Sociálne médiá

V online svete sa sociálne siete stali rozhodujúcim fórom pre deti, kde sa môžu prezentovať, hľadať uznanie a opisovať svoje záujmy. Jednou z definujúcich čŕt väčšiny sociálnych sietí je vizuálny a zvukový chaos; často vyzerajú ako prehnané dekorované albumy či zápisníky. Tínedžeri používajú tieto stránky ako miesto, kde môžu uverejňovať všetko, čo majú v hlave a srdci a chcú, aby o tom ľudia vedeli. Centrálnou charakteristikou týchto stránok je schopnosť spojiť sa s druhými a zdieľať informácie.

Čo je to sociálna sieť?

Sociálne siete sú virtuálne komunity. Deti sa tu zhromažďujú, aby mohli četovať, posielať správy, zverejňovať fotky a blogovať. Pre tínedžerov sú príťažlivé, pretože poskytujú okamžité spoločenstvo, okamžitú „slávu“ a obsahujú množstvo nástrojov a zábavných online aktivít, ktoré tínedžeri poznajú a milujú. Poskytujú prístup k reálnym časovým a asynchrónnym komunikačným funkciám; blogérskym nástrojom, funkciám na zdieľanie fotografií, hudby a videí a schopnosť zverejňovať originálnu tvorivú prácu – a všetko to je prepojené s jedinečným profilom, ktorý môže byť pravidelne upravovaný a aktualizovaný.

„Ľudia idú na stránku, zdieľajú fotografie seba a svojich priateľov. Možno boli niekde na výlete a z neho zverejnia fotky. Blogujú o tom – to znamená, že o tom hovoria. Pri svojich fotkách majú komentáre, ktoré tam druhí zanechávajú a hľadajú ďalších priateľov. Môžu skúmať obsah, komédie, filmy, skupiny … takže to nie je len o tom, že používatelia dávajú na stránku nejaké informácie; je to aj o získavaní informácií zo stránky.“ – Hemanshu Nigam, bývalý hlavný úradník tajnej bezpečnosti Fox Interactive Media a MySpace

Nebezpečenstvá sociálnej siete

Vo svete offline komunity typicky zodpovedajú za uplatňovanie noriem týkajúcich sa súkromia a všeobecnej etikety. V online svete sa vyskytujú nové výzvy etikety. Kvôli benefitom, ktoré prináša socializácia a vytváranie nových priateľstiev tínedžeri často o sebe odhaľujú informácie, ktoré by boli typicky súčasťou procesu spoznávania offline (meno, škola, osobné záujmy atď.). Na sociálnych sieťach sú teraz tieto informácie zverejňované online – niekedy pred zrakmi celej verejnosti. V niektorých prípadoch sú tieto informácie neškodné alebo falošné. No v iných dosahujú stupeň, ktorý znepokojuje rodičov a tých, ktorí sú účastní na bezpečnosti tínedžerov online a keď raz deti tieto informácie zverejnia, už nikdy sa nedajú vziať späť.

Tínedžeri zverejňujú na svojich profiloch online obrovské množstvo informácií, preto je nevyhnutne dôležité, aby používali prísne nastavenia a dobre poznali jednotlivcov, ktorým umožňujú sledovať svoj profil na sociálnej sieti. Keďže tínedžeri sa často snažia získať pozornosť a získať uznanie od svojich rovesníkov, niektorí zverejňujú obsah, ktorý sa javí ako populárny alebo sa snažia získať reakciu iných vo svojej online komunite; manipulujú svojím statusom, uverejňujú štipľavé fotky, chvália sa o dobrodružstvách predošlého víkendu a ľahko môžu toto digitálne miesto použiť na poníženie niekoho iného či zverejnenie neprimeraného obsahu. V online svete nie je ani jedna informácia naozaj privátna; online „priateľ“ môže v okamihu poslať ďalej akúkoľvek informáciu, zverejnenú na stránke tvojho dieťaťa.

„Deti tam budú zverejňovať fotky a osobné informácie. Mali by si byť vedomé aspoň rizika, ktoré to predstavuje. Mali by prinajmenšom používať nastavenia súkromia, aby zamedzili prístupu k informáciám a údajom ľuďom, ktorých nepoznajú. A mamy a otcovia by sa mali prinajmenšom dozvedieť o tom, čo robia.“ – Ernie Allen, prezident a výkonný riaditeľ Národného centra pre nezvestné a zneužívané deti

Verejné profily sú pre deti oveľa väčším rizikom kvôli nasledovnému: môžu dostať správu od cudzieho človeka, môžu sa stretnúť s cudzím človekom, môžu ich obťažovať rovesníci.

Ďalšie znepokojivé záležitosti súvisiace so sociálnymi sieťami: nedostatok mechanizmov na overenie veku, zverejňovanie provokatívnych fotiek a videí, ľahký prístup pre predátorov a cyberšikanistov, excesívny alebo návykový prístup, prístup k nezdravým „skupinám“.

Čo sú online video siete?

