07 sep
  • By ZBZ Admin
  • Cause in

Štyri prekvapivé fakty o závislosti

Každý vie, že závislosti sú škodlivé, pretože často spôsobujú vážne fyzické, psychické, sociálne a finančné problémy ľuďom, ktorí s nimi zápasia. Závislého pravdepodobne jeho závislosť pohltí a nebude schopný fungovať v každodennom živote bez toho, aby napĺňal potreby svojej závislosti. No kým väčšina ľudí tieto aspekty závislosti chápe, nasledujúce fakty mnohých prekvapia:

  • Závislosť je nepredvídateľná — môže sa prihodiť komukoľvek v akomkoľvek čase

  • Veľa závislých trpí v dôsledku spoluobjavujúcich sa porúch, čo znamená, že trpia závislosťou popri prinajmenšom jednom duševnom probléme

  • Počas uzdravovania dochádza u mnohých k recidíve

  • Závislosť je choroba, ktorá je liečiteľná

Čím viac sa o závislosti naučíš, tým budeš lepšie pripravený bojovať s ňou.

Kto sa môže stať závislým?

Veľa ľudí predpokladá, že závislosť sa môže objaviť len u ľudí, ktorí často zneužívajú látky, takže si myslia, že občasné užitie je bezpečný spôsob, ako sa závislosti vyhnúť. Tiež sú presvedčení, že závislí môžu byť len ľudia, ktorí majú slabú vôľu alebo ktorých členovia rodiny tiež zápasia so závislosťou. Realita je taká, že závislosť sa môže rozvinúť u kohokoľvek bez ohľadu na to, koľkokrát užil látku a bez ohľadu na to, či je niekto v jeho rodine závislý alebo nie. Veľa látok, najmä tých zakázaných, ako je heroín, kokaín a metamfetamín, môžu spôsobiť závislosť už po prvom užití. A dokonca aj niektoré z legálnych látok, ako sú cigarety či alkohol, majú potenciál vytvoriť závislosť už po niekoľkých užitiach.

Čo sú spoluobjavujúce sa poruchy?

Je to vtedy, keď má niekto naraz dva alebo viac zdravotných problémov a to najmä s duševným zdravím. Tieto poruchy často zahŕňajú poruchu užívania látok a nasledovné duševné poruchy:

  • Úzkostné poruchy ako je generalizovaná úzkostná porucha, posttraumatická stresová porucha a obsesívno-kompulzívna porucha

  • Poruchy nálad, z ktorých najrozšírenejšie sú depresie a bipolárna porucha

  • Poruchy osobnosti – antisociálne a paranoidné osobnostné poruchy sú dosť časté

  • Psychotické poruchy – bežná je schizofrénia

Národný výskum o užívaní drog a zdraví z roku 2012 zistil, že 8,4 milióna dospelých Američanov alebo 40,7 % percenta populácie s látkovou poruchou malo popri tom aj inú duševnú poruchu. Okrem toho u ľudí, ktorí uviedli, že majú aspoň jednu duševnú chorobu, bola dvojnásobná pravdepodobnosť, že budú užívať takisto nelegálne drogy (26,7 percenta voči 13,2 percenta ostatnej populácie). Tieto čísla odrážajú vzťah medzi užívaním drog a duševnými chorobami bez ohľadu na to, či sa duševná choroba rozvinie v dôsledku užívania drog alebo je užívanie drog určitou formou „samoliečby“.

Recidíva a uzdravovanie sa zo závislosti

Ako vysvetľuje Národný inštitút pre zneužívanie drog, recidíva je pri uzdravovaní sa zo závislosti bežná a podobá sa recidíve pri iných chronických ochoreniach, ako je astma, hypertenzia a diabetes I typu. Okrem toho tento inštitút objasňuje, že recidíva neznamená, že dotyčný zlyhal, ale že jeho liečebný plán potrebuje byť monitorovaný a možno aj zrevidovaný alebo upravený.

Liečba závislosti

Niektorí ľudia si myslia, že keď je niekto závislý od látky, jeho situácia je beznádejná a nikto mu nemôže pomôcť. No závislosť je choroba, ktorá je s odbornou pomocou liečiteľná. Kľúčom k uzdravovaniu sa zo závislosti je prijímanie individualizovanej a holistickej starostlivosti od liečebne, ktorá sa špecializuje na daný typ závislosti.

Ako nájsť pomoc

Závislosti sú komplexné a mätúce duševné stavy, ktorým medicínski odborníci celkom nerozumejú. Ak máš otázky alebo si nie si istý, na koho sa obrátiť, naši koordinátori sú pripravení odpovedať ti. (Pozn.: Článok je písaný v USA, preto sa tento odkaz vzťahuje na obyvateľov USA, no rovnaká pomoc je dostupná aj u nás.)

Four Surprising Facts About Addiction