Trojzložkový prístup k liečbe: Ako mi intenzívna ambulantná liečba, poradenstvo a doliečovanie zmenili život

Predstava toho, že by som mal ísť na liečenie, vo mne vzbudzovala hrôzu. Hoci som už priznal, že mám problém s drogami a alkoholom, uviazol som v stave medzitým, že som s tým chcel niečo robiť a že mi to bolo jedno. Bol som beznádejný prípad. Ľudia sa ma pýtali, či si myslím, že by som bol vyhľadal pomoc skôr, keby som mal vzťah s Vyššou silou. Vždy na to odpovedám rovnako: „Naozaj neviem.“ Aj dnes, keď sa už viac ako osem rokov uzdravujem, si veľmi jasne pamätám na ten pocit osamelosti a zúfalstva, ktorý sprevádzal moje presvedčenie, že som v tom celkom sám. Keby som bol cítil, že v tomto boji pri mne stojí Vyššia sila – ten pocit, ktorý si dnes vychutnávam – možno by to bolo ináč. No dnes som veľmi vďačný, že som podstúpil tento trojzložkový systém uzdravovania vo forme ambulantnej liečby, poradenstva a doliečovania.

Intezívna ambulantná liečba

Jedna vec, ktorá je celkom jasná, keď sa spätne pozerám na tie posledné dni, kedy som užíval bolo to, že Vyššia sila pracovala v môj prospech, hoci som na to kladne neodpovedal. Keď ma jeden známy presvedčil, aby som skúsil ambulatnú liečbu, spočiatku som sa zdráhal. A hoci som nakoniec súhlasil, liečbu som nastúpil s tým, že keď sa mi to nebude páčiť, skončím s tým. Celý svoj život som niekam bežal a vždy som potreboval vedieť, že kdekoľvek som, existuje odtiaľ aj úniková cesta. Ambulantná liečba bola nakoniec výborná. Rýchlo som objavil, že so svojou závislosťou nemusím bojovať sám. Odborníci hovorili jazykom, ktorému som rozumel a niečo na tom bolo, keď som sedel v miestnosti plnej ľudí, ktorí bojovali ten istý zápas; bola v tom útecha aj sila. Po niekoľkých týždňoch ma to chytilo a už som nechcel odísť. Keď sa blížil čas, kedy som mal liečbu ukončiť, chytila ma panika. Jasné, že počas liečby som dokázal zostať čistý a triezvy, no každý deň som trávil v nemocnici 9 hodín a vedel som, že kedykoľvek mi môžu urobiť testy na prítomnosť drog. Ukončenie liečby znamenalo, že budem opäť sám. Neveril som dostatočne sebe, programu ani Vyššej sile, že tento boj dokážem bojovať sám.

Poradenstvo

Môj poradca to vycítil a zmienil sa o možnosti následného poradenstva. Znamenalo to, že by som navštevoval večerné sedenia trikrát za týždeň. Hoci by som tam mal iného poradcu, bolo to prepojené s nemocnicou, kde som sa ambulantne liečil a preto som im dôveroval. Nadšene som s tým súhlasil. Nielenže mi to pomohlo pomaly sa opäť zaradiť do „reálneho sveta“, ale tiež som k tomu musel pristupovať zodpovedne. Keďže som žil sám, obával som sa, že môj „závislácky hlas“ prekoná novonájdený hlas uzdravovania. Ešte aj dnes som vydesený, keď som odkázaný sám na seba. Poradenský program som navštevoval šesť týždňov. Bolo to úžasné pokračovanie ambulantnej liečby. Naďalej som sa zoznamoval s novými priateľmi, ktorí sa uzdravovali a začal som sa ešte viac ponárať do programu. Páčila sa mi sloboda, ktorú mi poskytoval tento ambulantný prístup, no zároveň ma to udržiavalo na správnej ceste. Keby som začal liečbu len poradenstvom, neviem, či by som bol úspešný.

Počas celej liečby poradcovia zdôrazňovali dôležitosť riadneho ukončenia všetkých častí tohto trojzložkového prístupu: intenzívnej ambulantnej liečby, poradenstva aj doliečovania. Hoci v každom štádiu som mal iného poradcu, udržiaval som vzťahy so všetkými, čo mi poskytovalo kontinuitu a bezpečie, po ktorom som túžil. Na konci poradenskej fázy som sa cítil dostatočne istý na to, aby som emocionálne aj duchovne pripravený prešiel do fázy doliečovania.

Doliečovanie

S poradcom pre doliečovanie som už mal veľmi dobrý vzťah, ktorý som si vytvoril ešte počas ambulantnej starostlivosti, preto bol pre mňa tento prechod ľahký. Doliečovacia skupina sa stretávala raz za týždeň a trvala vždy 90 minút. Bol to dostatočný čas na to, aby som si udržiaval zodpovedný prístup a zostal sústredený na napredovanie v uzdravovaní. Popri tom som mohol využiť aj hodinovú individuálnu terapiu, čo som s nadšením uvítal. Mal som za sebou dlhú históriu, kedy som robil veci tak, že som si vyberal ľahšiu, jednoduchšiu cestu. Na začiatku ambulantnej liečby som si dal sľub, že už sa do tejto pasce zlákať nenechám, preto som dodržiaval počas liečby všetko do bodky. Dôveroval som svojim poradcom a bol som presvedčený, že o týchto veciach vedia oveľa viac ako ja.

Každý začína liečbu s iným prístupom a každý musí nájsť svoju vlastnú cestu, aby bol úspešný. Ja som potreboval tento trojzložkový prístup. Niektorí z vás ho možno nepotrebujete. Ja som predtým veľakrát zlyhal a vedel som, že keď opäť budem robiť to isté, nič sa nezmení. Musel som vyskúšať niečo iné a som veľmi vďačný, že som dostal príležitosť to urobiť. Riadne ukončenie celého programu mi prinieslo obrovskú istotu a sebadôveru a konečne som nadobudol pocit, že do svojho uzdravovania skutočne investujem. Odvtedy som sa nikdy neobzrel späť.

(Poznámka k prekladu: U nás ambulantná liečba, žiaľ, zďaleka nie je taká intenzívna ako v Spojených štátoch; takisto poradenstvo a doliečovanie obyčajne nemajú takúto intenzitu a nie sú tak dobre rozpracované.)

https://www.soberrecovery.com/addiction/3-pronged-approach-to-rehab-how-day-treatment-outpatient-and-aftercare-changed-my-life/