Život s alkoholikom: 12 tipov ako to zvládať

Každý, kto žije pod tou istou strechou s alkoholikom, najmä s agresívnym a zneužívajúcim, je súčasťou problému. Každý, kto je súčasťou nevyhnutného vzorca a dynamiky dysfunkčného života, tým bude ovplyvnený; nie len alkoholik.

Mechanizmus na prežitie

U jednotlivcov, ktorí žijú so zneužívateľmi látok, existujú bežné vzorce správania, ktoré sa menia veľmi ťažko, pretože tieto tipy správania sú pre väčšinu ľudí prirodzené. Bez ohľadu na to, či prirodzené sú alebo nie sú, pre harmonické spolužitie so závislým je potrebné pozrieť sa na nasledujúce mechanizmy:

 1. Popieranie: Ak si nepriznáš, že človek, ktorého miluješ, je alkoholik, nerozvinieš si zručnosti na prežitie, ktoré sú nevyhnutné pre váš spoločný život a nádej pre harmonický vzťah bude od začiatku odsúdená k zániku.
 2. Reaktivita: Tvoje reakcie na občas nestále správanie alkoholika musia zostať primerané a pokojné, aby zabránili eskalovaniu danej situácie.
 3. Postoj: Od alkoholika nesmieš požadovať zlepšenie. Alkoholik potrebuje uzdravenie, nie prednášky či obviňovanie.
 4. Socializácia: Neizoluj sa od priateľov, príjemných aktivít či spoločnosti. Bude to viesť k depresii, únave a pocitom zlyhania a spôsobí, že nedokážeš rozvíjať zručnosti potrebné k tomu, aby ste ty aj tvoja rodina ďalej fungovali.
 5. Rešpekt: Všetci členovia rodiny sa musia vzájomne rešpektovať. Ak je alkoholik hrubý alebo agresívny, musí odísť z domu. Podobne ak sa triezvy člen rodiny správa k alkoholikovi zle, tento človek si potrebuje nájsť nový domov. Toto je čas pre tvrdú lásku.

Smernice: Život s alkoholikom

Spoločnosť iných nám prospieva bez ohľadu na to, či s nami zdieľajú spoločné názory a charakteristiky alebo nie. Nasledujúce smernice sa potvrdili ako nenahraditeľné pre členov rodiny, ktorí žijú s alkoholikom, ktorého milujú.

 1. Nesnaž sa alkoholika kontrolovať – nedá sa to.
 2. Nepreberaj na seba veci, za ktoré je zodpovedný on – tým ho ako človeka znehodnocuješ.
 3. Nepovažuj sa za obeť. Nie si ňou. Si nezávislý človek schopný postarať sa o seba.
 4. Nestaň sa umožňovateľom alkoholikovho správania. To neznamená, že máš z alkoholikovej prítomnosti odstrániť všetok alkohol. To nikdy nefungovalo. Znamená to, že ak vieš, čo v ňom vyvoláva pitie, vyhni sa tomu, aby si to podnecoval/a.
 5. Nijakým spôsobom alkoholika neochraňuj. Neklam ani ho nekry.
 6. Nesnaž sa ho zmeniť. Zmena vychádza zvnútra, nie zvonku.
 7. Urob čokoľvek, aby si si doprial/a pauzu od neustálej traumy v dôsledku tvojej situácie. Musíš žiť aj mimo života s alkoholikom. Je veľa podporných skupín pre rodiny a priateľov alkoholikov, napr. Al-Anon a iné. Veľa ľudí vníma, že účasť v nejakej skupine či klube im veľmi pomôže, no v tvojej situácii je podporná skupina miestom, kam musíš chodiť. Tá najväčšia podpora prichádza od tých, ktorí prechádzajú tým istým, čo ty. To najmenšie, čo sa od takej skupiny môžeš naučiť je skutočnosť, že v tom nie si sám/sama.

www.soberrecovery.com/recovery/living-with-an-addict-12-tips-for-coping/?utm_source=blog&utm_campaign=CO_355182/