Závislosť a osobná zodpovednosť: Fundamentálny konflikt

A. TOM HORVATH, PH.D., ABPP, KAUSHIK MISRA, PH.D., AMY K. EPNER, PH.D., AND GALEN MORGAN COOPER, PH.D.

Už sme vysvetľovali, že nám chýba istota, čo sa týka presnej príčiny závislosti, z čoho zároveň vyplývajú nezhody v súvislosti s najefektívnejším prístupom k liečbe. No naša diskusia o príčinách závislosti by nebola úplná bez diskusie o osobnej zodpovednosti. Táto otázka osobnej zodpovednosti vedie k veľkej polemike o závislostiach. Otázka osobnej zodpovednosti nie je jedinečná iba pri návykových poruchách. Podobným ťažkostiam čelia ľudia, u ktorých sa rozvinula hypertenzia a srdcové choroby v dôsledku obezity. Taktiež to platí u pacientov s rakovinou, ktorí fajčia. To, čo majú spoločné, je tá časť choroby, ktorá súvisí s ich životným štýlom – veci, nad ktorými máme kontrolu. Iné časti týchto chorôb súvisia s genetikou – s vecami, ktoré pod kontrolou nemáme. Toto vytvára problém, týkajúci sa osobnej zodpovednosti. Kto tento problém zapríčinil? Kto by ho mal napraviť?

Brickman a jeho kolegovania (1982) predložili užitočnú analýzu osobnej zodpovednosti, ktorá ukazuje dve základné otázky:
• Kto je zodpovedný za vytvorenie problému?
• Kto je zodpovedný za jeho vyriešenie?

Tieto dve otázky so sebou prinášajú štyri možnosti v súvislosti so zodpovednosťou za osobné problémy:
• Morálny model: Ľudia sú zodpovední za vytváranie a riešenie svojich vlastných problémov.
• Medicínsky model: Ľudia nie sú zodpovední za vytvorenie či riešenie svojich vlastných problémov.
• Osvietenecký model: Ľudia sú zodpovední za vytvorenie svojich problémov, ale nie za ich riešenie.
• Kompenzačný model: Ľudia sú zodpovední za riešenie svojich problémov, ale nie za ich vytvorenie.

Nižšie uvedený súpis tieto štyri možnosti sumarizuje:
(Diskusia o mieste kontroly je v nasledujúcej časti.)

Morálny model:
• „Som zodpovedný za vytvorenie problému aj za jeho vyriešenie.“
• Čo potrebujem, aby som ho vyriešil? Správnu motiváciu.
• Niekto môže povedať: „Je to tvoja vina, preto ti nepomôžem. Musíš to vyriešiť sám.“
• Extrémne prehnaná verzia tohto modelu: Falošné a pokrivené myslenie typu: „Všetko, čo sa mi stane, je moja vina.“ ALEBO „Dokážem vyriešiť všetky svoje problémy, nepotrebujem nikoho.“
• Zdravá aplikácia uzdravovania: „Ja som sa rozhodol, že budem piť a teraz sa rozhodujem, že s tým prestanem.“

Medicínsky model:
• „Nie som zodpovedný za vytvorenie problému ani za jeho vyriešenie.“
• Čo potrebujem, aby som ho vyriešil? Liečbu, odborníkov.
• Niekto môže povedať: „Si chorý. Potrebuješ pomoc.“
• Extrémne prehnaná verzia tohto modelu: Bezmocnosť a úplná závislosť od iných.
• Zdravá aplikácia uzdravovania: „Neplánoval som, že budem mať tieto problémy a netuším, ako sa ich zbaviť. Mal by som dodržiavať rady a odporúčania odborníkov, ktorí sa mi snažia pomôcť.“

Osvietenecký model:
• „Som zodpovedný za vytvorenie problému, ale nie som zodpovedný za jeho vyriešenie.“
• Čo potrebujem, aby som ho vyriešil? Sebadisciplínu.
• Niekto môže povedať: „Je jasné, že nerozumieš pravej podstate tvojich problémov, takže ti to vysvetlím.“
• Extrémne prehnaná verzia tohto modelu: Stav ochromenia a neefektívnosti kvôli extrémnej vine a sebanenávisti; úplné podriadenie sa autorite; slepé nasledovanie iných.
• Zdravá aplikácia uzdravovania: „Keď sa pozerám späť, vidím, ako som si spôsobil svoju závislosť a poučil som sa zo svojich chýb. Teraz budem nasledovať vedenie a smerovanie väčšej autority, ktorá mi môže ukázať, ako svoj život zmeniť (úplne, ak to bude nevyhnutné).“

Kompenzačný model:
• „Nie som zodpovedný za vytvorenie problému, ale som zodpovedný za jeho vyriešenie.“
• Čo potrebujem, aby som ho vyriešil? Poznatky, zručnosti.
• Niekto môže povedať: „Rešpektujem tvoje úsilie. Ak budeš potrebovať pomoc, daj mi vedieť.“
• Extrémne prehnaná verzia tohto modelu: Zlyhanie v rozpoznaní svojich možností, grandióznosť, tvrdohlavé odmietanie každej pomoci.
• Zdravá aplikácia uzdravovania: „Prial by som si, aby som tieto problémy nemal. No keďže ich mám, idem zistiť, ako ich vyriešiť. Ak budem potrebovať pomoc, požiadam o ňu.“

https://www.mentalhelp.net/articles/addiction-and-personal-responsibility-a-fundamental-conflict/