Online video siete ako YouTube či Ustream umožňujú komukoľvek nahrať a zdieľať videá, ktoré sami vyrobia, skopírujú alebo nájdu. Ľudia, ktorí tieto videá sledujú, ich môžu takisto zdieľať s priateľmi, spájať s inými videami, hodnotiť ich a zverejňovať komentáre. Rodičia by mali vedieť, že veľa video sietí obsahuje množstvo pornografie, násilného obsahu a zneužívania drog a alkoholu. Tieto stránky nepoužívajú nijakú formu overenia identifikácie, takže deti sa môžu ľahko dostať k obsahu určenému pre dospelých (stačí, ak používateľ nesprávne uvedie svoj vek).

Tieto video stránky sú formou a funkciou podobné sociálnym sieťam a používatelia si môžu vytvoriť online profily s extenzívnymi osobnými informáciami a takisto si môžu medzi sebou posielať a prijímať privátne správy.

Väčšina dnešných počítačov a mobilných zariadení má v sebe zabudované webkamery a nahrávanie videí na tieto stránky je preto veľmi jednoduché. EIE silne odporúča, aby boli zariadenia s webkamerami používané len pod prísnym rodičovským dohľadom. Keďže dnes mnohí tínedžeri nasledujú celebrity, video siete môžu sprostredkovávať situácie, kde tínedžeri hľadajú pozornosť nesprávnym spôsobom. Ako v každej oblasti v živote – či je to „on“ alebo „off-line“ – rozhovory a usmernenie od rodičov, vzdelávateľov a iných dospelých sú kľúčom k ochrane detí online. Snažte sa vyhľadávať momenty, kedy je vaše dieťa otvorené prijímať vaše usmernenie, udržiavajte pokračujúci dialóg a budujte atmosféru dôvery v súvislosti s používaním internetu.

Rodičia by si mali uvedomovať, že väčšina sociálnych sietí má tiež funkcie na zdieľanie videa, takže vaše dieťa môže okrem video sietí nahrávať a zdieľať videá aj cez Facebook, Instagram či Snapchat.

Tipy pre vaše deti:

Dávaj pozor na to, čo uverejňuješ. Buď si vedomý, že tvoje profily a videá na sociálnych sieťach sú na verejných miestach (aj keď máš na svojom profile nastavené súkromie, stále si v riziku). Nezverejňuj nič, čo nechceš, aby vedel celý svet a vyhýbaj sa zverejňovaniu čohokoľvek, čo by uľahčilo cudziemu človeku alebo cyberšikanistovi nájsť ťa.

Obťažovanie, neprimeraný obsah, nenávistné reči a podobné by nikdy nemali byť uverejňované na sociálnych sieťach a v prípade, že tam sú, by mali byť okamžite nahlásené. Učte svoje deti robiť pre druhých to, čo by chceli, aby pre nich robili tí druhí.

Ľudia nie sú vždy tí, za ktorých sa označujú. Do svojho zoznamu priateľov a na svoju video sieť si pridávaj len tých ľudí, ktorých poznáš aj v reálnom živote. Rodičia by mali u svojich detí schváliť všetkých priateľov. Ak ťa kontaktuje cez sieť niekto, koho nepoznáš, povedz to svojim rodičom a ukáž im, čo ti napísal. Takisto je potrebné zvážiť zablokovanie neznámych ľudí.

Uvádzaj svoj vek pravdivo.

Buď si vedomý rôznych podvodov a manévrov, akými sa poskúšajú dostať sa k tvojim osobným informáciám: Nikdy svoje osobné informácie neposkytuj nikomu cez sociálne siete. Ak ťa niekto žiada o osobné informácie, povedz to ihneď rodičom alebo inému dospelému, ktorému dôveruješ, a kontaktuj administrátorov stránky.

Zverejňuj len tie videá, ktoré ti schvália rodičia.

Rady pre rodičov

Učte svoje dieťa nasledovné:

Buď čo najviac anonymný. Používaj nastavenia súkromia. Rozmýšľaj, čo ideš zverejniť. Vyhýbaj sa osobným stretnutiam s cudzími. Uvádzaj svoj skutočný vek. Pamätaj, že sociálne siete sú verejné. Nezverejňuj nič, čo by ťa mohlo neskôr zahanbiť alebo vystaviť nebezpečenstvu. Ľudia nie sú vždy takí, za akých sa označujú. Rodičia, pravidelne kontrolujte komentáre. Vyhýbaj sa neprimeranému obsahu a správaniu a ak sa vyskytne, okamžite to nahlás administrátorom sociálnej siete.

Rodičia by mali skúmať sociálne siete, ktoré ich tínedžeri navštevujú, aby videli, aké informácie zverejňujú. Uistite sa, že ste na zozname priateľov svojho dieťaťa, aby ste mohli vidieť jeho informácie a overiť si, či sú jeho profily nastavené ako súkromné. Ak nemáte istotu, či má vaše dieťa profil, zistite to jednoducho tak, že meno vášho dieťaťa napíšete do vyhľadávača ako Google alebo do vyhľadávacích možností na danej stránke.

