Závislosť a nízka sebaúcta

To, ako ľudia vnímajú sami seba, má dopad na to, ako prežívajú svoj život. Tí, ktorí majú nízku sebaúctu, majú problém s nachádzaním úspechov a šťastia a to najmä preto, lebo majú pocit, že si nezaslúžia tešiť sa z týchto vecí. Ich nedostatočná sebaúcta ovplyvňuje každú oblasť ich života, najmä ich vzťahy s druhými. Mnohí z tých, čo majú tento problém, zneužívajú látky, pretože im to poskytuje dočasné riešenie ich problémov. No užívanie alkoholu a drog ako únik pred svojimi pocitmi vedie len k ďalšej mizérii a závislosti.

Definícia sebaúcty

Sebaúcta je výraz, ktorý sa používa v psychológii na opísanie toho, ako ľudia hodnotia seba vo vzťahu k vlastnej sebahodnote. Dá sa opísať ako istota a spokojnosť, ktoré má dotyčný s vlastným životom. Výrazy sebaúcta a sebahodnota sa zvyknú používať zameniteľne, hoci pocity sebaúcty zvyknú byť viac premenlivé než je to pri sebahodnote.

Príčiny nízkej sebaúcty

Tu je niekoľko z najbežnejších príčin nízkej sebaúcty:

 • Ak ľudia trpeli v dôsledku akéhokoľvek typu zneužívania v detstve, môže to výrazne ovplyvniť spôsob, akým sami seba vnímajú. Deťom chýba poznanie a potrebný vhľad, aby dokázali danú situáciu pochopiť a preto za zneužívanie obviňujú seba. Tento pocit, že niečo s nimi nie je v poriadku, sa ich drží až do dospelosti. Či ide o fyzické, duševné alebo sexuálne zneužívanie, všetky tri majú trvalý dopad na vnímanie sebahodnoty.
 • Ak rodičia zlyhajú v tom, že nedokážu v dieťati vyvolať pocit, že je cenné a dôležité, môže to neskôr viesť k nízkej sebaúcte. Často nie je problém v tom, čo rodičia povedali, ale v tom, čo nepovedali. Deti sú veľmi citlivé na svoje okolie a potrebujú starostlivosť v oblasti výchovy. Ak majú mladí ľudia pocit, že zlyhali v tom, že nenapĺňajú očakávania svojich rodičov, môže to znamenať, že bude pre nich ťažké vážiť si samých seba.
 • Keď sú ľudia v detstve príliš kritizovaní, môže to na nich zanechať duševné jazvy. Keď im bude stále hovorené, že vo všetkom zlyhávajú, že nič nedokážu, začnú tomu veriť.
 • To, ako sa k ľuďom správajú ich rovesníci, je pre ich sebaúctu tiež dôležité. Jedna z najdôležitejších funkcií rovesníckej skupiny je spätná väzba v súvislosti so správaním. Neustála negatívna spätná väzba môže mať na človeka silný dopad.
 • Keď je človek obeťou rasizmu alebo predsudkov, tiež to obyčajne zmení spôsob, akým sa dotyčný na seba pozerá.
 • Tí jednotlivci, ktorí majú problém so svojím fyzickým vzhľadom, si môžu ľahko rozvinúť pocity nízkej sebahodnoty. V modernom svete sa príliš veľký dôraz kladie na fyzickú krásu a za túto posadnutosť sú z veľkej miery zodpovedné médiá. Pocit neatraktívnosti bude viesť k nízkej sebaúcte.
 • Keď má človek pocit, že nikam naozaj nezapadá, zmení to jeho pohľad na seba. Tento nedostatok prepojenia s inými je bežný medzi ľuďmi, ktorí riešia otázky súvisiace so sebaúctou.

