Tehotenstvo: Užívanie látok počas tehotenstva a jeho dopad na dieťa

Vystavenie plodu alkoholu, tabaku a iným drogám počas prenatálneho obdobia môže ovplyvniť dieťa na celý život. Látky užívané počas tehotenstva môžu prejsť cez placentu, čím je ich efektu vystavený vyvíjajúci sa mozog plodu. Príklady dopadu užívania látok počas tehotenstva:

Fajčenie počas tehotenstva sa spája s rizikom spomaleného rastu plodu a s nízkou pôrodnou hmotnosťou, narodením mŕtveho plodu, predčasným pôrodom, detskou úmrtnosťou, syndrómom náhlej smrti a respiračnými problémami.

Užívanie alkoholu počas tehotenstva môže zapríčiniť potrat, narodenie mŕtveho plodu a celý rad celoživotných porúch u dieťaťa známych ako poruchy plodu spôsobené alkoholom (FASDs). FASDs môže viesť k fyzickým, kognitívnym a behaviorálnym problémom – napr. k abnormalitám na tvári, problémom s pozornosťou a hyperaktívnemu správaniu, neschopnosti učiť sa, zlým rozumovým zručnostiam a úsudku a problémom so srdcom, ľadvinami či kosťami.

Užívanie nezákonných drog ako je kokaín, heroín a marihuana počas tehotenstva môže mať rôzne negatívne účinky na deti od nízkej pôrodnej hmotnosti až po problémy vo vývoji súvisiace so správaním a poznávacími schopnosťami, ako je narušená pozornosť, problémy s rozvojom jazyka a učením a problémy so správaním.

Užívanie určitých druhov liekov počas tehotenstva môže mať tiež dopad na dieťa. Deti matiek, ktoré dlhodobo užívajú proti bolesti lieky obsahujúce opiáty alebo ktoré tieto lieky zneužívajú, sa môžu narodiť s fyzickou závislosťou, čo u nich vyvolá abstinenčné príznaky – stav zvaný neonatálny abstinenčný syndróm (NAS), čo si môže vyžadovať dlhodobú hospitalizáciu dieťaťa a jeho následnú liečbu.

Úplný rozsah dôsledkov látkového užívania počas tehotenstva nie je známy, pretože veľa prekvapujúcich individuálnych, rodinných a enviromentálnych faktorov, ako je výživa, rozsah prenatálnej starostlivosti a socio-ekonomické podmienky sťažujú určenie priameho dopadu prenatálneho látkového užívania na dieťa. To je dôvod, prečo je najlepšou prevenciou abstinencia.

https://www.drugabuse.gov/publications/principles-substance-abuse-prevention-early-childhood/chapter-2-risk-protective-factors