovej aktivity eskaluje, zintenzívňuje sa aj zapájanie sa rôznych oblastí mozgu spojených s naším emocionálnym stavom. Oblasť mozgu, ktorá sa najčastejšie spája s naším emocionálnym stavom, je amygdala. Vedci sa domnievajú, že táto oblasť zohráva takú dôležitú rolu pri závislosti kvôli jej prepojeniu s emóciami a stresom.

Amygdala ovplyvňuje emócie a pamäť. Každý z nás má „dobré“ aj „zlé“ spomienky na rôzne životné udalosti. To, čo odlišuje „dobrú“ spomienku od „zlej“, je emocionálny stav, ktorý sme pri nej prežívali. Keď mozog tieto spomienky vytvára, uskladňuje ich spolu s emóciami, ktoré ich sprevádzali. Keď cítim morský vzduch či oceánsky vánok a počujem čajky, objavia sa príjemné spomienky a emocionálna skúsenosť. Je to preto, lebo tieto veci sa opakovane spájali s príjemným časom relaxu. Spomienka na more je uskladnená spolu s príjemným emocionálnym stavom. Takže stačí, aby som si spomenul na more bez toho, aby som tam v skutočnosti bol, a budem prežívať príjemný emocionálny stav. Podobne stačí, ak si závislý iba pomyslí na to, že je opäť ponorený do svojej závislosti a bude pociťovať pôžitok. Spomienky na závislosť sú uložené spolu s príjemným emocionálnym stavom a preto tieto spomienky môžu viesť k opakovaniu daného správania a vytvoriť návyk.

Emocionálne spomienky zohrávajú ďalšiu rolu v rozvoji závislosti, zvanú očakávaná stopa, ktorá súvisí s enviromentálnymi stopami, ktoré môžu zahájiť alebo podporiť cravingy. Cravingy často vedú k recidíve, preto sa označujú ako spúšťače recidívy. To je dôvod, prečo bude úspešný plán uzdravovania zahŕňať stratégiu zvládania týchto spúšťačov.

Tieto enviromentálne stopy (spúšťače recidívy) môžu byť čímkoľvek, čo je spojené so závislosťou. Môže to byť určitý čas dňa, miesto, osoba či aktivita. Povedzme, že je niekto závislý od pornografie. Obyčajne sa pripája na internet potom, čo jeho manželka odíde do postele. Iba to, že sa jeho žena pripravuje na spánok, u neho slúži ako takáto „stopa“, ktorá podporuje silné cravingy. Neskôr iba jeho vlastné očakávanie toho, že jeho manželka si pôjde ľahnúť, bude slúžiť ako silná stopa. Rola amygdaly v emocionálnej pamäti je zodpovedná za zakorenenie týchto stôp. Mozog si vytvára spojenie medzi príjemnými spomienkami užívania drog či návykových aktivít a danej stopy. Čím viac človek tento cyklus opakuje, tým viac to posilňuje okruh emocionálnych spomienok spojených s týmito stopami. Nakoniec to vedie k úplnej posadnutosti závislosťou.

Doteraz sme diskutovali o roly amygdaly a pozitívnych emocionálnych spomienok. Mozog si môže takisto vytvoriť spojenie medzi nepríjemnými emóciami a spomienkou (vytvárajúc tak „zlú“ spomienku). Tieto negatívne emocionálne spomienky zohrávajú dôležitú rolu pri abstinenčných príznakoch. Negatívna emocionálna spomienka úzkosti sa začne spájať s fyzickými znakmi abstinenčných príznakov. Keď sa spustia, symptómy vyvolajú nepríjemnú emocionálnu spomienku, čo zvyšuje negatívne prežívanie abstinenčných príznakov. Vyhýbanie sa abstinenčným príznakom (cez návrat k závislosti) sa často stáva základným kameňom závislosti v neskorších štádiách. Takto v počiatočných štádiách závislosti príjemná skúsenosť užívania drog motivuje opakovanie tohto správania. V neskorších štádiách úľava od abstinenčných príznakov (fyzických či emocionálnych) spôsobuje pôžitok. Táto príjemná úľava od abstinenčných príznakov podporuje motiváciu k opakovaniu daného správania.

https://www.mentalhelp.net/articles/habit-formation-craving-withdrawal-and-relapse-triggers-addictions-effect-on-the-amygdala/