Vyhľadávanie drog a cravingy: Účinok závislosti na mozgové centrum odmeny

A. TOM HORVATH, PH.D., ABPP, KAUSHIK MISRA, PH.D., AMY K. EPNER, PH.D., AND GALEN MORGAN COOPER, PH.D.

Mozog sa vyvíjal spôsobom, ktorý zabezpečuje naše prežitie. Naše mozgové centrum odmeny je súčasťou tohto systému prežitia. Keď sme hladní, prežívame naliehavú potrebu jesť a vo všeobecnosti máme silnú túžbu po sexe. Mozgový systém odmeny odmieňa jedlo a sex, pretože tieto dve veci zaisťujú naše prežitie. Nanešťastie zneužívané drogy fungujú presne v rámci týchto systémov odmeňovania, čo vedie ľudí k tomu, aby zažívali naliehavú potrebu či silnú túžbu po drogách a návykových aktivitách.

Mozgový systém odmeňovania zaisťuje prežitie nášho druhu. Jedlo, voda a sex tento systém aktivujú. Keď je toto centrum aktivované, uvoľňuje dopamín, ktorý vytvára príjemné pocity a preto je veľmi pravdepodobné, že toto správanie, ktoré je nevyhnutné pre prežitie, budeme opakovať. Je to preto, lebo dopamín nás odmenil príjemným pocitom.

Z evolučného hľadiska je veľmi užitočné mať systém odmeňovania, ktorý takto funguje. Napr. si predstavme, že nemáme dostatok jedla a tak sa túlam, aby som ho našiel. Keď sa k nemu konečne dostanem a začnem ho jesť, spustí to môj systém odmeňovania. Tento príjemný pocit (dopamínová „odmena“) sa začne spájať so správaním, ktoré viedlo k tomuto jedlu. To spôsobuje, že toto správanie chcem opakovať. Okrem toho je tento systém odmeňovania úzko zviazaný s emocionálnymi a subjektívnymi spomienkami. Ak som bol úspešný a našiel som jedlo na konkrétnom mieste, v budúcnosti ho asi budem hľadať v tej istej lokalite. Systém odmeňovania zvyšuje pravdepodobnosť, že budem pri nachádzaní jedla úspešný. Je to preto, lebo chemické látky v mozgu ma odmieňajú týmto príjemným pocitom. Takisto mi to pomáha pamätať si, ako a kde sa tento príjemný pocit objavil.

Nanešťastie ten istý systém odmeňovania, ktorý zaisťuje naše prežitie, takisto odmeňuje užívanie drog. Návykové látky a aktivity spúšťajú uvoľňovanie dopamínu. Dopamín nás odmeňuje príjemným pocitom, čo slúži ako motivácia k opakovaniu tohto škodlivého správania. Vieme, že závislí ľudia urobia čokoľvek preto, aby sa dostali k svojej droge. Podobne pokračujú vo svojej závislosti aj napriek škodám, ktoré spôsobujú sebe a svojim blízkym. Tieto charakteristické návykové druhy správania vychádzajú z príjemných pocitov a centra odmeňovania v mozgu.

Teraz máme základné chápanie účelu a fungovania systému odmeňovania v mozgu. Pozrime sa na to trocha bližšie. Okruh, ktorý je najviac spojený s príjemnými pocitmi a odmenou, je „mesolimbický“, ktorý je lokalizovaný v mozgovom kmeni. Táto oblasť mozgu sa primárne týka základného prežitia. V tomto mesolimbickom okruhu je oblasť zvaná VTA, ktorá prečnieva do systému odmeňovania (nucleus accumbens). Neurotransmiter, ktorý sa najviac spája s mesolimbickým systémom, je dopamín. Mnohí ľudia považujú dopamín za hnaciu silu za snahou človeka o pôžitok. Uvoľňovanie dopamínu vyvoláva príjemný pocit a motivuje nás k opakovaniu správania či aktivít, ktoré podnecuje toto uvoľňovanie. Účelom tohto systému bolo podporiť prežitie odmieňajúcim správaním ako je jedenie a rozmnožovanie. Všetky návykové drogy a aktivity uvoľňujú rôzne množstvo dopamínu do centra odmeňovania, no stimulujúce drogy ho uvoľňujú najviac. Patrí medzi ne napr. kokaín a metamfetamín. Pri drogách, ako je alkohol či heroín, je zapojený aj vlastný opiátový systém mozgu (endorfíny). Hoci rôzne závislosti majú na centrum odmeňovania rôzne účinky, všetky aktivujú systém odmeňovania. Toto nás následne motivuje k opakovaniu tohto správania, hoci môže byť škodlivé. Kvôli jednoduchosti sme o konceptoch odmeny, pôžitku a cravingu diskutovali spolu, no existuje rozdiel medzi vyhľadávaním pôžitku a vyhľadávaním drog. Vyhľadávanie pôžitku sa týka príjemného, odmieňajúceho aspektu závislosti. Vyhľadávanie drog súvisí s aspektom cravingu. Opiát (endorfín), GABA alebo glutamatergický systém môžu viac súvisieť s aspektom vyhľadávania pôžitku pri závislosti.

Vyhľadávanie pôžitku a drog (cravingy) spolu súvisia, no napriek tomu sú odlišné. Výskumy naznačujú, že prirodzené odmeny (jedlo, voda, sex) typicky časom znižujú svoj vplyv na systém odmeňovania. Keď sa určité správanie vyskytuje častejšie, v dôsledku toho má hladina dopamínu sklon znižovať sa. Psychológovia to nazývajú habituácia. Dáva to zmysel. Keď som zjedol dostatok jedla, už nepotrebujem byť odmeňovaný za to, že toho zjem viac. Potom by som jedol príliš veľa alebo príliš veľa jedného druhu jedla. Ináč by sa to dalo vyjadriť tak, že nové veci majú vplyv na uvoľňovanie dopamínu. Keď novota vyprchá, znižuje sa uvoľňovanie dopamínu; t. j. dochádza k habituácii.

Habituácia a výsledné znižovanie dopamínu vysvetľuje, prečo užívatelia drog obyčajne časom zvyšujú svoju „dávku“. Keď si telo zvyká na určitú dávku drogy, dopamín sa znižuje. Preto pre dosiahnutie rovnako príjemného účinku sa musí zvýšiť dávka. Závislí od aktivít zvyšujú frekvenciu alebo intenzitu danej aktivity. Odborníci na závislosť to nazývajú tolerancia. Tolerancia môže následne viesť k zvýšeniu cravingov po droge alebo aktivite, čo ďalej poháňa proces závislosti. Keď začne tolerancia, silné cravingy postupne nahradia vyhľadávanie pôžitku. Toto podnecuje charakteristické vyhľadávanie drog spojené so závislosťou. V protiklade k vyhľadávaniu pôžitku cravingy predstavujú snahu vyhýbať sa alebo sa zbaviť nepríjemných príznakov. Jednoduchšie povedané, snaha o príjemné pocity charakterizuje počiatočné štádiá závislosti. Snahy o vyhýbanie sa nepríjemným pocitom charakterizujú neskoršie štádiá závislosti. O cravingoch podrobnejšie diskutujeme v nasledujúcej časti.

https://www.mentalhelp.net/articles/drug-seeking-and-cravings-addictions-effect-on-the-brain-s-reward-system/