28 mar
  • By ZBZ Admin
  • Cause in

Závislosť mení komunikačné kanály v mozgu

A. TOM HORVATH, PH.D., ABPP, KAUSHIK MISRA, PH.D., AMY K. EPNER, PH.D., AND GALEN MORGAN COOPER, PH.D.

V predchádzajúcej časti sme opísali elektrochemický komunikačný systém v mozgu. Tento komunikačný systém vysiela informácie cez širokú sieť navzájom poprepájaných neurónov. Časom si mozog rozvinie preferovaný alebo štandardný kanál, ktorým vysiela signály medzi neurónmi (neurónové kanály). Donedávna sme si mysleli, že tieto neurónové kanály sú v dospelosti úplne vytvorené, teda nemenné. No kvôli novým vedeckým poznatkom dnes vieme, že mozog je oveľa dynamickejší než sme si mysleli. Ľudský mozog naďalej vytvára nové neuróny a formuje neurónové kanály počas celého života. Neuróny sú dynamické bunky, ktoré sa neustále prispôsobujú meniacim sa okolnostiam. Ak niečo poškodí ľudský mozog (napr. porážka alebo zranenie), neuróny dokážu vytvoriť nový komunikačný kanál okolo poškodenej oblasti. Táto schopnosť sa volá neuroplasticita. Vedci zistili, že neuroplasticita reguluje procesy učenia sa a pomáha nám prispôsobiť sa nášmu okoliu. Už v roku 1949 neurovedec Donald Hebb vyhlásil, že neuróny, ktoré často spoločne vysielajú signály, formujú silnejšie prepojenia. Toto je jeden z najdávnejších opisov toho, čo poznáme ako neuroplasticita.

Pre lepšie pochopenie neuroplasticity nám môže pomôcť určitá analógia. Náš mozog si vytvára neurónové kanály spôsobom, ktorý sa podobá vytvoreniu známeho turistického chodníka. Čím viac po ňom ľudia chodia, tým sa po ňom chodí rýchlejšie, je dostupnejší a známejší. Ďalej sa stáva širším, hladším, ľahším a viac preferovaným. To isté platí o neurónových kanáloch. Postupne sa stávajú zabehnutými „cestičkami“. Ak je nejaká známa „cesta“ zablokovaná, mozog si postupne vytvorí novú. Pokračujme v našej analógii ďalej. Povedzme, že každý deň chodíte navštíviť svojho priateľa, ktorý býva na druhej strane lesa. Zakaždým chodíte po rovnakom chodníku. Jedného dňa zistíte, že na chodník padol obrovský strom, ktorý vám blokuje cestu. Budete si musieť vyšliapať nový chodník dookola. Spočiatku bude tento chodník úzky, náročný a pomalý, možno aj nepohodlný. Časom sa vyšliape a bude sa po ňom chodiť dobre. Bude rovnako pohodlný ako ten pôvodný.

Nové neurónové kanály sa formujú spolu s rozvíjaním závislosti. Je to preto, lebo závislosť chemicky pozmenila komunikačný systém v mozgu. Keď mu túto drogu odoberiete, mozog si musí opäť formovať nové neurónové kanály. Rovnako ako sme si museli vyšliapať v lese nový chodník, zo začiatku je aj toto nepohodlné. Neuroplasticita vysvetľuje, prečo je počiatočné obdobie uzdravovania sa také ťažké a nepohodlné. No podľa príkladu turistického chodníka vieme, že tieto ťažkosti sú iba dočasné. Táto informácia je veľmi užitočná pri prvých pokusoch o uzdravovanie. Môžeme byť úspešní, keď toto krátke a nepríjemné obdobie prekonáme. Pamätáte, aké bolo ťažké a nepríjemné vyšliapať nový chodník okolo spadnutého stromu. To isté platí pre počiatočné obdobie uzdravovania. Kým sa vytvárajú tieto nové neurónové kanály, môže to byť ťažké a nepríjemné. Keď to závislý v tomto počiatočnom nepríjemnom období nevzdá, postupne sa vytvoria nové neurónové kanály, ktoré budú jeho uzdravovanie podporovať. Časom sa ešte viac upevnia a rozvinú a tým sa aj uzdravovanie stane ľahším a pohodlnejším.

Zdôraznili sme, že adaptívne, dynamické kvality nášho mozgu zaisťujú naše prežitie. Nanešťastie schopnosť mozgu mať takúto adaptabilitu je aj v koreni závislosti. Mozog sa prispôsobuje silným účinkom návykových drog a aktivít. Keď sa to stane, dôjde k zmenám v oblastiach mozgu, ktoré súvisia s odmenou, pamäťou, emóciami, rozhodovaním a reguláciou stresu. Tieto zmeny v našom mozgu spôsobujú, že opakované užívanie návykových látok a aktivít je veľmi naliehavé. Dobrá správa je, že naša neuroplasticita mozgu nám umožňuje tieto zmeny naprávať! To je dôvod, že hoci závislosť vedie k štrukturálnym zmenám v mozgu, stále sa môžeme naučiť nové zručnosti ako to zvládať. Ďalej o nich budeme hovoriť v nasledujúcom článku.

https://www.mentalhelp.net/articles/addiction-changes-the-brain-s-communication-pathways/