Sedem tipov ako zostať čistý a triezvy

Ak si prestal piť alebo si prestal so svojím návykových správaním a s triezvosťou to myslíš vážne, budeš chcieť urobiť všetko, čo je možné, aby si sa vyhol recidíve. Môže sa ti zdať, že recidíva je to posledné, čo by si urobil, no pravda je taká, že u ľudí, ktorí sú na začiatku svojho uzdravovania, je veľmi bežná.

Odhaduje sa, že 90 percent z tých, ktorí sú dlhodobo triezvi, počas svojho uzdravovania aspoň raz zrecidivovali. U niektorých to bolo tak, že pred trvalým uzdravovaním zrecidivovali veľakrát. Tvoje zámery môžu byť dobré, no vyžaduje si to oveľa viac než pevnú vôľu, aby si sa vyhol recidíve. Recidíva sa môže nenápadne vkradnúť obyčajne preto, lebo nerozpoznáš jej blížiace sa príznaky. Začína sa dlho predtým, než zdvihneš svoj pohárik či drogu. Je logické, že keď prestaneš piť, ale naďalej pokračuješ v rovnakej rutine, stretávaš sa s tými istými ľuďmi či navštevuješ tie isté miesta a nerobíš žiadne zmeny, bude pre teba oveľa ľahšie skĺznuť späť do svojho starého správania a návykov.

Nasledujú veci, ktoré vo svojom živote môžeš zmeniť a ktoré na základe vedeckých výskumov potvrdzujú rozvoj zdravého životného štýlu a podporu triezvosti.

1. Urob potrebné zmeny.
Ak sa snažíš zostať čistý, je dôležité, aby si sa zbavil starých rutín, zvykov a podnikov. Niekedy stačí jednoducho urobiť zmeny – nie je ani také dôležité, aké zmeny to budú, ale veci musia byť iné. Ak si chceš rozvinúť životný štýl bez drog, niektoré z okamžitých zmien budú jasné – napr. to, že nebudeš chodiť medzi starých kamarátov, s ktorými si bral alebo od ktorých si to bral. Nemôžeš čakať, že sa s nimi budeš naďalej stretávať a udržíš si dlhodobú triezvosť.
Mnohým z tých, čo chcú zostať čistí pomáha, keď si nájdu nových priateľov, ktorí sú tiež triezvi. Ak je pre teba ťažké nájsť si nových priateľov, skúsť chodiť do podpornej skupiny a zapojiť sa do tamojšieho spoločenstva. Trávenie dlhšieho času s rodinu a plánovanie spoločných aktivít ti tiež môže pomôcť rozvíjať si zdravší životný štýl a vyhnúť sa situáciám, v ktorých si pil či bral.

Rozvíjaj si štruktúrovaný režim.
Odborníci vravia, že chaotický či nezorganizovaný životný štýl je taktiež prekážkou pre tvoje uzdravovanie. Je dôležité rozvíjať si štruktúrovaný denný a týždenný režim a držať sa ho. Pomôže ti to dosiahnuť v živote aj ďalšie ciele. A dôležité je rozvíjať si aj dlhodobé ciele. Zostať triezvym je vysoká priorita, no rozvíjať si a usilovať sa o ďalšie ciele, ako napr. vrátiť sa do školy alebo zmeniť povolanie, ti takisto môže pomôcť udržať si triezvosť.

2. Nadväzuj zdravé vzťahy.
Podobne ako mnohí alkoholici a závislí si aj ty mohol dospieť do bodu, kedy si mal najbližší vzťah s tvojou drogou a jediní „priatelia“ boli tí, od ktorých si bral alebo s ktorými si bral. Teraz, keď si triezvy, si možno objavil, že tieto vzťahy boli nielen nezdravé, ale priamo toxické. No nie sú to iba tvoji starí kamaráti a díleri, ktorí ťa môžu dostať do problémov. Niekedy to môžu byť aj tvoji najbližší. Možno si si rozvinul spoluzávislý vzťah s nejakým „opatrovníkom“, od ktorého si veľmi závislý. Možno máš aj členov rodiny, priateľov, či dokonca zamestnávateľov, ktorí boli pre teba umožňovateľmi bez toho, aby to vôbec vedeli. Výskumy ukazujú, že ak si budeš tieto vzťahy udržiavať, zvyšuje sa tvoja šanca recidívy. Aby si sa vyhol recidíve a zostal triezvy, je dôležité rozvíjať si viac zdravých vzťahov a nachádzať nové priateľstvá.

3. Buď fyzicky aktívny.
Ak si nadmerne pil či drogoval dlhší čas, je pravdepodobné, že to ovplyvnilo aj tvoje zdravie. Zrejme nie si v najlepšej fyzickej kondícii. Cvičenie a rekreačné aktivity môžu znížiť stres, ktorý je hlavným spúšťačom recidívy. Cvičenia môžu znižovať aj nudu, čo je ďalší spúšťač recidívy. Najdôležitejšie je, že fyzická aktivita môže obnoviť v tvojom živote rovnováhu a prospieť ti emocionálne. Hlavným prínosom lepšieho stravovania a zvýšeného fyzického cvičenia je zlepšenie tvojho celkového zdravia a tiež to, že sa budeš vo všeobecnosti cítiť lepšie a znížia sa akékoľvek postakútne abstinenčné príznaky, ktoré môžeš prežívať.

