Závislosť a iné psychické poruchy

A. TOM HORVATH, PH.D., ABPP, KAUSHIK MISRA, PH.D., AMY K. EPNER, PH.D., AND GALEN MORGAN COOPER, PH.D

Pri vytváraní závislosti môžu zohrávať rolu aj psychické problémy. Niekedy tieto problémy závislosť predchádzali a závislosť slúžila ako nástroj na prežitie. Inokedy sa rozvinuli po vzniku závislosti.

Bez ohľadu na to, prečo sa tieto problémy objavili, sa ľudia musia naučiť adresovať ich, v opačnom prípade je riziko recidívy pomerne vysoké. Niekedy tieto rôzne problémy a ťažkosti ukazujú na skrytú, neidentifikovanú psychickú poruchu. V skutočnosti sa závislosť a iné psychické poruchy objavujú spoločne s pomerne udivujúcou frekvenciou. V tomto kontexte môže závislosť predstavovať pokus uľaviť si od príznakov iných psychických porúch. Odborníci na závislosť to často nazývajú samoliečba. Ak tieto skryté poruchy nie sú rozpoznané a liečené spolu so závislosťou, riziko recidívy zostáva pomerne vysoké.

o Úzkosť (čo zahŕňa aj traumu): 25% závislých od alkoholu a 40% závislých od drog má takisto diagnostikovanú úzkosť (Grant, Hasin, Stinson, Dawson, et al., 2005).
o Poruchy nálad (ktoré zahŕňajú depresiu a bipolárnu poruchu): 25% závislých od alkoholu a 50% závislých od drog má diagnostikované aj poruchy nálad (Grant, et al.
2005).
o Porucha osobnosti: 50% závislých od alkoholu a 70% závislých od drog má diagnostikovanú aj poruchu osobnosti (Grant, et al., 2005).
o ADHD: 15-25% dospelých s poruchami užívania alkoholu a drog majú aj ADHD (Wilens, 2006).

https://www.mentalhelp.net/articles/addiction-and-other-psychological-disorders-info/