Sedem emócií, ktoré prežíva alkoholik

Jednotlivci, ktorí zápasia s alkoholizmom, majú spoločného viac než len premáhajúcu túžbu piť. Zdieľajú aj podobné emocionálne reakcie na alkoholizmus. Ako choroba napreduje, rovnako napredujú aj s ňou spojené pocity. Patrí medzi ne nasledovné:

Vina a hanba
Tieto dva pocity medzi alkoholikmi dominujú. Jednotlivci v pazúroch aktívneho alkoholizmu často prežívajú pocity viny a hanby nielen kvôli ich pokračujúcemu pitiu, ale aj kvôli činom či správaniu súvisiacemu s ich pitím. Toto vnímanie hanby a viny sa obyčajne ešte zvyšuje, ak má dotyčný deti bez ohľadu na to, či ich má v opatere alebo nie.

Okrem toho spoluzávislí priatelia, partneri či členovia rodiny majú sklony využívať to vo svoj prospech podporujúc pocity viny a vnucujú dotyčnému pocity hanby. Okrem toho akékoľvek osvojené náboženské presvedčenie či duchovné zneužívanie môže tieto pocity ešte viac podporiť.

Ľútosť
Takmer každý, kto vypije príliš veľa drinkov, rozumie ľútosti nasledujúceho dňa, ku ktorej dochádza „po opici“. No stupeň tejto ľútosti, ktorú prežíva aktívny alkoholik, je oveľa hlbší. Je to v skutočnosti veľmi premáhajúci pocit a typicky sa spája s prázdnymi sľubmi, ospravedlňovaním a prosbami o odpustenie od tých, ktorí boli poškodení správaním, ktoré alkoholizmus sprevádza.

Emocionálna izolácia
Izolácia nie je iba fyzický stav, ale aj emocionálny. Spôsobuje, že dotyčný sa cíti, akoby bol izolovaný od zvyšku sveta. Je to pocit odpojenia a v aktívnom alkoholizme je dotyčný odpojený od každého – od členov rodiny, priateľov, partnerov, detí, ďalších dôležitých ľudí, akejkoľvek formy Vyššej sily a, samozrejme, od seba. Je to neznesiteľná skúsenosť.

Oslabenie
Pocity odpojenia a izolácie vedú k pocitu bezmocnosti, keďže človek stráca vnímanie toho, kam sa obrátiť či aké kroky podniknúť pre vyhľadanie pomoci, ktorú potrebuje. Aj keď dostal ponuku pomoci, môže byť od seba a od svojich priorít taký odpojený, že rozhodnutie vytriezvieť mu vyznieva neznesiteľne a nemá schopnosť zrealizovať ho. Môže sa cítiť nad svojou chorobou úplne bezmocný, čo vedie k pocitu beznádeje.

Beznádej
V dôsledku oslabenia sa človek zápasiaci s alkoholizmom môže cítiť beznádejne. Môže mať pocit, že to chce vzdať, že nemá zmysel hľadať pomoc. V niektorých prípadoch závislý nemusí vidieť dôvod na to, aby ďalej žil. Myšlienky na samovraždu sú veľmi nebezpečné. Keďže alkohol pri samovraždách zohráva dôležitú úlohu, myšlienky na samovraždu sa musia ihneď riešiť.

Strach
Keďže vyššie uvedené pocity môžu mať rôznu intenzitu, človek v aktívnom alkoholizme môže prežívať veľký strach. Dokonca má strach vyhľadať pomoc, čeliť svojmu strachu a usilovať sa zmeniť svoj život. Nanešťastie strach a úzkosť iba podporujú pokračujúce užívanie alkoholu a podporujú cyklus, ktorý môže skončiť iba rozhodnutím úplne sa vzdať alkoholu a vyhľadať liečbu.

https://www.soberrecovery.com/addiction/7-inevitable-emotions-an-alcoholic-will-feel/?utm_source=newsletter&utm_campaign=CO_522163/