Zneužívanie alkoholu a alkoholizmus: Aký je medzi tým rozdiel?

Alkohol vplýva na ľudí rôznymi spôsobmi. Niektorí ľudia si môžu vychutnávať pohár vína k jedlu a na spoločenských stretnutiach vypiť striedme množstvo alkoholu bez akýchkoľvek problémov. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb sa za striedme pitie považuje u žien jeden pohárik za deň alebo menej a u mužov dva poháriky za deň alebo menej.

Pitie väčšieho množstva alkoholu, príliš časté pitie alebo neschopnosť kontrolovať konzumáciu alkoholu môže byť znakom väčšieho problému. Dva rôzne problémy, ktoré sa môžu u ľudí rozvinúť, sú zneužívanie alkoholu alebo alkoholizmus známy tiež ako závislosť od alkoholu.

Niekedy sa tieto výrazy vzájomne zamieňajú, no je medzi nimi značný rozdiel. Ľudia, ktorí zneužívajú alkohol, pijú príležitostne príliš veľa a ich návyk často vyúsťuje do rizikového správania a pomýleného úsudku. No vo všeobecnosti tí, čo alkohol zneužívajú, nie sú od neho závislí. Na druhej strane alkoholizmus znamená, že človek potrebuje alkohol na to, aby vôbec prežil daný deň.

Národný inštitút zneužívania alkoholu a alkoholizmu uvádza, že asi 18 miliónov ľudí v USA zápasí s poruchami užívania alkoholu. Tieto poruchy môžu byť ničivé a tiež môžu ohrozovať život.

Zneužívanie alkoholu a alkoholizmus môžu spôsobovať vážne zdravotné problémy. Alkohol zhoršuje určité poruchy, napr. osteoporózu. Môže viesť k určitým druhom rakoviny. Zneužívanie alkoholu takisto sťažuje diagnostikovanie iných zdravotných problémov, napr. choroby srdca. Je to preto, akým spôsobom alkohol ovplyvňuje krvný obeh.

Aké sú príznaky užívania alkoholu, zneužívania alkoholu a alkoholizmu?

Vysoká koncentrácia alkoholu v krvi spôsobuje príznaky ako je skomolená reč, spomalené reflexy, znížená schopnosť ovládať pohyby tela, problémy so sústredením, výpadky pamäte, zlé rozhodovacie schopnosti, rizikové správanie, okná (človek je pri vedomí, no nevie si spomenúť na to, čo sa dialo). Veľmi vysoká koncentrácia alkoholu v krvi môže spôsobiť problémy s dýchaním, kómu či dokonca smrť. Keď ľudia užívajú alkohol, mnohí to znášajú  bez toho, aby im bolo zle. No u každého sa môžu prejaviť aj chorobné príznaky, medzi ktoré patrí nevoľnosť, zvracanie či stav „po opici“. Pitie alkoholu môže takisto viesť k nehodám, pádom, utopeniu, bitkám či samovražde. Keď je človek pod vplyvom alkoholu, nemal by šoférovať ani riadiť nijaké stroje.

Medzi príznaky alkoholizmu patrí silná túžba, baženie piť, neschopnosť kontrolovať baženie, neschopnosť prestať piť, zvýšená tolerancia na alkohol, klamanie v súvislosti s pitím, pokusy piť bez toho, aby o tom druhí vedeli, neschopnosť prežiť bez pitia každodenné aktivity.

Medzi príznaky zneužívania alkoholu patrí pitie kvôli relaxu, šoférovanie pod vplyvom alkoholu, problémy s rodinou a priateľmi kvôli pitiu, zanedbávanie zodpovedností, problémy so zákonom kvôli alkoholu.

Ľudia, ktorí zneužívajú alkohol, môžu tento problém popierať, no sú spôsoby, ako sa dá u druhých zneužívanie alkoholu rozpoznať. Ľudia, ktorí zneužívajú alkohol, môžu piť často a v dôsledku pitia prežívať problémy s rodinou, prácou či školou. Aj napriek tomu môžu svoje pitie zľahčovať alebo klamať o množstve skonzumovaného alkoholu.

Kto je ohrozený rizikom zneužívania alkoholu a alkoholizmom?

U niektorých je zneužívanie alkoholu a alkoholizmus výsledkom psychických alebo sociálnych faktorov. Môžu piť preto, aby sa upokojili alebo „odviazali“ v spoločenskom prostredí. Iní užívajú alkohol, aby zvládali vo svojom každodennom živote psychické problémy či stres.

Zneužívanie alkoholu a alkoholizmus môžu tiež prechádzať z generácie na generáciu. No genetika nie je zárukou problému s alkoholom. Presné príčiny zneužívania alkoholu a alkoholizmu sú často neznáme.

Zneužívanie alkoholu je bežnejšie v určitých životných etapách. Väčšia pravdepodobnosť zneužívania alkoholu je u mužov, študentov a ľudí prechádzajúcimi zložitými životnými udalosťami či traumou.

