Tri pravidlá ako žiť, keď máš závislého partnera

Keďže závislosť epidemicky stúpa, veľa ľudí má partnera, ktorý je závislý. Niektorí z nich mohli mať tušenie, že ich partner má dlhodobé problémy a boli rozhodnutí, že mu pomôžu uzdraviť sa. U iných sa závislosť mohla rozvinúť až počas manželstva. Tak či tak, tieto situácie lákajú nezávislých partnerov k zvláštnemu druhu opiátu – prevažujúcemu množstvu nádeje.

Dokážeš milovať svojho partnera až do uzdravovania?

Zoznámte sa s Melissou, certifikovanou odborníčkou pre ľudí zápasiacich so závislosťou a bývalou manželkou závislého. Celé roky v práci utešovala druhých a potom prichádzala domov k manželovi, ktorý sa údajne uzdravoval, no ukrýval dlhodobú závislosť. Melissa vraví, že počas svojich najlepších dní jej bývalý manžel „hovoril správne veci a robil všetky správne veci“.

Hoci bola v tejto oblasti odborníčka, aj jej nejaký čas trvalo, kým si uvedomila, že sa opäť vrátil k užívaniu. „Keď bol v pokušení použiť peniaze na drogy, vrátil mi ich a ospravedlnil sa. Povedal, že ich chcel použiť na drogy, ale neurobil to, lebo ma nechcel sklamať. Keď sa na to teraz spätne pozerám, myslím si, že to robil len preto, lebo sa bál, že ho prichytím.“

Zoznámili sa, keď nastúpil liečbu. Melissa povedala: „Nevadilo mi to, lebo prečo by niekto nemal dostať druhú šancu? Podľa mňa si ju zaslúži každý.“ Melissa naň hľadela cez kroky uzdravovania a verila, že to robí správne. Nakoniec sa vzali. No časom sa manžel vrátil k užívaniu a napriek všetkému, čo ako odborníčka vedela, stala sa spoluzávislou, ktorá milovala svojho manžela na úkor seba.

Tri lekcie, ktoré je potrebné naučiť sa

Melissin príbeh nie je jedinečný. Ako väčšina ľudí aj ona dúfala, že jej manželstvo bude úspešné. Jej láska a záväzok svojmu manželskému sľubu spolu s túžbou pomáhať tým, čo sú závislí, ju dokonale uväznil v spoluzávislosti. Dnes zdieľa svoje tri tipy o veciach, ktoré by urobila ináč.

  1. Nebuď umožňovateľom – Melissa priznáva: „Vždy som sa ho pýtala: Ako ti môžem pomôcť? Bola to tá najhoršia vec, ktorú som kedy mohla povedať.“ Skôr než budeš milovať kohokoľvek iného, musíš milovať seba. Znamená to poriešiť si svoje vlastné záležitosti a pochopiť, prečo cítiš nutkanie pomáhať niekomu, hoci to pre teba nie je dobré. Milovať seba a druhého si vyžaduje sebakontrolu. Činy by nemali byť robené kompulzívne, aby sme si získali niečí súhlas, lásku alebo aby sme niečo napravili. Zrelá láska si vyžaduje sebakontrolu ako nástroj na podporovanie svojho partnera po emocionálnej stránke bez toho, aby sme kompromitovali svoju vlastnú bezpečnosť, istotu či emocionálne zdravie.
  2. Poznaj svoje hranice – Pre ktorýkoľvek vzťah je podstatné stanoviť si vlastné hranice. Si zodpovedný za svoje emócie, čo znamená, že si musíš chrániť svoje srdce. Identifikuj činy, slová a okolnosti, ktoré spôsobujú, že sa necítiš pohodlne, aby ti to pomohlo stanoviť si svoje limity. Daj si záväzok, že najprv budeš mať rád seba tým, že budeš rešpektovať tieto hranice a urobíš si akčný plán, aby si chránil seba, keď tvoj partner prekročí hranice. Môžeš začať vyjadrovať svojmu partnerovi, kedy sa cítiš pohodlne a kedy nie – a potom mu povedať aj dôsledky. Napr. ak vám zmiznú peniaze, môžeš povedať: „Prosím, cháp ma, že ťa milujem, ale potrebujem mať rada aj seba. Ak ku mne nebudeš čestný ohľadom financií, budem ti musieť odoprieť prístup k účtu, pretože tento tvoj návyk ma zraňuje.“ Pamätaj, že hranice nestanovuješ preto, aby si voči nemu prechovával nenávisť či ho trestal, ale aby si chránil seba pred prekročením svojich limitov a umožňovaním tomu druhému, aby si robil vlastné rozhodnutia. V ktoromkoľvek bode, keď sa vzťah stane jednosmernou ulicou, maj pripravený plán a drž sa ho. Takto sa budeš správať zodpovedne s láskou a úctou – jednak voči sebe, ale aj k partnerovi.
  3. Keď potrebuješ, hľadaj podporu – Hoci môžeš mať aj pocit hanby či viny, nemali by ti brániť v získaní podpory, keď ju budeš potrebovať. Obklop sa vernými a pozitívnymi ľuďmi, ktorí prežívajú to isté, aby ti pomohli podporovať ťa. Čerpaj silu od párov, ktoré prežili rovnaké okolnosti alebo od skupín, ktoré ťa môžu podporovať a zároveň ťa brať na zodpovednosť v tom, aby si najprv miloval sám seba. Pri spoluzávislosti sme presvedčení, že zodpovedáme za emócie a zdravie svojho partnera. No v skutočnosti jediný človek, za ktorého môžeš byť zodpovedný, si ty sám. Keď prejdeš z role umožňovateľa do role podporovateľa, je možné, že budeš prežívať falošné pocity viny a zmätku. Nezdráhaj sa hľadaj pomoc, keď budeš prechádzať týmito komplexnými pocitmi.

https://www.soberrecovery.com/recovery/the-drug-hope-identifying-co-dependency-through-a-spouses-opoid-addiction/