Tri dôvody, prečo je snaha o dokonalosť škodlivá

Ako uzdravujúci sa závislí sa usilujeme byť tými najlepšími. Dobre si uvedomujeme problémy, ktorým sme v minulosti čelili, takže prekonávať prekážky a dospieť k triezvosti je pre nás motiváciou. Kvôli všetkým chybám z minulosti sa usilujeme robiť všetko, čo sa dá, aby sme boli dokonalí alebo perfektní. Ale čo je dokonalosť? Často čelíme ťažkostiam len kvôli tomu, že sa snažíme definovať niečo, čo ani nemá definíciu.

Je niekoľko dôvodov, prečo usilovať sa o dokonalosť je nezdravý cieľ a to nie len pre uzdravujúceho sa závislého, ale aj pre každého, kto sa usiluje žiť zdravo a šťastne.

1. Dokonalý človek neexistuje

Dokonalosť je kvalita, ktorá je vnímaná podľa toho, kto sa na ňu pozerá. Je to doslova tak, že každý jednotlivec vníma dokonalosť podľa svojho vlastného videnia. Napr. dokonalý proces uzdravovania pre jedného človeka znamená niečo iné ako pre iného. Niektorí sa rozhodnú absolvovať liečenie a každý deň navštevovať podporné skupiny a iní dajú prednosť ambulantnej liečbe a stretnutiam cez internet.

Hoci slovník definuje dokonalosť ako stav, kedy človek nemá nijaké chyby, robiť chyby je ľudská prirodzenosť. Každý robí chyby a keď sa neustále snažíš nerobiť ich, mrháš tým najcennejším, čo máš a to je tvoj čas. Namiesto toho to vnímaj tak, že dokonalé je pre teba to, čo je v tvojich silách urobiť najlepšie. Pokiaľ sa naozaj snažíš – bez ohľadu na to, či sa ti to podarí alebo nie – robíš rozhodnutie, ktoré je pre teba to najlepšie.

2. Bude ti chýbať tvoje staré ja

Ako závislí sme robili veci a chyby, ktoré viac nechceme opakovať, ale to neznamená, že spolu s tým „vymažeme aj nášho starého človeka“. Toho, ktorý sa tešil zo života, podstupoval riziká a robil chyby. Nezabúdaj na to, kým si bol dokonca aj počas svojej závislosti, pretože aj vtedy si bol osobnosťou, ktorú si ľudia všímali. Hoci si ich od seba možno odháňal, stále máš priateľov a rodinu, ktorí ťa majú radi a vedia aj to, prečo ťa majú radi.

Keď sa budeš usilovať o dokonalosť, môže to nielen zmeniť to, kým si, ale tiež to môže viesť k nešťastiu a nakoniec k depresii. Ak sa neustále snažíš o to, aby si sa páčil každému, stratíš zameranie na svoje ciele. Dokonalosť nie je cieľ, je to falošná realita.

3. Je to niečo, čo je nemožné

Hoci slovo „nemožné“ môže v skutočnosti ešte podporiť tvoje nutkanie dosiahnuť to, jednoducho sa to nedá. Neexistuje správna definícia dokonalosti – je to iba to, ako to vnímaš ty. Často si nedokonalosť spájame so zlými dňami alebo veľkými chybami, no zabúdame na to, že zlé dni sa nemusia nevyhnutne rovnať zlému životu. Len preto, že robíme chyby alebo veci nejdú tak, ako by mali, nemusí to znamenať, že si zlyhal.

Znamená to, že niečo, čo je mimo tvojej kontroly, sa zmenilo a tak robíš to, čo môžeš, aby si konal podľa tejto skutočnosti. Dokonalosť nie je niečo, čo sa dá dosiahnuť, iba ak by si to zmenil na reálny cieľ, ktorý naozaj môžeš dosiahnuť. Napr. napísať nejakú dokonalú úlohu znamená, že to napíšeš na dvojku – to je reálny cieľ.

Je nemožné, aby si svoj život zmenil podľa definície dokonalosti, ktorá sa nachádza v slovníku, no robiť veci podľa svojich najlepších schopností je to najlepšie, čo môžeš robiť. A presne to je ten správny druh dokonalosti.

www.soberrecovery.com/recovery/3-reasons-why-striving-for-perfection-is-harmful/