U ľudí, ktorí zažívajú nasledovné veci, je väčšia pravdepodobnosť, že svoje problémy budú riešiť alkoholom: depresia, osamelosť, emocionálny stres, nuda. Je to nebezpečné, pretože zneužívanie alkoholu môže viesť k alkoholizmu. Dôvodom je, že alkoholová tolerancia môže postupne narastať. Niektorí ľudia pijú stále viac s každým novým dňom.

Ako sa diagnostikuje zneužívanie alkoholu a alkoholizmus?

Alkoholizmus a zneužívanie alkoholu sú diagnostikovateľné, keď ovplyvňujú vzťahy, spôsobujú škody či zranenia, majú negatívny dopad na kvalitu života. Diagnostikovanie zneužívania alkoholu môže byť subjektívne. Rodina a priatelia sa môžu často snažiť a pomáhať dotyčnému, aby si uvedomil, že jeho pitie sa mu dostalo spod kontroly, hoci tomu nemusia veriť.

Lekár sa tiež môže pýtať na návyky súvisiace s pitím a zdravotnú anamnézu. Takisto môže využiť krvné testy na zhodnotenie celkového zdravia a zvláštnu pozornosť venovať oblastiam tela, ktoré sú najviac ovplyvnené alkoholom, vrátane mozgu a iných častí nervového systému, ako aj srdcu a pečeni.

Komplikácie zapríčinené alkoholizmom

Veľa ľudí s alkoholizmom pokračuje v pití aj vtedy, keď majú kvôli tomu zdravotné problémy. Blízki dotyčného si niekedy všimnú tento problém skôr než ten, čo pije. Je dôležité, aby závislý od alkoholu svoj problém priznal. Ak to neurobí, liečba nebude úspešná, pretože dotyčný ju nebude brať vážne a pravdepodobne z nej nebude mať nijaký úžitok.

Zneužívanie alkoholu môže mať krátkodobé aj dlhodobé účinky, ako je napr. otrava alkoholom, sexuálna dysfunkcia či poškodenie pečene. Patrí medzi ne aj poškodenie mozgu, cirhóza pečene a zvýšené riziko ochorenia srdca.

Abstinenčné príznaky od alkoholu

Keď je niekto závislý od alkoholu a prestane piť, môže mať abstinenčné príznaky, medzi ktoré patrí nevoľnosť, triaška, potenie, podráždenosť, úzkosť, kŕče, zvracanie, halucinácie, horúčky. Ak trpíš alkoholizmom a máš v anamnéze abstinenčné príznaky, skôr, než sa rozhodneš s pitím prestať, vyhľadaj lekára. Takisto by si mal vyhľadať lekára, ak máš akékoľvek iné zdravotné problémy.

Ako sa lieči zneužívanie alkoholu a alkoholizmus?

Liečba sa zameriava na to, aby dotyčnému pomohla naučiť sa spôsoby ako chorobu zvládať. Väčšina ľudí, ktorí sa uzdravia z alkoholizmu, musí abstinovať, pretože striedme pitie by bolo pre nich príliš ťažké. Abstinencia je jediný spôsob ako túto chorobu zvládnuť.

Liečba zahŕňa pomôcť ľuďom pochopiť ich závislosť od alkoholu a akékoľvek iné problémy, ktoré majú. Takisto zahŕňa záväzok zostať triezvym či praktizovať zdravšie návyky. Uzdravovanie z alkoholovej závislosti môže byť dlhodobý proces. Liečba zneužívania alkoholu často zahŕňa terapiu, učenie sa nových zručností a nachádzanie zdravých spôsobov zvládania stresu.

Lieky

Lekári niekedy predpisujú lieky na oslabenie abstinenčných príznakov. Iné druhy liekov môžu pomáhať tým, že blokujú pocit intoxikácie alebo v prípade užitia alkoholu navodia nevoľnosti. Lieky môžu tiež pomáhať tlmiť baženie.

Podporné skupiny

Mať podporu a vyhľadať odbornú liečbu zvyšuje šance pre uzdravenie z alkoholovej závislosti. Skupiny ako Anonymní alkoholici poskytujú podporu tým, ktorí sa uzdravujú.

Aké sú vyhliadky pri zneužívaní alkoholu a alkoholizme?

Ľudia zneužívajúci alkohol a závislí od alkoholu sú vo zvýšenom riziku zdravotných problémov ako je rakovina, duševné problémy, problémy s pečeňou, poškodenie mozgu, oslabená imunita.

Aj ľudia, ktorí dokončia liečbu, sú v riziku recidívy. Z toho dôvodu je veľmi dôležité rozpoznávať varovné signály recidívy a ihneď vyhľadať pomoc, ak si uvedomujete, že vám hrozí recidíva. Minimalizovať toto riziko pomáha pokračujúca terapia a podporné skupiny.

https://www.healthline.com/health/alcohol-use-and-abuse#outlook