Štyri kroky, ktoré môžem urobiť, keď niekto odmieta liečbu

Keď niekto odmieta liečbu alebo dokonca uznať, že má problém, je to zničujúce pre každého, kto mu chce pomôcť. No nezabúdajte, že hoci je závislosť mizerná choroba, každý sa z nej môže uzdraviť. Nádej nie je stratená. Urobte tieto štyri kroky:

Stanovte dôsledky a dodržte ich!

Veľa závislých vníma dôsledky len ako prázdne hrozby. Keď váš blízky odmieta liečbu, stanovte dôsledky. Môže to byť niečo také ľahké ako zabránenie prístupu na internet alebo odstránenie drog/alkoholu z bytu. Niekedy sú však potrebné oveľa drastickejšie dôsledky ako napr. vysťahovanie z domu. Efektívne dôsledky sa rôznia podľa osobnosti závislého a intenzity jeho závislosti. Mali by byť však dostatočne závažné, aby závislého motivovali k liečbe. Nech sa rozhodnete stanoviť akékoľvek dôsledky, potom ich musíte dodržať. Závislý musí pochopiť, že jeho zneužívanie má ďalekosiahle následky.

Prestaňte mu umožňovať, aby ďalej pokračoval v závislosti

Umožňovanie je podporovanie závislosti, hoci nemusí byť priame. Podporujete závislého finančne? Môže to byť formou lacného bývania, čo mu umožňuje míňať ďalšie peniaze na alkohol/drogy. Môže to byť formou „pôžičky“ alebo zabezpečovania potravín. Zakrývate jeho závislosť? Možno klamete o tom, prečo váš blízky nechodí na rodinné stretnutia. Možno za neho robíte úlohy, prácu v domácnosti alebo iné povinnosti. To najhlavnejšie je, prestaňte mu umožňovať zabezpečovanie alkoholu/drog. Keď to urobíte, závislý bude mať možnosť nie len vidieť dôsledky zneužívania alkoholu/drog, ale bude ho to nútiť viac pracovať, aby mohol pokračovať vo svojom užívaní. Keď mu prestanete pomáhať, závislý si môže uvedomiť akú veľkú moc má závislosť nad jeho životom.

Pripravte sa na dôsledky

Závislosť je mocná choroba, ktorá ovplyvňuje emocionálnu časť mozgu a stanovenie dôsledkov a odňatie podpory je niečo, čo závislý nechce počuť. Keď odmietne liečbu, opäť sa bude snažiť zmanipulovať svojich blízkych, aby ho začali podporovať. Môže to byť prostredníctvom falošných sľubov (sľubujem, že už som prestal), hrozieb (už sa s tebou nikdy nebudem rozprávať), emocionálneho vydierania (keby si ma mal rád, rozumel by si mi), falošného zdôvodňovania (nikdy som nebol závislý) a rôznych iných taktík. Jeho prosbám sa veľmi ťažko odoláva, ale neustúpte z toho, čo ste povedali. Závislý sa sám nedokáže zbaviť svojej túžby užívať/piť – musí sa liečiť. Ak sa nevyhráža násilím, ignorujte jeho naliehania a dodržte všetky stanovené dôsledky. Toto je tvrdá láska.

Hľadajte pomoc pre seba

Len preto, že váš blízky odmieta liečbu, neznamená to, že ani vy nemôžete dostať pomoc. Život so závislosťou nie je ľahký – aj keď vy nie ste ten, ktorý zneužíva alkohol či drogy. Nie ste v tom sami. Al-Anon a Narc-Anon sú 12-krokové programy určené pre blízkych závislého. Okrem podpory skupiny zvážte aj rodinnú či individuálnu terapiu. Keď sa budete učiť o závislosti a látkovom zneužívaní, pomôže vám to pochopiť, čím prechádza váš blízky a ako mu môžete lepšie pomôcť.

Bude to pre vás ťažké. Vedzte, že týmto nielen oslobodzujete seba od ničivých účinkov závislosti, ale zároveň tlačíte svojho milovaného smerom k uzdravovaniu. No záväzok uzdravovať sa môže urobiť len a len závislý. Hoci teraz odmieta liečbu, neznamená to, že to tak bude aj v budúcnosti. Kým sa tak stane, nedovoľte, aby závislosť prevzala kontrolu nad vaším životom. Praktizujte tvrdú lásku a hľadajte pomoc pre seba.

https://bradfordhealth.com/4-steps-take-someone-refuses-treatment/