Štyri sebazničujúce emocionálne dopady alkoholu

Alkohol spôsobuje v emocionálnom stave dotyčného spúšť. Či si jednorazový užívateľ, zneužívaš ho pravidelne alebo si už prešiel za čiaru chemickej závislosti, alkohol má na teba viditeľné negatívne účinky. A príliš často sa tento dopad prejavuje formou sebazničenia.

Alkohol určite môže dočasne vyvolať stav uvoľnenia; dokonca ti môže pozdvihnúť náladu. U niektorých zdanlivo vytvára stav radosti. No aj napriek tomu príležitostne predstavuje potenciálne život ohrozujúce účinky.

1. Hnev / Zúrivosť – Hoci nie každý po konzumácii alkoholu prežíva hnev či zúrivosť, takýto účinok sa u niektorých konzumentov prejavuje. V skutočnosti existuje veľké množstvo záznamov od obetí zneužívania, kde sa uvádza, že ich zneužívatelia boli počas zneužívania opití, resp. podnapití.

2. Smútok / Depresia – Každý, kto pije alkohol, prežíva v určitom bode smútok a/alebo depresiu. Dôvod je jasný a jednoduchý: alkohol je depresant, takže má depresívny účinok na centrálnu nervovú sústavu. To môže spôsobiť, že dobre vyvážený mozog sa dostane mimo rovnováhu a výsledkom toho je depresívny emocionálny stav. Alkohol typicky vedie k rozkladu, zármutku či strate každého druhu (strata zamestnania, vzťahov atď.) Nanešťastie slúži iba k tomu, aby bolesť zhoršil a podporil akékoľvek pre-existujúce štádium depresie.

3. Ľahostajnosť / Bezohľadnosť – Hoci alkohol môže mať na niekoho euforický účinok, často je sprevádzaný ľahostajnosťou. To zahŕňa „veselých opilcov“, ktorí sú presvedčení, že môžu šoférovať, až kým ich nechytia alebo nespôsobia nehodu. Takže ak sa niekto javí v dôsledku konzumácie alkoholu ako veselý a zábavný, stupeň, do akého dotyčný stráca zábrany, môže predstavovať množstvo sebazničujúcich možností.

4. Nepremožiteľnosť/ Nepriestrelnosť – Spolu s nedostatkom zábran prežíva väčšina jednotlivcov konzumujúcich nadmerné množstvo alkoholu pocit nepremožiteľnosti. Tento konkrétny emocionálny účinok môže mať devastačné, či dokonca tragické dôsledky pre viacerých než iba pre dotyčného, ktorý alkohol konzumuje.

Hoci skúsenosť každého jednotlivca s alkoholom je jedinečná, faktom zostáva, že pri jeho konzumácii bude každý prežívať určitý stupeň emocionálneho dopadu. Bez ohľadu na to, či je tento dopad považovaný za negatívny alebo pozitívny, možnosti sebazničujúcich udalostí sa s konzumáciou alkoholu zvyšujú.

https://www.soberrecovery.com/addiction/4-self-sabotaging-emotional-effects-of-alcohol/?utm_source=newsletter&utm_campaign=CO_520472/