Závislosť mení štruktúru mozgu a jeho fungovanie

A. Tom Horvath, Ph.D., ABPP, Kaushik Misra, Ph.D., Amy K. Epner, Ph.D., and Galen Morgan Cooper, Ph.D.

Mozog sa skladá z mnohých rôznych oblastí a štruktúr. Komunikačný systém v mozgu umožňuje týmto rôznym oblastiam a štruktúram koordinovať svoje aktivity. Každá z týchto odlišných oblastí a štruktúr slúži rôznym účelom. Závislosti môžu tieto oblasti a štruktúry pozmeniť, v dôsledku čoho sa môže zmeniť aj fungovanie jednotlivých oblastí mozgu. V tejto časti diskutujeme o oblastiach a štruktúrach, ktoré sú ovplyvnené procesom závislosti. Prejdeme si rolu mozgu pri bežne pozorovaných problémoch súvisiacich so závislosťou: 1) poškodená schopnosť rozhodovať, impulzívnosť a kompulzívnosť, 2) vyhľadávanie drog a baženie, 3) vytváranie návyku, baženie, abstinenčné príznaky a ich dopad, spúšťače recidívy, 4) regulácia stresu a abstinenčné príznaky.

https://www.mentalhelp.net/articles/addiction-changes-brain-structures-and-their-functioning/