Dopad nízkej sebaúcty

Ľudia s nízkou sebaúctou môžu prežívať mnohé z nasledujúcich problémov:

 • Keď si človek sám seba neváži, zanedbáva starostlivosť o seba. Zdá sa mu nezmyselné venovať veľa úsilia starostlivosti o svoje telo a myseľ. Znamená to, že je oveľa pravdepodobnejšie, že bude trpieť v dôsledku zlého fyzického a duševného zdravia. Nízka sebaúcta môže viesť k predčasnej smrti.
 • Keď človek neverí sám sebe, ohraničí to jeho potenciál. Dotyčný nemusí mať ochotu vkladať potrebné úsilie do dosahovania svojich snov, pretože neverí, že to prinesie výsledky. Takíto ľudia môžu byť presvedčení, že priemernosť je všetko, čo si zaslúžia.
 • U jednotlivcov s nízkou sebaúctou je oveľa vyššia pravdepodobnosť, že sa obrátia k alkoholu alebo drogám ako k prostriedkom úniku pred svojimi problémami.
 • Ľudia s nízkou sebaúctou často skončia v zneužívajúcich vzťahoch. Je to preto, lebo môžu mať pocit, že takéto vzťahy sú všetko, čo si zaslúžia.
 • Keď si ľudia seba dostatočne nevážia, je viac pravdepodobné, že podľahnú tlaku rovesníkov. Mnohí jednotlivci, ktorí končia v nebezpečných kultoch, trpia kvôli nízkej sebaúcte.
 • Pre takýchto jednotlivcov môže byť ťažké dôverovať iným. Môžu byť presvedčení, že každý, kto sa im snaží pomôcť, to nerobí len tak. Takisto prechádzajú do opačného extrému, kedy príliš dôverujú jednotlivcom, ktorí si to nezaslúžia.
 • Takíto jednotlivci sú vo vzťahoch veľmi neistí. Ak si nevážia seba, bude pre nich ťažké veriť tomu, že si ich vážia druhí.

Symptómy nízkej sebaúcty

Keď ľudia trpia kvôli nízkej sebaúcte, bude to obyčajne zrejmé v ich správaní. Tu je niekoľko symptómov nízkej sebaúcty:

 • Takíto jednotlivci žijú v strachu zo zmeny a neistoty. Nie sú ochotní zobrať na seba riziká, ktoré sú potrebné pre nachádzanie úspešnosti v živote.
 • Obyčajne predpokladajú, že druhí o nich zmýšľajú zle. Často pre takýto predpoklad nie sú žiadne dôkazy.
 • Ľudia s nízkym sebavedomím majú tendenciu vidieť všetko čierno-bielo. Veci sú buď správne alebo nesprávne. Tento typ myslenia je problematický, pretože v živote existuje veľmi veľa šedých miest. Takýto strnulý spôsob myslenia vedie k ignorácii, netolerancii a pocitom nešťastia.
 • Takíto jednotlivci sa vždy zhadzujú. Trocha humorného podcenenia môže byť očarujúce, no niektorí ľudia nedokážu o sebe povedať nič dobré.
 • Keď majú ľudia nízku sebaúctu, majú sklony vždy byť podozrievaví voči motívom druhých.
 • Vysoké očakávania od druhých môžu byť nasledované sklamaním, keď sa zdá, že ich nechali „na holičkách“. Často sa môže javiť, že ľudia s nízkou sebaúctou očakávajú príliš veľa od iných, kým od seba čakajú len veľmi málo.
 • Nízka sebaúcta vedie k žiarlivosti vo vzťahoch.
 • Ľudia v tejto kategórii môžu niečo dosiahnuť, no aj tak sa nebudú cítiť spokojne.
 • Je pre nich ťažké zvládať komplimenty a budú pochybovať o úprimnosti tých, ktorí ich vyslovia.
 • Títo jednotlivci sú často príliš núdzni a to môže do ich vzťahov prinášať veľký tlak. Takisto majú tendenciu vyberať si partnerov, ktorí sú pre nich nevhodní.

