Tri veci, ktoré potrebuješ vedieť, keď tvoj blízky v dôsledku závislosti navždy odíde

Jedna z najťažších vecí, súvisiacich so závislosťou je, že ide o nebezpečnú chorobu, ktorá môže skončiť aj smrťou. Závislosť vždy predstavuje riziko pre fyzické či duševné zdravie a niekedy to môže vyústiť do smrti blízkeho, ktorý svoj boj so závislosťou prehral. Môže nás to zanechať otrasených a s otázkami, čo viac sme mohli urobiť, aby sme mu pomohli. Do hry prichádza široká škála emócií – vina, smútok, zúfalstvo, ľútosť. Kladieme si otázky typu „Mohol som urobiť niečo, aby som pomohol?“ „Mali sme sa snažiť viac?“ „Nebrali sme jeho závislosť dostatočne vážne?“ Niektorí z nás možno mali so závislým nedokončené veci. Možno sme sa od neho vzdialili, aby sme si vytvorili hranice alebo sme sa s ním možno pohádali.

Kdekoľvek sa v procese spracovania smrti svojho blízkeho nachádzaš, tu sú tri veci, ktoré potrebuješ vedieť, aby si to zvládol a posunul sa ďalej:

  1. Nie je to tvoja vina – závislosť je osobná záležitosť v tom zmysle, že len závislý môže nájsť v sebe silu skončiť s užívaním. Nemôžeme to urobiť pre neho bez ohľadu na to, ako veľmi by sme sa snažili, prosili či žobronili. Môžeme na neho vplývať svojou podporou, starostlivosťou či záujmom, no nakoniec to aj tak závisí od neho, či sa rozhodne byť čistým. Vyžaduje si to veľa sily a pevnej vôle zbaviť sa tohto návyku a priznať, že trpí chorobou, ktorá ho má vo svojej moci. Takže prvým krokom v tomto liečebnom procese je pochopiť, že to nie je naša vina. Choroba závislosti je silná. Neprináleží nám prevziať zodpovednosť za našich blízkych, ktorí trpia závislosťou. Nemôžeme viniť ani rodiča trpiaceho bolesťou kvôli závislosti svojho dieťaťa. Môže predpokladať, že bremeno utrpenia jeho dieťaťa mu prináleží a hoci je normálne, že to rodič cíti, v konečnom dôsledku všetko, čo môže urobiť, je snažiť sa viesť svoje dieťa k uzdravovaniu a podporovať ho najlepšie ako vie a zároveň robiť tie najlepšie rozhodnutia v záujme zdravia svojho dieťaťa.
  2. Zameraj sa na svoje vlastné uzdravovanie – tých z nás, ktorí sa sami uzdravujeme zo závislosti, môže smrť nášho blízkeho v dôsledku závislosti tvrdo zasiahnuť. Spracovať smrť je jedna z najťažších vecí, ktoré môže človek vo svojom živote robiť a pre závislých to môže byť obzvlášť ťažké. Zotrvať v tomto období vo vlastnom uzdravovaní je dôležité vediac, že sa nemôžeme vzdať rovnakým démonom, ktorí sužovali nášho blízkeho a ktorého život nakoniec skončil smrťou. Môžeme sa rozhodnúť doplniť svoj vlastný program uzdravovania extra starostlivosťou a podporou. Mohlo by to znamenať navštevovanie skupín pre pozostalých, venovanie sa pozitívnym koníčkom a aktivitám, ktoré máme radi, aby sme boli stále zaneprázdnení, rozhovory s priateľmi, rodinou a v prípade potreby aj s odborníkmi, ktorí nám môžu pomôcť nájsť cestu cez ťažké emócie.
  3. Šír odkaz ďalej – šíriť odkaz uzdravovania je jeden z najkrajších spôsobov, akými môžeme vzdávať úctu svojmu blízkemu. Využívanie tohto času na pomoc druhým, ktorí stále trpia závislosťou, môže byť silným prostriedkom ako vracať to, čo sme dostali, pozitívnym spôsobom a možno aj odovzdávať nástroje a poznanie, ktoré máme, inému človeku, dávať mu silu, aby našiel vlastnú cestu k uzdravovaniu podobne ako sa to stalo nám. Táto pozitívna spätná väzba ti môže pomôcť, aby si vnímal, že robíš niečo hodnotné a dôležité a dodať zmysel tomu, čo si zažíval počas života tvojho blízkeho, ktorý bol závislý.

https://www.soberrecovery.com/recovery/3-things-to-know-when-a-loved-one-passes-away-from-addiction/