Ako nahlásiť zneužívanie na sociálnej sieti

Zistite si, čo sa považuje za zneužívanie podľa podmienok danej sociálnej siete. Klinknite na „nahlásiť zneužívanie“ a opíšte zneužívanie v políčku označenom „text/odkaz/správa“. Nezabudnite podrobne opísať podstatu zneužívania, ktoré nahlasujete. Takisto sa snažte zahrnúť meno alebo profilové meno osoby, ktorú nahlasujete a potom to odošlite sociálnej sieti.

Ak máte pocit, že ste vy alebo niekto, koho poznáte, v nebezpečenstve, ihneď kontaktujte políciu.

Neodpovedajte na správy od daného človeka a uložte si všetku jeho korešpondenciu.

Zablokujte ho, aby vás nemohol kontaktovať a odstráňte ho zo zoznamu priateľov.

Vymažte všetky komentáre, ktoré zanechal na vašej profilovej stránke.

 

Sociálne médiá, mobilné telefóny a sexting (správy so sexuálnym obsahom)

Instagram a Snapchat sú najpopulárnejšie sociálne siete pre Generáciu Z (narodenú v deväťdesiatych rokoch) a generáciu narodených medzi osemdesiatymi a deväťdesiatymi rokmi, zhromažďujúc 71 percent a 66 percent zmienok. Facebook má 54, Twitter 42, hoci tieto sú stále trendom mladých, podľa výskumu PEW nastal už posun a Facebook je stále populárny u dospelých (vrátane rodičov) a má 74 percent.

Čo sa týka zákonu ohľadom sextingu, nie je to celkom jasné: polovica rodičov si neuvedomuje, že je nelegálne, aby sa dieťa fotilo nahé alebo fotilo iné sexuálne obrazy seba a 28% nevie, že je nelegálne posielať takéto fotky rovesníkom.

Podľa Kongresovej knižnice v Spojenom kráľovstve 43 % 9-12 ročných má profil na sociálnych médiách, jeden z troch je na Facebooku napriek limitu 13 rokov, štvrtina týchto detí na Facebooku sa ani nedotkla obmedzení súkromia na svojom profile a pätina z nich zverejnila svoju adresu a telefón. S ohľadom na krádeže identity sa uvádza, že u detí je viac ako 50krát vyššia pravdepodobnosť, že ich identifikačné číslo niekto zneužije. Jedna zo 40 rodín má dieťa, ktoré je obeťou krádeže identity a toto číslo stále narastá. V USA majú prístup k smartfónu tri z piatich detí. Jedno z piatich vyhľadávaní na mobile je porno. Očakáva sa, že porno v mobile do roku 2015 dosiahne číslo 2.8 miliardy dolárov. 37% percent 3-4 ročných používa tablet a smartfón svojich rodičov a podobne 87% detí vo veku 5-7 rokov. Tretina 11-14 ročných sledovala porno v mobile. Asi polovica z 15-17 ročných bola na pornostránkach na smartfóne alebo tablete. Správanie so sexuálnym motívom sa zjavne spája s konzumovaním pornografie. Viac ako polovica (54%) mladých dospelých vo veku od 18-22 rokov priznáva sexting vo veku, keď boli maloletí. 28% z nich uviedlo, že posielalo sexting s fotografickým obsahom, pričom deti to robia dvakrát častejšie ako chlapci. Konzum hudobných videí sa zjavne spája s požiadaním niekoho o sexting, najmä u chlapcov. Dr. Mariek Vanden Abeele uvádza, že rovesnícky tlak a popularita sú kľúčové faktory toho, prečo tínedžeri robia sexting aj napriek tomu, že vedia o potenciálnych rizikách. Sexting je dnes na 6. mieste na zozname zdravotných ohrození detí v USA.

Sociálne médiá sú dnes na webe aktivitou číslo 1. 93% tínedžerov na Facebooku zdieľa svoje skutočné meno. 92% z nich zdieľa svoje fotky. 21% z nich zdieľa svoj telefón. 25% z nich zdieľa svoje video. 95% tínedžerov používa internet. Jedna tretina mladých vo veku od 11-17 rokov má svoj telefón; očakáva sa, že v priebehu nasledujúcich dvoch rokov to bude polovica.

Do roku 2017 sa očakáva, že 250m ľudí bude mať prístup cez mobil či tablet na dospelé stránky, čo v porovnaní s rokom 2013 narastie o viac ako 30%. 88% samovytvorených, sexuálne explicitných online obrazov a videí mladých ľudí bolo urobených v ich pôvodnej lokalite a nahratých na iné webové stránky.

Podľa prieskumu 500 detí vo veku od 13-18 rokov v Spojenom kráľovstve v roku 2013 60% uviedlo, že boli požiadaní o svoje vlastné explicitné fotky alebo videá, 38% uviedlo, že vytvorili sexting. Z nich 32% uviedlo, že ho poslali niekomu, koho poznali len cez internet (nie v reálnom živote). Z tých, čo poslali sexting, 20% uviedlo, že bol zdieľaný s inými a 28% uviedlo, že nevedeli o tom, že to bolo zdieľané. Traja z desiatich tínedžerov posielajú SMS-ky viac než 100krát za deň.

http://internetsafety101.org/socialmedia