Závislosť verzus uzdravovanie: Aký má dopad na tvoj život?

Pred dvadsiatimi rokmi bol uvedený film Posuvné dvere (Sliding Doors), ktorý sledoval dva rôzne príbehy: jeden s protagonistkou, ktorá stihla nastúpiť do vlaku skôr, než sa posuvné dvere zatvorili a druhý, keď to nestihla. Výsledky boli celkom rozdielne, ako si dokážeš predstaviť z hollywoodskych filmov.

Život sa môže uberať celkom iným smerom v závislosti od toho, či človek príjme liečbu závislosti, ktorú potrebuje pre úspešné dlhodobé uzdravovanie.

V roku 2016 trpelo poruchou látkového užívania asi 20 miliónov Američanov vo veku nad 12 rokov a závislosť od alkoholu bola medzi nimi najrozšírenejšia. Okrem toho takmer polovica dospelých Američanov má blízkeho priateľa alebo príbuzného so závislosťou. Rozdiel, ktorý liečba závislosti v živote spôsobí, je významný a jednoznačný.

Ukážka zo života v závislosti

Hoci závislosť môže ovplyvniť kohokoľvek v akomkoľvek veku a z akéhokoľvek prostredia, priemerný vek, v ktorom začína uzdravovanie, je 36 rokov po priemernej dĺžke závislosti 18 rokov. Spomedzi tých, čo žijú v závislosti, má až 70 percent finančné ťažkosti a takmer štvrtina využíva urgentné nemocničné oddelenia kvôli častým zdravotným problémom.

Dve tretiny ľudí, ktorí žijú v závislosti, majú takisto neliečené duševné zdravotné problémy a viac ako polovica bola uväznená. Viac než jedna tretina prišla o vodičský preukaz a polovica bola prepustená z práce. No závislých nemôžeme definovať ako „zlých ľudí“. Okolo 31 percent z nich robí dobrovoľnícku prácu a 61 percent chodí voliť.

Ukážka zo života v uzdravovaní

Život v uzdravovaní sa zo závislosti pomáha ľuďom viesť život, ktorý za to stojí. Keď uzdravovanie napreduje, zlepšuje sa finančná situácia – ľudia častejšie platia účty načas a viacerí z nich splácajú osobný dlh. Využívanie urgentných oddelení až desaťnásobne klesá.

Okrem toho liečba závislosti vyúsťuje do výrazného poklesu úrovne neliečených duševných problémov a podstatne znižuje problémy so zákonom. Hoci 10 percent uzdravujúcich sa uvádza problémy so zamestnaním, až 83 percent má trvalé zamestnanie a viac než jedna štvrtina začne podnikať.

Ešte úžasnejšie je, že viac ako tri štvrtiny rozširuje svoje vzdelanie alebo tréning. Dobrovoľnícka práca sa viac než zdvojnásobuje a záväzok ísť voliť narastá o 41 percent.

Liečba závislosti môže život celkom zmeniť

Ľudia, ktorí sa uzdravujú, vo väčšine uvádzajú, že podstúpili odbornú liečbu závislosti a z nich 18 percent užíva lieky ako metadón, ktoré im pomáhajú uzdravovať sa z ich poruchy látkového užívania. Títo ľudia takisto uvádzajú vysoké percento účasti v uzdravujúcich sa skupinách vrátane 12-krokových skupín a zhruba 22 percent uvádza účasť v iných podporných skupinách ako 12-krokových (napr. Racionálne uzdravovanie).

Uzdravovanie sa z poruchy užívania látok je spojené s dramatickým zlepšením v každej životnej oblasti vrátane lepšej finančnej situácie, lepšieho rodinného života, lepšieho zapojenia sa do občianskych aktivít, menšieho rizika v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a lepšej zamestnanosti. Ešte dôležitejšie je, že ako uzdravovanie napreduje, život sa neustále zlepšuje.

Organizácia Tváre a hlasy uzdravovania robila celonárodný prieskum (v USA) ľudí uzdravujúcich sa z látkového zneužívania a výsledky boli veľmi povzbudivé. Potvrdili, že je možné, aby človek po látkovej závislosti celkom zmenil svoj život a udržal si dlhodobé uzdravovanie.

Ak zápasíš ty alebo tvoj blízky s chorobou závislosti, zďaleka v tom nie si sám. Kľúčom k životu s dobrými rodinnými a priateľskými vzťahmi, stálym zamestnaním a väčším zapojením sa do komunity je úspešné ukončenie liečby závislosti a pokračovanie v uzdravovaní po jej ukončení. Zaslúžiš si život, ktorý ťa oslobodí od ťažkých reťazí závislosti.

https://www.therecoveryvillage.com/recovery-blog/addiction-vs-recovery-impact-life/