Štyri komunikačné štýly, ktoré používajú závislí, aby dostali to, čo chcú

Efektívna komunikácia je pre človeka nevyhnutná. Naša schopnosť komunikovať nám umožňuje vytvárať a udržiavať priateľstvá, dávať druhým najavo, aké sú naše potreby a navzájom si pomáhať. V skutočnosti však nie sme vždy dobrí v efektívnej komunikácii a toto nám môže spôsobovať množstvo problémov.

Pre tých z nás, ktorí sme závislí, sú naše komunikačné metódy často problematické. Máme sklony komunikovať „potrebu“ po našej droge nezdravým spôsobom, čo ešte viac poškodzuje naše vzťahy.

Tu sú štyri rôzne komunikačné štýly a to, ako sa obyčajne prejavujú v každodenných okolnostiach:

1. Pasívny

Toto je „rohožkový“ komunikačný štýl. Pasívni komunikátori majú tendenciu dovoľovať druhým, aby po nich šliapali a často svoje potreby potláčajú.

Kamarát: “Je mi ľúto, že som ťa včera zabudol pozvať na oslavu.”

Ja: (cítim sa nahnevaný, osamelý, nemilovaný, odmietnutý) “To je v poriadku, nič sa nedeje.”

Pri tomto komunikačnom štýle pasívna strana neprejavuje svoje pocity. Bez toho, aby sme vyjadrovali svoje skutočné pocity, je pravdepodobné, že ich potláčame, čo je pre závislého veľmi ne bezpečné.

2. Agresívny

Toto je „šikanujúci“ štýl komunikácie, pri ktorom má dotyčný tendenciu vyhrážať sa alebo vyjadrovať vysoký stupeň hnevu.

Kamarát: “Je mi ľúto, že som ťa včera zabudol pozvať na oslavu.”

Ja: (cítim sa nahnevaný, osamelý, nemilovaný, odmietnutý) “No malo by ti to byť ľúto! Si strašne sebecký a je ti úplne jedno, že si ma nepozval! Veď uvidíme, či ťa nabudúce nezabudnem pozvať ja!”

V tomto prípade agresívna strana vyjadruje určité emócie (najmä hnev) tým, že nadáva druhej strane. Hoci vyjadrovanie emócií môže byť zdravé, tento štýl reakcie je prehnaný a hrozí, že pri ňom nie sú adresované ďalšie emócie. Okrem toho druhá strana odchádza nahnevaná a plná vzdoru, čo spôsobuje, že obaja sú nešťastní. Vedie to k negatívnej skúsenosti, ktorá u závislého zvyšuje riziko recidívy.

3. Pasívno-agresívny

V tomto komunikačnom štýle sú obyčajne závislí dosť zdatní. Je to manipulatívny spôsob ako naplniť svoje potreby a často je pokusom vyvolať u druhého pocity viny, aby tomuto štýlu podľahol.

Kamarát: “Je mi ľúto, že som ťa včera zabudol pozvať na oslavu.”

Ja: (cítim sa nahnevaný, osamelý, nemilovaný, odmietnutý) “To je v poriadku. Vždy je dobré vedieť, aký som pre teba nepodstatný. Možno by som ti mal znovu dať moje číslo, lebo si ho asi zabudol.”

Tu opäť nie sú emócie vyjadrené primerane a priamo, no odpoveď naznačuje, že výsledkom sú negatívne emócie. Toto je ďalší komunikačný štýl, ktorý obe strany zanecháva v negatívnom stave.

4. Asertívny

Vo všeobecnosti je asertívny komunikačný štýl najlepším spôsobom komunikácie. Obe strany pri ňom počúvajú to, čo hovorí ten druhý a podporuje úprimný dialóg o emocionálnom dopade danej udalosti.

Kamarát: “Je mi ľúto, že som ťa včera zabudol pozvať na oslavu.”

Ja: (cítim sa nahnevaný, osamelý, nemilovaný, odmietnutý) “Vážim si tvoje ospravedlnenie a musím povedať, že som sa cítil nahnevaný a odmietnutý. No chápem, že to bol omyl a som ochotný odpustiť ti to a zabudnúť.”

V tomto prípade obe strany vyjadrujú svoje skutočné emócie nekonfrontačným dialógom a je nádej, že každý z nich sa cíti vypočutý a pochopený. Závislým sa tento komunikačný štýl často javí ako veľmi nepohodlný. Nie sme veľmi obratní v rozpoznávaní a vyjadrovaní emócií kontrolovaným spôsobom a nemáme radi, keď sa cítime zraniteľní tým, že vyjadrujeme, ako sa naozaj cítime. No s dostatočným nácvikom sa môžeme naučiť efektívnejšie komunikovať svoje potreby a pocity.

Ako závislí komunikujú, aby podporovali svoju závislosť

Pre niekoho, kto je ešte stále v spároch závislosti, existujú dva komunikačné štýly, na ktorých používanie sme zvyknutí a je to primárny prostriedok vyjadrovania toho, po čom túžime: agresívny a pasívno-agresívny. V minulosti moje rozhovory vyzerali nasledovne:

Agresívny:

Ja: „Hej, potrebujem 30 eur.“

Ty: „Načo?“

Ja: „Je to dôležité? Potrebujem ich! Daj mi!“ (naznačujúc, že ak mi ich nedáš, ukradnem ich)

Pasívno-agresívny:

Ja: (potrebujem drogy a preto potrebujem peniaze.) „Hej, môžeš mi požičať 30 eur na benzín?“

Ty: „Neviem. Kúpiš si za to drogy?“

Ja: „Jasné, že nie. Potrebujem benzín.“

Ty: „Celkom ti neverím. Naposledy, keď som ti dal peniaze, minul si ich na drogy.“

Ja: „Dobre, keď mi nedáš peniaze, nebudem mať benzín a nedostanem sa do práce. Tak ti pekne ďakujem!“

Ako pristupovať k niekomu, kto je závislý

Ak jednáš s niekým, kto je závislý, pamätaj, že urobí ČOKOĽVEK, aby sa dostal k svojej droge. Ak to znamená, že ti bude klamať alebo ťa manipulovať, urobí to. Cieľom je droga a čokoľvek je na dosiahnutie tohto cieľa potrebné, je pre nás OK. Takže čo s tým máš urobiť?

1. Uvedom si, že čokoľvek hovoríme, snažíme sa ťa zmanipulovať alebo zastrašiť, aby sme mohli „nakŕmiť“ svoju závislosť.

2. Urob rázne rozhodnutie, že týmto výhražkám nepodľahneš. Ak „potrebujeme“ peniaze na „nájom“, potom ho radšej zaplať, len nám nedávaj peniaze.

Rozpoznanie týchto komunikačných štýlov je dôležitým krokom k tomu, aby sme sa naučili ako zmeniť naše správanie tak, aby sme efektívnejšie komunikovali naše skutočné potreby. Takisto je dôležité rozpoznať, ako závislí manipulujú komunikáciou, aby získali drogy. Úprimnosť a otvorenosť na oboch stranách sú kľúčom k efektívnej komunikácii a uzdraveniu sa zo závislosti. Keď všetci komunikujeme svoje potreby a znepokojenia asertívnym spôsobom, máme oveľa väčšiu šancu spolupracovať na tom, aby sme dospeli k životu bez závislostí a napredovali v uzdravovaní.

https://www.soberrecovery.com/recovery/4-communication-styles-every-addict-uses-to-get-what-they-want?utm_source=social&utm_campaign=CO_495612/