Varovné signály recidívy

Recidíva znamená, že alkoholik alebo narkoman začne opäť piť/užívať po určitom období triezvosti. Recidíva môže byť len „drobným“ pošmyknutím, kedy sa dotyčný napije/užije raz a potom sa opäť vráti k triezvosti. No môže byť tiež znakom konca triezvosti, keď sa dotyčný ponorí opäť do svojho návykového užívania. Cieľom triezvosti je zostať čistým od drog či alkoholu. Uzdravovanie začína opäť po recidíve a pokračuje od toho bodu ďalej. Len málo je takých, ktorí zostanú čistí od dátumu, kedy s tým pôvodne prestali, pretože trvalé uzdravovanie znamená, že závislý už viac neužil nijaké drogy či alkohol.

Kedy je najvyššia pravdepodobnosť toho, že závislý zrecidivuje?

Zostať čistým vždy predstavuje výzvu, no sú určité faktory, ktoré naznačujú vyššiu pravdepodobnosť recidívy:

Počiatočné uzdravovanie: Prvé dni a mesiace uzdravovania sú veľmi krehké. Keď má závislý viac skúseností s tým, aké je to byť nadrogovaný/napitý než aké je to byť čistý, je tam vysoké riziko. Okrem toho závislý zápasí s fyzickou aj emocionálnou závislosťou. Z toho dôvodu je dobrým dôvodom ísť sa liečiť preč zo svojho domáceho prostredia. Liečebne poskytujú detoxifikáciu a emocionálnu podporu, kde sa závislý môže naučiť novému správaniu a mechanizmom na zvládanie cravingov (baženia).

Dlhodobá závislosť: Čím dlhšie závislý bral alebo pil, tým ťažšie je prelomiť jeho staré návyky a dospieť k triezvosti. Tu môže existovať vysoké riziko recidívy, pretože závislý je jednoducho navyknutý na euforický stav – jeho život sa okolo toho točil veľmi dlho.

Lieky od bolesti: Užívanie liekov od bolesti môže spôsobiť recidívu. Závislý ich môže potrebovať, keď sa zraní alebo podstúpi operačný zákrok. V tomto prípade je vhodné, aby dodržiaval nižšie uvedené pokyny.

Oslavy: Sociálny tlak na závislého môže viac narastať počas sviatkov, osláv a iných životných udalostí. Môže sa dostať medzi starých priateľov, ktorí stále užívajú či pijú. Nižšie sú uvedené tipy, ako sa v takýchto situáciách vyhnúť rizikám.

Stres: Väčšina závislých pije alebo užíva preto, aby zvládla každodenný stres. Existujú nástroje ako predísť recidíve, keď sa uzdravujúci sa závislý potýka so stresom.

Znaky recidívy

Recidíva nemusí prísť potajomky. Keď si budeš vedomý jej varovných signálov, môže ti to pomôcť monitorovať svoje nálady a pocity skôr, než k nej dôjde.

 • Podráždený, prchký či netrpezlivý postoj
 • Izolácia, nereagovanie na telefonáty či návštevy, vynechávanie plánovaných udalostí
 • Vyhováranie sa na chorobu, absencia v práci či na rodinných akciách, časté zdržiavanie sa doma osamote
 • Strata radosti z každodenného života, depresia, utiahnutie sa od obľúbených aktivít
 • Príliš veľa alebo príliš málo spánku, nedostatok chute do jedla alebo prejedanie sa, neupravený zovňajšok

Ako sa vyhnúť recidíve

Vo vyhľadaní pomoci a podpory môžeš byť proaktívny, aby k recidíve nedošlo.

 • Svoj deň začni zdravým návykom, napríklad raňajkami a čítaním literatúry, ktorá ťa naučí viac o triezvosti
 • Nájdi si sponzora alebo mentora, ktorý ťa môže naučiť ako zvládnuť počiatočné dni triezvosti
 • Nájdi si ľudí, ktorí ťa môžu podporovať, keď budeš myslieť na pitie alebo drogy. Môžu ti pomôcť telefonáty tým, ktorí ťa budú podporovať. Ulož si čísla triezvych priateľov a rodiny.
 • Nájdi si niečo, čím môžeš produktívne vyplniť svoj čas. Môžeš sa zapojiť do dobrovoľníckej činnosti alebo často cvičiť či robiť iné veci, ktoré zvýšia tvoju sebahodnotu a zabránia ti v pokušení piť/užiť.
 • Uvažuj o ústavnej alebo intenzívnej ambulantnej liečbe. Svoj závislý mozog musíš nanovo vytrénovať novým správaním. Stretávaj sa s inými ľuďmi, ktorí sa tiež uzdravujú. To môže byť úžasná pomoc pre dlhodobo a ťažko závislých.
 • Ak potrebuješ lieky proti bolesti, povedz svojmu lekárovi či sestre o svojej závislosti. Nemusia rozumieť tvojej situácii a návykovým tendenciám, preto ich žiadaj, aby boli lieky obmedzené na čo najkratšie časové obdobie. Rozmýšľaj, či by nebolo vhodné požiadať priateľa či člena rodiny, aby ti lieky dávkoval podľa predpisu. 
 • Dávaj pozor na oslavy. Keď budeš na svadbe, večierku či inej akcii, ako zvládneš podávaný alkohol či drogy? Urob si plán a stratégiu, ako môžeš z danej situácie uniknúť.
 • Svoj stres zvládaj produktívne a zdravo. Nauč sa o tom čo najviac. Nauč sa meditovať. Zatelefonuj svojmu sponzorovi alebo dobrému priateľovi.

Zostať triezvym je ťažké. Nie je to niečo, čo sa stane automaticky, keď sa závislý rozhodne prestať užívať. Je to zápas, ktorý je niekedy ťažší, inokedy ľahší. Keď čelíš ťažkým situáciám, choď na stretnutie podpornej skupiny, zavolaj sponzorovi alebo triezvym priateľom a rodine a nájdi si zdravé aktivity, pri ktorých nebudeš myslieť na drogy a alkohol. Keď sa budeš učiť žiť triezvo, nájdeš nástroje, ktoré ti v tom budú pomáhať. Maj ich poruke a používaj ich často. No pamätaj, že k recidíve môže dôjsť. Keď si to budeš uvedomovať, môže ti to pomôcť zvládnuť určité spúšťače, keď príde pokušenie. A ak by sa stalo, že zrecidivuješ, nie je to koniec sveta. Triezvosť je cesta a môžeš začať odznova.

https://www.soberrecovery.com/addiction/relapse-warning-signs/