Tvrdá láska a tvrdé rozhodnutia

Rodina či priatelia závislého musia niekedy prejavovať tvrdú lásku, aby vyšla najavo pravda o zneužívaní látok. Je to spôsob ako ukazujete, že máte svojho blízkeho dostatočne radi a preto prestanete podporovať jeho deštruktívne návyky a začnete podporovať jeho zdravie. Mnohí závislí hneď nevidia úžitok z tejto zmeny, no súcitne a s látkou im môžete ukázať, že máte záujem o ich záchranu od alkoholu a drog. Rodina a priatelia, ktorí predtým vždy po alkoholikovi „upratali to, čo navyvádzal“, by s tým mali prestať. Môže to zahŕňať stiahnutie finančnej pomoci, vyplácanie kaucie a dokonca ukončenie kontaktu – no len ak bude naďalej pokračovať v užívaní látok. Vysvetlite mu, že tieto kroky nie sú robené z nenávisti, ale z lásky. Jeho užívanie alkoholu/drog vám spôsobuje bolesť a utrpenie a ďalej v tom odmietate pokračovať. Namiesto toho sa sústredíte na to, aby vyhľadal pomoc. Tvrdá láska ukazuje, že bez ohľadu na to, aký je váš blízky zničený, stojí za to, aby bol zachránený. Byť vytrvalý v tvrdej láske je ťažké. No na konci to môže byť jediný spôsob ako ho dostať na liečenie. Prestaňte mu umožňovať, aby pokračoval v látkovom zneužívaní. S vašou zameranou pomocou môže váš blízky svoju závislosť poraziť. Prvý krok pre neho je uvedomiť si, že alkohol/drogy má nad ním kontrolu. Ukázať mu tvrdú lásku mu pomôže uvedomiť si to rýchlejšie.

Prečo závislí odmietajú pomoc?

Toto je zložitá otázka. Pocity zraniteľnosti, popieranie a zmätok často zohrávajú úlohu v tom, že závislý pomoc odmieta, ale veľmi nám pomôže, keď pochopíme, z čoho vychádza. Tu je hlavných sedem dôvodov, prečo závislí odmietajú liečbu:

Popierajú skutočnosť: Toto môže byť najhlavnejší dôvod, prečo závislí odmietajú liečbu. Väčšina z nich si myslí, že v skutočnosti nemá problém. Nahovárajú sami sebe, že s tým môžu kedykoľvek skončiť a naozaj tomu veria. Problém je, že nemôžu – a sú vystrašení, keby si mali priznať, že naozaj môžu mať vážny problém.

Boja sa detoxifikácie: Tento proces môže byť pre závislého hrozivý. Hoci príjemný nie je, dá sa zvládnuť. Nanešťastie závislí si to môžu tak veľmi vsugerovať, že samých seba presvedčia o tom, že radšej budú ďalej trpieť v dôsledku závislosti, než by mali vydržať pár dní detoxu.

Nechcú sa zmeniť: Zmena ich desí. Ak má človek ten istý okruh priateľov, ktorí sú na dôvažok takisto závislí, môže byť celkom vystrašený z toho, že by mal hľadať pomoc. Trápi sa kvôli tomu, že ho spomedzi seba vylúčia alebo sa mu budú vyhýbať či vysmievať. Je to strach z rysujúcej sa zmeny a z hrozby začať celkom odznova a hľadať si aj nových priateľov, ktorá bráni závislému v hľadaní pomoci.

Strach z toho, že zlyhajú: Štatistiky nás vždy neuspokoja. Je zrejmé, že 40-60 percent jednotlivcov, ktorí sú závislí od alkoholu a drog, počas svojho života recidivujú. To môže pre mnohých závislých stačiť k tomu, aby si povedali: načo sa trápiť? Načo mám tak tvrdo pracovať na svojom uzdravovaní, keď mi to asi aj tak nevydrží.

Táto mentalita je zakorenená v strachu zo zlyhania. Nechcú vyzerať ako takí, ktorí zlyhali. Boja sa, že sa im budú vysmievať za to, že neuspeli, hoci zakaždým, keď sa pokúšaš bojovať so závislosťou, si víťazom. Aj napriek tomu je zlyhanie desivá a reálna hrozba a nie je ľahké ju poraziť.

Nechcú byť zraniteľní: Byť zraniteľným je jadrom uzdravovania sa zo závislosti. Jednotlivci, trpiaci závislosťou, musia priznať svoju závislosť od látky a mnohí z nich sa trápia, že toto priznanie spôsobí, že budú vyzerať ako slabosi. Takisto si uvedomujú, že súčasťou ich uzdravovania bude intenzívne poradenstvo a to môže zahŕňať skutočnosť, že budú konfrontovaní s myšlienkami a pocitmi, ktorým sa vďaka pitiu/drogovaniu celý čas vyhýbali.

Byť zraniteľným je ako zložiť ochranný štít a tým štítom je alkohol/drogy.

Nechcú prestať piť/užívať:

Stav eufórie, vyvolaný alkoholom/drogami, je spôsob ako zakrývať svoje pocity alebo zvládať ťažké obdobia, problémy. Človek pije, pretože čelí napr. nezamestnanosti, zneužívaniu, zanedbávaniu, problémom vo vzťahoch, traumatických udalostiam. V takýchto prípadoch mu únik cez alkohol/drogy pripadá ako príjemný a tento pocit nechce stratiť, aj keď závislosť veľmi poškodzuje jeho život.

Hanbia sa: Nikto nemá rád, keď sa o ňom klebetí. Vyhľadať pomoc kvôli alkoholu/drogám môže viesť k pozornosti, ktorej by sa väčšina radšej vyhla. Niektorí preto radšej budú ďalej piť/užívať, než by mali čeliť komentárom svojich „kamarátov“.

https://www.12keysrehab.com/blog/top-7-reasons-addicts-refuse-treatment/