4. Nájdi si prácu.
Uzdravujúci sa alkoholi a závislí majú často problémy splniť zodpovednosti týkajúce sa práce, udržať si prácu a zvládať financie. Ak si bol vo svojej závislosti dlhší čas aktívny, možno máš finančné problémy. Nenechaj sa pomýliť – finančné problémy a problémy s udržaním zamestnania sú jedným z najčastejších spúšťačov recidívy. Je dôležité, aby si podnikol potrebné kroky k tomu, aby si si dal financie do poriadku. Samotný návrat do práce môže byť stresujúci a preto môže predstavovať spúšťač recidívy. Je dôležité, aby si pri návrate do práce využíval všetku dostupnú podporu a zostal triezvy.
Je možné, že sa z finančných problémov tak rýchlo nedostaneš. Rob to krok po kroku – môžu to byť úplne drobné kroky, ale rob čokoľvek, čo ti pomôže zlepšiť tvoju finančnú situáciu. Nauč sa, ako si robiť rozpočet a zisti, ako môžeš napraviť svoj krediť. Môže to nejaký čas trvať, ale zvládneš to.

5. Zostaň pokojný.
Nie je tajomstvom, že mnohí alkoholici a závislí majú problém s hnevom. Hnev je normálna a prirodzená emócia, ale mnohí, ktorí majú problémy s látkovým zneužívaním, majú ťažkosti so zvládaním a primeraným vyjadrovaním hnevu. Ak chceš zostať trievy, je dôležité, aby si sa naučil svoj hnev zvládať. Niet pochýb, že sa nahneváš. Je to o tom, ako budeš hnev riešiť, čo rozhodne o tom, či si svoje udravovanie udržíš.
Mnohí alkoholici a závislí sa nikdy nenaučia, ako správne zvládať svoj hnev. Uč sa všetko, čo môžeš, aby si svoj hnev zvládal spôsobmi, ktoré nezapríčinia, že budeš ubližovať sebe a druhým a hlavne že nezačneš opäť piť.

6. Rieš minulé chyby.
Väčšina ľudí, ktorí si našli cestu k uzdravovaniu, zanechali za sebou veľa bolesti a utrpenia. V ich minulosti je veľa vecí, ktoré v nich vyvoláajú pocity hanby a viny. Ak sa snažíš udržať si triezvy životný štýl, tá hanba a vina sa pre teba môžu stať toxické a ak ich nebudeš primerane riešiť, môžu spôsobiť recidívu. Hanba sa opisuje ako negatívne presvedčenie o sebe a svojej sebahodnote. Vina znamená mať negatívne pocity o svojom minulom správaním. Ľudia, ktorí sa uzdravujú, môžu prežívať veľa hanby jednoducho preto, že sa vôbec stali závislí. No väčšina z tých, ktorí nájdu uzdravovanie, takisto zistia, že emocionálne ublížili svojim priateľom a blízkym a ľutujú svoje minulé rozhodnutia. Ak sa chceš vyhnúť recidíve a zostať triezvy, je dôležité, aby si urobil potrebné kroky a vyčistil si svoju minulosť a začal žiť zodpovedne.

7. Nájdi si v živote rovnováhu.
Jedna z bežných chýb, ktorí robia nováčikovia v uzdravovaní je, že nahradia jednu závislosť druhou kompulzívnou závislosťou. Je prirodzené, že tí, ktorí sa stanú alkoholikmi a závislými, sú vo všeobecnosti kompulzívni, no môže to byť nebezpečné a viesť k recidíve. Na začiatku uzdravovania môžu pristupovať k novému spôsobu stravovania, cvičenia či účasti v svojpomocných skupinách s kompulzitivou, čo v podstate znamená zámenu jednej závislosti za inú. Hoci ich nové aktivity sú zdravé a produktívne, môžu byť prekážkou pre trvalé uzdravovanie, ak sa dostatnú na úroveň inej „závislosti“. Tajomstvom je nájsť zdravú vyváženosť a kontrolu nad všetkým v živote a nad každým svojím rozhodnutím. Kľúčom je naučiť sa, že sa vždy môžeš rozhodnúť a udržať si kontrolu. Ak je ktorákoľvek oblasť v tvojom živote mimo kontroly, nepomôže ti to udržať si trvalú triezvosť.

8. Uč sa o prevencii alkoholovej a drogovej recidívy.
Sú takí, ktorých najlepšia rada pre nováčikov v uzdravovaní znie: „Nepi a choď na stretnutia!“ Ak to funguje, rob to! No väčšina z tých, ktorí chcú zostať čistí zisťuje, že čím viac nástrojov pre udržanie trievosti majú, tým lepšie to funguje. Aj program AA je založený na viac než len na účasti na stretnutiach. Vyžaduje si to prácu na 12 Krokoch a čítanie literatúry AA.

https://www.verywellmind.com/tips-for-staying-clean-and-sober-67900