Závislosť a nízka sebaúcta

Nízka sebaúcta je jednou z charakteristík návykovej osobnosti. Keď ľudia začnú užívať alkohol alebo drogy, zvýši to ich sebavedomie. Začnú sa menej trápiť kvôli tomu, čo si o nich myslia druhí. Dotyčný sa začne spoliehať na tieto látky, aby dokázal zvládať život. Závislosť znamená, že život dotyčného sa začne rozpadávať, keď ich sebaúcta dosiahne najnižší bod. Anonymní alkoholici túto situáciu opisujú slovami: „Alkohol mi dal krídla, no potom mi vzal oblohu“. Nedostatok sebahodnoty môže ľudí držať v pasci závislosti.

Zneužívanie látok u neplnoletých a nízka sebaúcta

U detí s nízkou sebaúctou je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že budú zneužívať alkohol alebo drogy. Je tiež oveľa pravdepodobnejšie, že podľahnú tlaku rovesníkov, keď ich kamaráti začnú s týmito látkami experimentovať. Predstava úniku bude pre nich tiež oveľa príťažlivejšia, pretože to znamená, že sa dostanú preč od toho, kto sú. U týchto jednotlivcov, ktorí užívajú alkohol alebo drogy v mladom veku, bude oveľa väčšie riziko, že sa u nich neskôr rozvinie závislosť.

Ako si zvýšiť sebaúctu

Toto sú niektoré veci, ktoré môžu ľudia robiť preto, aby si zlepšili svoju sebaúctu.

 • Týmto ľuďom môže pomôcť, ak si začnú viac uvedomovať svoje vnútorné myšlienky. Často je skutočným zdrojom problému vnútorná vrava. Praktiky, ako je vedomá meditácia, môžu umožniť ľuďom vidieť, ako sú nastavené ich vzorce myslenia. Keď je raz problém identifikovaný, stáva sa oveľa ľahšie riešiť ho. Láskyplná meditácia je tiež úžasný spôsob ako zvýšiť sebaúctu.
 • Je nevyhnutné, aby sa ľudia naučili vzdorovať svojmu chybnému mysleniu. Napr. ak sa rozhodnú, že ich niekto druhý nemá rád, potrebujú objektívne preskúmať dôkazy. Ak človek nemá schopnosť čítať myšlienky druhého, nie je možné, aby vedel, čo si ten druhý myslí. Nedáva zmysel vždy predpokladať, že tí druhí si myslia to najhoršie.
 • Pomáhať druhým je úžasný spôsob ako budovať sebaúctu. Dotyčný sa cíti užitočne a tiež to znamená, že trávi menej času posudzovaním seba.
 • Je možné, aby ľudia nahradili svoje negatívne myšlienkové vzorce pozitívnejšími spôsobmi riešenia záležitostí tohto sveta. Môžu to robiť tým, že si budú písať denník vďačnosti alebo sa zámerne sústredia na pozitívne veci v živote. Ľudia si potrebujú klásť otázky v súvislosti s akýmikoľvek výrokmi typu „mal by som“, ktoré im prídu na myseľ. Je to obyčajne len spôsob, aby sa cítili vinní za veci, ktoré nerobia.
 • Keď sa naučia akceptovať tých druhých ako omylných, uľahčí im to prijať aj svoje vlastné limity. Nikto nie je dokonalý.

http://alcoholrehab.com/addiction-articles/addiction-and-low-self-esteem/

Nízka sebaúcta a zneužívanie drog – Aká je medzi nimi spojitosť?

Často chce veľa ľudí lepšie pochopiť, aké sú príčiny zneužívania drog. Keď sa pozrieme mimo fyzickú oblasť, kde k závislosti vedie zvýšená tolerancia, človek si môže klásť otázku: Čo je prvotnou príčinou toho, že sa človek obracia k drogám?

