Zvládanie hnevu počas uzdravovania sa zo závislosti

Uzdravovanie sa zo závislosti takmer vždy zahŕňa zvládanie hnevu. Hnev môže byť nasmerovaný na seba, na konkrétnych ľudí, na menej konkrétne veci (právne záležitosti) alebo na spoločnosť ako celok. Bez toho, aby sa človek naučil ako spracovávať hnev konštruktívnym spôsobom, sa závislý nemôže posúvať smerom k uzdravovaniu. Snáď ten najväčší dôvod, prečo sa počas uzdravovania zo závislostí musí hnev riešiť je to, že je silne previazaný s recidívou. Bez ohľadu na tom, či hnev zadržiavaš vo svojom vnútri alebo ním útočíš na iných, ak sa primerane nerieši, na ceste k uzdravovaniu môže vytvárať množstvo prekážok. Nespracovaný hnev môže vyústiť do ďalších problémov so zákonom, do závažnejších zdravotných problémov a do všeobecného spomalenia procesu uzdravovania sa zo závislosti.

Hnev je často zakorenený v strachu a bolesti

Je dôležité povedať, že hnev je normálna ľudská reakcia, no nemôže byť zdeformovaný a nesprávne namierený, spôsobujúc tým problémy tebe a ľuďom dookola. Strach a bolesť sú často dvojité korene problematického hnevu. Strach a bolesť môžu byť fyzické, psychické alebo obojaké. Môžeš sa báť niečoho alebo niekoho, no typicky je väčším strachom to, že človek stratí svoju tvár, bude sa zdať druhým smiešny alebo bude opustený. Podobne bolesť môže zahŕňať fyzickú bolesť, no často zahŕňa práve emocionálnu bolesť, ktorá je výsledkom straty, pocitov neférovosti alebo slov či činov niekoho iného. Pochopiť skutočné príčiny hnevu je prvým krokom k tomu, aby boli spracované konštruktívne.

Fyziologická reakcia na hnev

Tvoje telo reaguje na hnev fyzicky uvoľňovaním prívalu hormónov zvaných katecholamíny a produkovaním krátkodobého návalu energie. Okrem toho sa podnecuje aj adrenokortikálny systém, čo vyúsťuje do pocitov podráždenosti, ktoré môžu trvať celé hodiny alebo dni. Konanie v hneve zvyšuje krvný tlak, srdcové tempo a vyúsťuje do vysokej tvorby adrenalínu.

Potláčať hnev nie je to isté ako ho efektívne zvládať, pretože potláčanie často vyúsťuje aj do fyzických príznakov ako je svalové napätie a bolesť hlavy, krku či chrbta. Naučiť sa, ako primerane reagovať na pocity hnevu, môže znížiť tieto príznaky a pomôcť dotyčnému kontrolovať svoj hnev bez toho, aby ho potláčal.

Rozpoznanie spúšťačov hnevu

Naučiť sa efektívne zvládať hnev ako súčasť uzdravovania sa zo závislosti zahŕňa naučiť sa rozpoznávať ľudí a situácie, ktoré spúšťajú hnevlivú reakciu. Niektorí terapeuti vedú svojich klientov k zapisovaniu zoznamu vecí, ktoré spúšťajú hnev, vrátane rodinných situácií, pracovných situácií, situácií s priateľmi, vecí, ktoré sa dejú počas stretnutí podpornej skupiny a vecí, ktoré sa dejú v spoločnosti cudzích ľudí. Identifikovať, prečo tieto veci spúšťajú hnev, je tiež dôležité. Napr. človek sa môže nahnevať kvôli perfekcionizmu, pocitu, že nie je milovaný, pocitu, že ho niekto využíva, pocitu nepochopenia, pocitom bezmocnosti, ďalej kvôli kritike, vyčerpaniu, pocitom, že s ním nejednajú férovo.

Zvládanie hnevu: Zručnosť, ktorá sa dá naučiť

Vedieť, čo hnev spúšťa a prečo sa to deje, je základom preto, aby sa človek naučil zvládať svoj hnev efektívne. Pochopiť, kedy hnev spôsobuje fyzické príznaky, napr. zrýchlenú činnosť srdca, ti môže pomôcť prerušiť túto reakciu tým, že sa zameriaš na dýchanie, pôjdeš na prechádzku alebo si iným spôsobom dopraješ pauzu od danej situácie. Ďalšie techniky, ktoré môžeš úspešne uplatňovať pri zvládaní hnevu, zahŕňajú: naučenú relaxáciu, humor, rozptýlenie, cvičenie, spojenie s prírodou, pozitívnu sebavravu, písanie denníka, požiadanie o pomoc.

 

Uzdravovanie sa zo závislosti a hnev sú často rozpačití partneri, no neznamená to, že by bolo uzdravovanie nemožné. Prerušenie hnevlivej reakcie po jej včasnom rozpoznaní ti môže pomôcť zvládnuť pocity hnevu skôr, než vyústia do neprimeraných krokov. Naučiť sa zvládať hnev nie je to isté ako naučiť sa ho potláčať. Potláčanie hnevu je v konečnom dôsledku kontraproduktívne a môže vyústiť do toho, že bude narastať napätie, po ktorom bude nasledovať výbuch a ten niekedy vedie k recidíve.

Najlepšie zdroje pre uzdravovanie sa zo závislosti zohľadňujú celého človeka vrátane jeho problémov s hnevom a liečbu prispôsobujú na metodické zvládanie týchto problémov. Efektívna liečba hnev neignoruje ani ho neodmieta, no pomáha pochopiť ho a naučiť sa ho zvládať konštruktívnymi a efektívnymi spôsobmi.

https://www.therecoveryvillage.com/recovery-blog/coping-anger-addiction-recovery/#gref