Sedem spôsobov akými môže terapia pomocou zvierat pomôcť pri uzdravovaní sa zo závislosti

Ak milujete zvieratá, zrejme si veľmi dobre uvedomujete povznášajúce účinky, ktoré majú na váš život. Pravdou je, že ak strávite iba 30 minút so zvieracím mláďatkom, môže to pozitívne ovplyvniť vaše chemické procesy v mozgu. A keď sa to aplikuje na liečbu závislosti, môže to mať oveľa ďalekosiahlejší účinok, než si vieme predstaviť. Najprv si povedzme, čo to je terapia pomocou zvierat. Táto terapia pozostáva z toho, že počas liečby pacient trávi stanovené množstvo času s terapeutickými zvieratami. Tieto zvieratá – najčastejšie ide o dospelé psy a kone – sú obozretne vybrané, vytrénované a socializované. Potom sa môžu stať tvojimi milujúcimi a podporujúcimi spoločníkmi počas každej fázy tvojej liečby. Veľa uzdravujúcich sa závislých hovorí, že táto terapia im v procese liečby pomohla, no dôkaz o tom nie je iba neoficiálny. V skutočnosti viacero štúdií potvrdilo úžitky tejto terapie a to spätne až do obdobia okolo roku 1800, keď Florence Nightingalová zistila, že zvieratká môžu u detí znížiť úzkosť. Aj o Sigmundovi Freudovi je známe, že na terapie si vodil zvieratá.

V nedávnom prehľade 28 štúdií skúmajúcich úžitok terapie pomocou zvierat u ľudí s rôznymi poruchami neurovedec Lori Marino zistil, že 26 z 28 uvádzalo pozitívne výsledky u pacientov, ktorí podstúpili terapiu pomocou zvierat. Účastníci mali zároveň na terapiu oveľa pozitívnejší pohľad. Rozmýšľaš, ako sa to všetko vzťahuje na teba? Tu je 7 spôsobov, akými môže terapia pomocou zvierat spôsobiť rozdiel v tvojom liečebnom programe:

  1. Interakcia so zvieratmi je upokojujúca – ako všetci vieme, prekonať závislosť nie je ľahká úloha. Uzdravovanie často testuje tvoju pevnú vôľu a prídu obdobia, kedy sa zdá, že zvládnuť frustráciu a stres je takmer nemožné – preto potrebuješ každú pomoc, ktorá je dostupná. Keď budeš tráviť čas so zvieratmi, môže ťa to preniesť z negatívneho stavu mysle do pozitívneho, obnoviť tvoje vnímanie bezpečia, istoty a všeobecnej duševnej pohody. Pomôže ti to upokojiť myseľ, čo má následne pozitívny dopad na tvoj celkový proces uzdravovania.
  2. Priateľstvo so zvieratmi zvyšuje tvoju schopnosť nadväzovať vzťahy s inými – zvieratá môžu taktiež pozdvihnúť tvoju náladu a zlepšiť tvoj emocionálny stav. Je dokázané, že hra so psami zvyšuje úrovne oxytocínu v mozgu. Oxytocín je chemická látka, ktorá zohráva úlohu vo vnímaní tvojho prepojenia, zmysluplných vzťahov s druhými – čo je kľúčový prínos pre rozvíjanie naplneného života v triezvosti.
  3. Terapia pomocou zvierat ti pomáha otvoriť sa a hovoriť o svojich problémoch – môže ti to tiež pomôcť otvoriť sa vonkajšiemu svetu, čo je pre liečbu nesmierne dôležité. Hanba totiž v závislosti zohráva obrovskú úlohu. Keď si závislý, často to v tebe vyvoláva pocit, akoby ťa celý svet odsudzoval. Možno máš dokonca pocit, že na teba ľudia zazerajú – a to aj vtedy, keď vieš, že tento pocit je iba v tvojej hlave. Zvieratá ťa nebudú súdiť a ich láska je nepodmienečná. Okrem toho ti poskytnú úprimnú spätnú väzbu na tvoje správanie, čím sa buduje dôvera. Toto sa nijako nedá obísť – ak chceš, aby bola tvoja liečba úspešná, musíš sa otvoriť a hovoriť o svojich problémoch. A výskumy ukazujú, že terapia pomocou zvierat môže závislým pomôcť urobiť to oveľa ľahšie.
  4. Zvieratá ťa povzbudzujú, aby si bol viac fyzicky aktívny – takisto je dokázané, že zvieratá ťa povzbudzujú k tomu, aby si bol viac fyzicky aktívny – psy potrebujú prechádzky a kone potrebujú beh. Úžitok fyzickej aktivity pri liečbe závislosti je dobre zdokumentovaný a ďalekosiahly – snáď najzrejmejšie sa to prejavuje v tom, že to pomáha prerušovať cykly negatívnych myšlienok.
  5. Blízkosť zvierat zmierňuje pocity osamelosti – mal si niekedy pocit, že nikto nerozumie tomu, čo prežívaš? Medzi závislými je tento pocit bežný. Byť odlúčený od priateľov a rodiny počas liečby môže byť ťažké, no spoločnosť zvierat poskytuje zdravý spôsob ako sa s tým vyrovnať.
  6. Zvieratá môžu znižovať sklony k spoluzávislosti – nielenže ti pomôžu cítiť sa menej osamelo, ale pomôže ti to byť aj menej odkázaný na druhých ľudí. Spoluzávislosť je v závislosti veľmi bežná téma, no zvieratá ti poskytujú takú spoločnosť, ktorá ťa nevystavuje riziku vytvorenia nezdravých vzťahov.
  7. Terapia pomocou zvierat ti pomáha veriť tomu, že uzdravenie je možné – možno si sa pokúšal o triezvosť už veľakrát a možno tvoje predošlé neúspešné snahy v tebe zanechali pocit, že všetko je stratené. Určite to tak nie je a terapia pomocou zvierat ti môže pomôcť dostať sa do bodu, kedy celkom uveríš tomu, že zmena je možná a že uzdraviť sa dá.

Jedna štúdia skúmala dopad terapie pomocou zvierat na 231 ľuďoch s látkovou závislosťou. Medzi závislými boli aj ľudia závislí od metamfetamínu a marihuany. Táto štúdia zistila, že zvieratá pomohli závislým získať pozitívnejší postoj k liečbe, čo dramaticky zvyšuje šancu na úspech.

https://www.thecabinchiangmai.com/7-ways-animal-assisted-therapy-can-help-addiction-recovery/