Závislosť, izolácia a cyklus osamelosti

Závislosť je choroba, keď sa človek cíti najviac osamelý

Niekedy majú naše vlastné myšlienky najostrejší jazyk. Je ťažké dostať sa do svojej vlastnej hlavy: je to miesto, kde nie sú žiadne limity pre kruté slová a pochybnosti. Je to miesto, z ktorého sa dá ťažko uniknúť – najmä keď je prítomná aj závislosť.

Izolácia a osamelosť majú premáhajúci účinok na drogovú a alkoholovú závislosť. Štúdie ukazujú, že tí z nás, ktorí sa cítia viac spoločensky izolovaní, vo všeobecnosti sa viac stretávajú s problémami duševného zdravia a látkového zneužívania. Platí aj opak: Závislosť od drog a alkoholu nemusí byť len dopadom izolácie, ale aj jej príčinou.

Veľa ľudí sa obracia k látkam preto, lebo sa cíti osamelo – a veľa ľudí je osamelých, lebo sú od látok závislí.

Závislosť vo svojej podstate izoluje ľudí

Ľudia, ktorí aktívne užívajú látky, aby zvládali depresiu, úzkosť a stresové situácie, používajú drogy a alkohol, aby sa vyhli svojim pocitom – a aj realite. Žijú v strachu, popieraní a vine. Pretože uviazli v týchto premáhajúcich emóciách, je zrejmé, prečo ľudia závislí od drog a alkoholu často svoje strachy zakrývajú hnevom, verbálne a emocionálne zneužívajúcim správaním a falošnou odvahou.

Už ste asi počuli výrok: Zranení ľudia zraňujú

Ľudia zápasiaci so závislosťou sú zranení – a v dôsledku toho zraňujú tých okolo seba.

Ako choroba závislosti napreduje, veľa ľudí stráca priateľov a ničí si vzťahy s rodinou, čo ich zanecháva osamelých – fyzicky, duševne a dokonca duchovne.

Keď si osamelý, môžeš stratiť nádej

Realita izolácie a osamelosti v závislosti môže v ľuďoch zanechať tieto pocity:

  • Pocit neschopnosti nadviazať s kýmkoľvek spojenie – fyzicky alebo emocionálne

  • Pocit odpojenosti od iných

  • Pocit smútku, že nie je nikto, kto by so mnou hovoril, bol alebo ma chápal

  • Pocit, že nikomu na mne nezáleží

  • Pocit opustenosti

  • Pocit, že so mnou nikto nechce byť

  • Pocit nespokojnosti

  • Pocit vynechanosti

  • Pocit beznádeje

  • Strach, že sa vždy budem takto cítiť

Poraziť izoláciu cez uzdravovanie sa zo závislosti

Žiť život nie je vždy také ľahké ako sa to povie – najmä ak si na začiatku procesu triezvosti a uzdravovania. Kľúčová prekážku, ktorú treba prelomiť v uzdravovaní sa zo závislosti, sa týka porážky izolácie a osamelosti. Nižšie je uvedených niekoľko odporúčaní ako to urobiť:

Dovoľ si smútiť nad stratou drog a alkoholu. V aktívnej závislosti sa môže zdať, že tvojimi najlepšími priateľmi sú drogy a alkohol – sú to tí jediní, ktorí sú tu pre teba v čase tmy a osamelosti. Je pochopiteľné, že strata tohto vzťahu ti môže na začiatku tvojho uzdravovania spôsobiť bolesť, hnev a osamelosť. Pamätaj, že tvoj vzťah s drogou bol jednostranný a zničujúci.

Urob nápravu – a prines pokoj tam, kde náprava možná nie je. Počas aktívnej závislosti sa od ľudí odstrihujeme – a zraňujeme tých, ktorých najviac milujeme. Možno si sa odstrihol od dobrých priateľov a poškodil si vzťahy s rodinou. Tvoji zranení a zmätení blízki ťa možno odpísali. V uzdravovaní máš možnosť ospravedlniť sa a urobiť nápravu. Kým sa niektoré vzťahy možno budú dať napraviť, v iných to možné nebude. V situáciách, kde sú vzťahy poškodené tak, že sa nedajú napraviť, dospej k pokoju vediac, že si sa ospravedlnil a príjmi skutočnosť, že sú veci, ktoré tvoju kontrolu presahujú.

Odstrihni sa od nezdravých vzťahov. Hoci môžeš zápasiť s tým, že chceš nadviazať spojenie s inými, niektoré vzťahy sú nezdravé. Sú ľudia, ktorí ťa nebudú podporovať v uzdravovaní – tí v tvojom živote nemajú miesto bez ohľadu na tvoju osamelosť a túžbu byť s niekým v spojení. Odstrihni sa od negatívnych vplyvov a posuň sa ďalej.

Spájaj sa s ľuďmi online. Tí, ktorí absolvovali liečbu, majú na facebooku tajné skupiny a fóra, aby mohli byť vo vzájomnom spojení. Okrem toho existuje množstvo iných možností, ktoré umožňujú ľuďom v uzdravovaní nadväzovať spojenie. Tieto fóra majú často denné afirmácie, verše a rady spolu s informáciami o miestnych podporných skupinách. Odporúčame, aby si do svojho denného programu začlenil oboje – sieťovanie online aj osobné programy pre uzdravovanie.

Zmixuj to. Mám pocit viny z toho, keď sa dostávam do zóny pohodlia, čo ma obyčajne vedie do zóny nepohodia, čo znamená, že sa dostávam do akejsi rutiny. Striedaj svoje aktivity a ľudí, s ktorými nadväzuješ spojenie. Nemusíš ísť každý týždeň na to isté stretnutie. Vyskúšaj iný čas alebo miesto. Skús novú aktivitu – alebo novú reštauráciu. Uviaznutie v každodennej rutine ti môže znemožniť dostať sa von z izolácie.

Buduj si sebadôveru a hranice. Pre prelomenie bariér osamelosti a izolácie je nevyhnutné nadviazať spojenie s inými a skúšať nové veci. No je dôležité tiež budovať si svoju vlastnú sebadôveru, naučiť sa byť spokojný aj osamote a vyberať si, s kým budem mať kontakty a kedy. Budovanie podpornej siete si vyžaduje budovanie hraníc vo vzťahoch a tiež byť „na oplátku“ dobrým priateľom, príbuzným či iným človekom vo vzťahu.

Osamelosť môže byť jednou z najväčších príčin a vplyvov závislosti

Cyklus izolácie a závislosti sa dá prelomiť cez priateľstvá, kamarátstva a spojenie s druhými. Spojenie s druhými v uzdravovaní cez stretnutia, sponzorov, skupiny či sociálne kontakty zmená zdieľať spoločné puto s inými, ktorí sú na podobnej ceste ako ty. Ako ľudia sme spoločenské tvory – a aby sme prežili, sme od seba navzájom závislí. Ak si osamelý vo svojej závislosti alebo vo svojom uzdravovaní, nadviaž spojenie s niekým, kto ťa dokáže naozaj počúvať a komu na tebe záleží, a osloboď sa od prázdnoty a osamelosti.

http://www.addictioncampuses.com/resources/addiction-campuses-blog/addiction-isolation-and-the-cycle-of-loneliness/