Odpoveď na túto otázku môže byť u každého rôzna. No jedna odpoveď, na ktorej sa zhodli mnohí odborníci, je nízka sebaúcta, sebavedomie. Sebaúcta je definovaná ako dôvera vo vlastné schopnosti. Tento typ sebaúcty zohráva podstatnú úlohu v tom, či človek bude zneužívať drogy, čo následne znamená, že liečebný program drogovej závislosti funguje tak, aby bojoval a zlepšil faktory, ktoré ovplyvňujú nízku sebaúctu.

Keď má človek nízku sebaúctu, môže byť viac ovplyvňovaný vonkajším svetom a z toho vychádzajúcimi činmi. Napr. človek s nízkou sebaúctou môže mať problémy s prekonávaním negatívnych myšlienok či pocitov a preto sa obracia k vonkajším skúsenostiam či aktivitám, aby zmenil tieto negatívne myšlienky na pozitívne. Drogy môžu byť jednou z vonkajších aktivít, ku ktorým sa dotyčný v negatívnej situácii alebo rozpoložení obracia.

Centrum duševného zdravia a poradenstva na Texaskej univerzite uvádza, že nízke sebavedomie môže viesť k nedostatočnému rozvoju a/alebo sklonom ku konzumácii drog alebo alkoholu. Toto je len jeden príklad z mnohých štúdií, ktoré objavili určité spojenie medzi nízkou sebaúctou a zneužívaním drog.

Je však dôležité pochopiť, že v mnohých prípadoch neexistuje priame spojenie medzi nízkou sebaúctou a závislosťou. Pri zneužívaní drog môžu zohrávať úlohu mnohé iné faktory, napr. rodinná anamnéza, iné duševné či behaviorálne poruchy atď.

„Aby sme pochopili spojenie medzi nízkou sebaúctou a zneužívaním drog, musíme porozumieť tomu, že nízka sebaúcta je symptómom mnohých rôznych stavov“, povedal Dr. Navjot Bedi, riaditeľ Talbott Recovery. „Nízka sebaúcta často sprevádza ničivé účinky a dôsledky závislosti.“

Je to takmer akoby spojenie medzi nízkou sebaúctou a závislosťou nebolo len spojením – je to cyklus.

„Samotná závislosť ovplyvňuje sebaúctu, pretože porucha užívania látok je jedinečne odľudšťujúci stav sám o sebe“, povedal Dr. Bedi. „Závislý nakoniec robí veci, ktoré by sa mu predtým zdali nepredstaviteľné a ktoré sú v rozpore s jeho kľúčovými hodnotami.“

Zlepšenie sebaúcty prostredníctvom liečby drogovej závislosti

Dáva zmysel, že zlepšenie sebaúcty má pozitívny dopad na človeka, ktorý sa uzdravuje zo závislosti. Keďže nízka sebaúcta môže byť prispievajúcim faktorom v prípadoch drogového zneužívania, vyriešenie jednej z príčin môže byť nápomocné. V skutočnosti je veľa liečebných programov zostavených tak, aby riešili niektoré zo stavov a porúch, ktoré ovplyvňujú sebaúctu, ako je depresia, úzkosť a iné poruchy nálad.

„Zlepšenie sebaúcty si vyžaduje riešenie všetkých vyššie opísaných okruhov“, povedal Dr. Bedi. „Zotavovanie zo závislosti a 12-krokový program vyzývajú k osobnému premýšľaniu a rastu a tiež k zmenám v správaní. Toto priamo vyúsťuje do zlepšenia sebaúcty, keďže dotyčný je utvrdzovaný a oceňovaný za zmeny, ktoré dosiahol v živote a vo vzťahu s druhými.“

Zneužívanie drog a iné závislosti sú spôsobené rôznymi faktormi a okolnosťami – nie len jedným. Zlepšenie sebaúcty môže pomôcť bojovať s mnohými z najbežnejších príčin drogovej závislosti, no malo by sa to robiť ako súčasť širšieho liečebného programu ako sú tie, ktoré ponúka Talbott Recovery.

https://talbottcampus.com/low-self-esteem-drug-abuse-whats-connection/